LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] AEGON stopt met Vliegwiel

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

AEGON stopt met Vliegwiel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Beland je hier via Twitter of Facebook, dan kom je standaard terecht op de oudste berichten. De jongste bijdrage vind je dan op de laatste pagina onderaan.

Aegon stopt eind 2017 voortijdig met Vliegwiel. Al die tijd blijven betalen? Dan wordt de lening kwijtgescholden en de waarde uitgekeerd. Gestopt met betalen? Dan vordert Aegon niets meer van u.

Het oordeel van de Hoge Raad met 100% inleg terug zonder verrekening? Daarover zwijgt (de behandelaar van) Aegon in alle talen.
Laatst gewijzigd door ClaimConcept op 06 nov 2018 20:19, 1 keer totaal gewijzigd.

sylvesterb
Berichten: 5047
Lid geworden op: 26 apr 2015 10:52

Re: AEGON stopt met Vliegwiel

Ongelezen bericht door sylvesterb »

ClaimConcept schreef:Aegon stopt eind 2017 voortijdig met Vliegwiel. Al die tijd blijven betalen? Dan wordt de lening kwijtgescholden en de waarde uitgekeerd. Gestopt met betalen? Dan vordert Aegon niets meer van u.
Het oordeel van de Hoge Raad met 100% inleg terug zonder verrekening? Daarover zwijgt (de behandelaar van) Aegon in alle talen.
Hier de uitspraak:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inzie ... :2016:2015

sylvesterb
Berichten: 5047
Lid geworden op: 26 apr 2015 10:52

Re: AEGON stopt met Vliegwiel

Ongelezen bericht door sylvesterb »

redhead55 schreef:@sylvesterb: de uitspraak die je aanhaalt heeft betrekking op Dexia. Daar is dus geen relatie tot het Aegon Vliegwiel.
Of zie jij dat anders ?
Als ik het goed begrijp is dit de uitspraak waar hij op doelt. Deze link staat op zijn eigen website bij het artikel Aegon. En in dit geval wordt de consument schadeloos gesteld voor een vergelijkbaar product.

peewee
Berichten: 2195
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: AEGON stopt met Vliegwiel

Ongelezen bericht door peewee »

De 2 uitspraken (arresten) van 2 september 2016 van de Hoge Raad zijn weliswaar gedaan in een Dexia zaak maar gelden voor ALLE AANBIEDERS van aandeleleaseproducten, dus ook voor AEGON.

Zie hieronder het obiter dictum van ons 'hoogste rechtscollege''
6
Ter afsluiting
6.1
Gelet op het karakter van dit geding als proefprocedure, en in verband met de wenselijkheid dat, gelet op de massaliteit van vorderingen als de onderhavige, nog aanhangige procedures kunnen worden afgedaan aan de hand van duidelijke maatstaven, ziet de Hoge Raad aanleiding om samenvattend nog het volgende te overwegen.
6.2.1
Indien de aanbieder van een effectenleaseproduct zijn precontractuele zorgplicht als bedoeld in het arrest [...] /Dexia niet is nagekomen, en hij dus onrechtmatig heeft gehandeld tegenover de particuliere belegger die een zodanig product heeft aangeschaft, is de aanbieder tegenover de particuliere belegger verplicht de schade die laatstgenoemde dientengevolge lijdt, te vergoeden. Die schade is echter mede een gevolg van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend (zie het zojuist genoemde arrest). Daarom dient als uitgangspunt dat de vergoedingsplicht van de aanbieder dient te worden verminderd door deze op de voet van art. 6:101 BW over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen naar de maatstaf 1 (de particuliere belegger) staat tot 2 (de aanbieder).

6.2.2
Indien de aanbieder had moeten begrijpen dat de mogelijke financiële gevolgen van de leaseovereenkomst een onaanvaardbaar zware last voor de afnemer vormden, dient de schade naar de hiervoor in 6.2.1 bedoelde maatstaf tussen partijen te worden verdeeld zowel wat betreft de eventuele restschuld als wat de reeds betaalde rente, aflossing en kosten aangaat. Indien echter geen sprake was van een onaanvaardbaar zware last als vorenbedoeld, dient uitsluitend het bedrag van de eventuele restschuld naar deze maatstaf tussen partijen te worden verdeeld en strekt de verplichting tot schadevergoeding van de aanbieder zich niet mede uit over de door de afnemer betaalde rente, aflossing en kosten.

6.2.3
Indien echter de particuliere belegger als potentiële cliënt bij de aanbieder is aangebracht door een cliëntenremisier die, in strijd met de Wte 1995, tevens beleggingsadvieswerkzaamheden heeft verricht zonder over de daarvoor noodzakelijke vergunning te beschikken, en de aanbieder hiervan op de hoogte was of behoorde te zijn, dient te worden afgeweken van de hiervoor in 6.2.1 en 6.2.2 vermelde uitgangspunten in die zin dat de billijkheid dan in beginsel eist dat de vergoedingsplicht van de aanbieder geheel in stand blijft, zowel wat betreft een eventuele restschuld als wat de door de particuliere belegger reeds betaalde rente, aflossing en kosten aangaat. Dit geldt ook als de mogelijke financiële gevolgen van de leaseovereenkomst geen onaanvaardbaar zware last voor de afnemer vormden.

7
Beslissing
De Hoge Raad:
in het principale beroep:
vernietigt het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 10 juni 2014;
verwijst het geding naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt Dexia in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiser] begroot op € 493,98 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris.
in het incidentele beroep:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Dexia in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiser] begroot op € 68,07 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: AEGON stopt met Vliegwiel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:Aegon stopt eind 2017 voortijdig met Vliegwiel. Al die tijd blijven betalen? Dan wordt de lening kwijtgescholden en de waarde uitgekeerd. Gestopt met betalen? Dan vordert Aegon niets meer van u.

Het oordeel van de Hoge Raad met 100% inleg terug zonder verrekening? Daarover zwijgt (de behandelaar van) Aegon in alle talen.
Hoge Raad zet nieuwe stap in effectenleasezaken

Het betreft idd uitspraken over Dexia, maar wel met een algemene overweging in uitspraak HR:2016:2012 (6, Ter afsluiting).

Belangrijkste aspect (rov 4.6.4) is een beleidsbrief van 5 februari 2002 van de toenmalige STE (nu AFM) over tussenpersonen:
5 feb 2002, gedelegeerd toezichthouder STE schreef:"De cliëntenremisier mag (potentiële) klanten wel informeren over kenmerken van beleggingscategorieën (informatie over wat een aandeel is, wat een obligatie is of wat effectenleaseproducten zijn), omdat dit geen adviezen over effectentransacties of beheeractiviteiten betreffen. De cliëntenremisier mag dus niet beroeps- of bedrijfsmatig adviseren c.q. aanprijzen om bijvoorbeeld een specifiek aandeel, een specifiek beleggingsfonds of een bepaalde obligatie of een specifiek effectenleaseproduct te kopen."
5 feb 2002, gedelegeerd toezichthouder STE schreef:"Indien de cliëntenremisier een transactiegerelateerde vergoeding (bijvoorbeeld provisie, commissie of een andersoortige vergoeding) ontvangt van de uitvoerende effecteninstelling, gaat de STE er van uit dat de cliëntenremisier beroeps- of bedrijfsmatig adviseert en derhalve vergunningplichtig is, tenzij de cliëntenremisier aantoont dat hij geen adviezen over effectentransacties verstrekt aan betrokken klanten."
Wat jammer nou dat Aegon claims uitgebreid afwijst, maar uitgerekend deze zinnen uit het arrest van de Hoge Raad overslaat

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: AEGON stopt met Vliegwiel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Tijd om de leugens van Aegon te fileren
28 sept 2017, Aegon schreef:"U heeft een aanvraagformulier ingevuld en ondertekend naar Aegon opgestuurd."
"ook voor u geldt dat u niet heeft gemeend, en ook niet kon menen, dat u spaarde."
Vaak kwam er geen aanvraagformulier aan te pas, of werd deze zogenaamd i.o. ondertekend en gefaxt door de adviseur:

Afbeelding

Of zelfs i/o gevolgd door een X:

Afbeelding

Gedupeerden weten zelden nog hoe men precies bij die adviseur terecht kwam, maar meestal via telefonische acquisitie:

Afbeelding
28 sept 2017, Aegon schreef:Aegon wist niet en hoefde ook niet te weten of Denco u heeft geadviseerd.
Afbeelding

Zat je eenmaal in de fuik, dan volgde vaak een telefoontje of mailing van Aegon voor een 2e contract:

Afbeelding

Hebbes! Aegon vat de opvatting van STE en Hoge Raad toch kort samen:
28 sept 2017, Aegon schreef:In dit arrest heeft de Hoge Raad niet verduidelijkt wat onder 'advies' moet worden verstaan. Het begrip 'advies' is niet gedefinieerd in de Wte 1995. Uit de wetsgeschiedenis volgt echter dat 'advies' een concrete aanbeveling betreft aan een bepaalde consument van een specifiek financieel product van een bepaalde aanbieder.
Een concrete aanbeveling - aan een bepaalde consument - van een specifiek financieel product - van een bepaalde aanbieder:
2000/2001, de cliëntenremisier van Aegon schreef: "Eén van onze adviseurs neemt binnenkort contact met u op teneinde het spaarplan toe te lichten..."
"...voor een persoonlijk advies wat past bij uw levensstijl."
"Vrijwel nergens kan uw geld sneller groeien dan met het Aegon VermogensVliegwiel."
"Heel interessant als u bijvoorbeeld eerder wilt stoppen met werken, als de kinderen gaan studeren of als u uw huis wilt verbouwen."

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: AEGON stopt met Vliegwiel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

"Een concrete aanbeveling - aan een bepaalde consument - van een specifiek financieel product - van een bepaalde aanbieder":
2000/2001, de cliëntenremisier van Aegon schreef: "Eén van onze adviseurs neemt binnenkort contact met u op teneinde het spaarplan toe te lichten..."
"...voor een persoonlijk advies wat past bij uw levensstijl."
2000/2001, de cliëntenremisier van Aegon schreef:"Vrijwel nergens kan uw geld sneller groeien dan met het Aegon VermogensVliegwiel."
"Heel interessant als u bijvoorbeeld eerder wilt stoppen met werken, als de kinderen gaan studeren of als u uw huis wilt verbouwen."
Anno 2017-2018 speelt Aegon de vermoorde onschuld en jokt er lustig op los
28 sept 2017, Aegon schreef: Een aanbeveling in algemene bewoordingen die niet specifiek is gericht op een bepaalde klant en een aanbeveling van een productsoort, vallen niet onder het begrip 'advies'. Aegon wist niet en hoefde ook niet te weten of Denco u heeft geadviseerd.
O nee? Adviesgesprek! Adviseur! Afbeelding

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: AEGON stopt met Vliegwiel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

AssurantieMagazine nr. 13 1997: "Aegon durft effecten-lease niet bij de naam te noemen"
1997, Aegon schreef:Om de Vliegwiel beleggingsproducten te kunnen verkomen zou de assurantie-adviseur eigenlijk remisier moeten worden en zich als zodanig laten inschrijven bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer. Aegon heeft hiervoor echter een vrijstelling gekregen waardoor de maatschappij juridisch verantwoordelijk is voor de handelingen van het intermediair
Als het loopt als een eend, kwaakt als een eend, zwemt als een eend, dan is het waarschijnlijk een eend
januari 2018, ClaimConcept schreef:Wat heeft Aegon fout gedaan?
Najaar 1999 heeft tussenpersoon Denco Advies aan [Klager] specifiek het spaarplan Aegon VermogensVliegwiel-extra aangeprezen en aanbevolen zonder in de persoonlijke advisering ook maar te reppen over de kans op nul of zelfs verlies van de volledige spaarinleg. [Adviseursnaam] van Denco Advies heeft ook [Klager] met klinkende prognoses enthousiast gemaakt over dit spaarplan, verblijdde de argeloze slachtoffers vervolgens met bliksembezoeken voor een handtekening en benadrukte bij de uitreiking van de Aegon Vliegwielpolis nogmaals de fraaie vooruitzichten. Zorgeloos en risicoloos tot in de verre toekomst, maar niet heus.
Op 2 september 2016 heeft de Hoge Raad richtinggevende uitspraken gedaan inzake de particuliere belegger die als potentiële cliënt is aangebracht door een cliëntenremisier die, in strijd met de Wte 1995, tevens beleggingsadvieswerkzaamheden heeft verricht zonder over de daarvoor noodzakelijke vergunning te beschikken, en de aanbieder hiervan op de hoogte was of behoorde te zijn. De billijkheid eist dan in beginsel dat de vergoedingsplicht van de aanbieder geheel in stand blijft, zowel wat betreft een eventuele restschuld als wat door de particuliere ‘belegger’ reeds betaalde rente, aflossing en kosten aangaat. Dit geldt ook als de mogelijke financiële gevolgen van de leaseovereenkomst geen onaanvaardbaar zware last voor de afnemer vormden (ECLI:NL:HR:2016:2012, rov. 6.2.3).
In dit arrest heeft de Hoge Raad niet verduidelijkt wat onder 'advies' moet worden verstaan. Het begrip 'advies' is niet gedefinieerd in de Wte 1995. Uit de wetsgeschiedenis volgt echter dat 'advies' een concrete aanbeveling betreft aan een bepaalde consument van een specifiek financieel product van een bepaalde aanbieder. Deze uitleg is ook in lijn met de opvatting van de STE destijds: "De cliëntenremisier dus niet mag adviseren c.q. aanprijzen om een specifiek effectenleaseproduct te kopen." En zo is het dus precies wel gegaan:
Denco Advies Waardecheque Adviesgesprek VliegwielAfbeelding

Aanvraagformulier Aegon-Denco Advies: Afbeelding

Aegon Vliegwiel-polis, blad 2 onderaan:Afbeelding

Jammer, maar helaas:
Bij het indienen van uw klacht moet u de feiten vermelden waarop de klacht betrekking heeft, waar mogelijk onder verwijzing naar bewijsstukken waaruit deze feiten blijken. Het is vaste rechtspraak dat van partijen verwacht mag worden dat zij uit het oogpunt van de zogenoemde stelplicht over en weer hun vorderingen (voor zover mogelijk) onderbouwen. Dit heeft u niet gedaan. Op geen enkele wijze heeft u onderbouwd dat u ook daadwerkelijk geadviseerd bent door Denco Advies
Er zijn uiteraard geen beeld- of geluidsopnamen van adviesgesprekken eind vorige eeuw :roll: , maar het lijkt mij wel een feit van algemene bekendheid dat de adviseur adviseert, toch?

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: AEGON stopt met Vliegwiel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:Er zijn uiteraard geen beeld- of geluidsopnamen van adviesgesprekken eind vorige eeuw :roll: , maar het lijkt mij wel een feit van algemene bekendheid dat de adviseur adviseert, toch?
Anno 2018, intermediairmaatschappij Aegon schreef:Aegon wist niet en hoefde ook niet te weten of Denco u heeft geadviseerd
Afbeelding

Afbeelding

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: AEGON stopt met Vliegwiel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
08 jun 2018 11:26
Anno 2018, intermediairmaatschappij Aegon schreef:Aegon wist niet en hoefde ook niet te weten of Denco u heeft geadviseerd

Afbeelding

Aegon zelf houdt dergelijke belastende stukken bewust achter, terwijl Kifid de bewijslast eenzijdig bij de klager legt. Met intensief speurwerk komen we echter steeds verder:
Visitekaartje adviseur Denco Advies Afbeelding

Denco Advies Waardecheque Adviesgesprek VliegwielAfbeelding

Mailing Aegon Vliegwiel van Denco Advies Afbeelding

Brochure Aegon Vliegwiel van Denco Advies Afbeelding

Aanvraagformulier van Denco Advies (i.o!) Afbeelding

Logistiek aanvragen Aegon Vliegwiel Afbeelding

Polis Aegon Vliegwiel via Denco Advies Afbeelding

Bijschrijving Waardecheque Denco Advies Afbeelding

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: AEGON stopt met Vliegwiel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
04 jun 2018 20:36

Jammer, maar helaas:
Bij het indienen van uw klacht moet u de feiten vermelden waarop de klacht betrekking heeft, waar mogelijk onder verwijzing naar bewijsstukken waaruit deze feiten blijken. Het is vaste rechtspraak dat van partijen verwacht mag worden dat zij uit het oogpunt van de zogenoemde stelplicht over en weer hun vorderingen (voor zover mogelijk) onderbouwen. Dit heeft u niet gedaan. Op geen enkele wijze heeft u onderbouwd dat u ook daadwerkelijk geadviseerd bent door Denco Advies

Er zijn uiteraard geen beeld- of geluidsopnamen van adviesgesprekken eind vorige eeuw :roll: , maar het lijkt mij wel een feit van algemene bekendheid dat de adviseur adviseert, toch?

Het citaat is overigens niet van Aegon zelf, maar de standaardreactie van Kifid bij werkelijk iedere klacht over effectenlease!

Hoe anders oordeelt de gewone rechter, in navolging van de Hoge Raad: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, RBZWB:2018:6193
beleggingsadvies van Spaar Select
5.5. Dexia wenst het kennelijk zo te zien dat de keuze voor het contract volledig de eigen keuze is geweest van eiser. Hierin wordt Dexia niet gevolgd. Eiser woonde nog bij zijn ouders. Niet weersproken is dat eiser geen ervaring had met beleggen. Ook dat wordt als feit vastgesteld. Eiser was dus volledig aangewezen op advisering omtrent een gecompliceerde overeenkomst als het contract in deze zaak. Dexia zelf heeft aangevoerd dat het niet anders kan dan dat [adviseur] van Spaar Select het invullen van het aanvraagformulier en de keuze van het product met eiser heeft doorgenomen, vanwege de vele mogelijkheden en de hoogte van de vooruitbetaling.
Onder de voormelde omstandigheden moet die activiteit worden opgevat als advisering van eiser met zijn persoonlijke situatie als uitgangspunt.
7.5 onderzoeksplicht Dexia
Dexia betaalde aan Spaar Select een provisie per aangebracht contract. Dan moet ervan uit worden gegaan, gelet op de brief van de STE van 5 februari 2002, dat Spaar Select per contract beleggingsadvies geeft. Op het contract van eiser heeft Dexia zelf Spaar Select als adviseur vermeld.
Dexia mocht niet zomaar aannemen dat Spaar Select aan eiser een toegestaan advies had gegeven (zoals door de STE uitgelegd in die brief). Daarom behoorde Dexia te onderzoeken of Spaar Select als adviseur aan eiser een beleggingsadvies heeft gegeven.
Zou Dexia destijds niet geweten hebben dat Spaar Select aan eiser een beleggings-advies gegeven had, dan heeft Dexia weggekeken. Want Dexia had dat moeten onderzoeken teneinde te voorkomen dat zij het verbod van artikel 41 NR 99 zou overtreden. Dexia heeft dat ook in deze zaak niet gedaan.
7.6. aansprakelijkheid Dexia
7.6.1 Indien Dexia gelet op het voorgaande niet reeds wist dat Spaar Select aan eiser een beleggingsadvies had gegeven dat mede inhield het contract met Dexia aan te gaan, dan had Dexia daarvan op de hoogte behoren te zijn.

Het fraaiste citaat vinden we wat mij betreft onder r.o. 4.6.4 :lol:
Wist Dexia wat met “onrechtmatige daad” bedoeld werd?
Vanwege de zeer vele contacten die Leaseproces en Dexia sinds 2004 hadden in correspondenties en in procedures, behoefde Leaseproces natuurlijk niet in elke brief bij Abraham te beginnen. Bij Leaseproces en bij Dexia waren in 2006 elkaars standpunten over de diverse onderwerpen uit en te na bekend. Leaseproces mocht er daarom van uit gaan dat Dexia aan een half woord genoeg had.

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: AEGON stopt met Vliegwiel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
09 okt 2018 16:20
ClaimConcept schreef:
08 jun 2018 11:26
Anno 2018, intermediairmaatschappij Aegon schreef:Aegon wist niet en hoefde ook niet te weten of Denco u heeft geadviseerd

Afbeelding

Aegon zelf houdt dergelijke belastende stukken bewust achter, terwijl Kifid de bewijslast eenzijdig bij de klager legt. Met intensief speurwerk komen we echter steeds verder

In september 2017 zijn de klachtdossiers van deze 70-plusser en van haar dochter opgevraagd, gevolgd door goed onderbouwde claims. In maart 2018 is eerst met de jongste een klacht bij het onvolprezen Financieel Klachteninstituut Kifid ingediend, waarna Aegon na de hoorzitting in september 2018 voor € 10.000 een veroordeling heeft afgekocht.

Dan verwacht je met inmiddels nog meer aanvullend bewijs voor haar bejaarde moeder toch ook vlot te kunnen schikken? Niet dus, Aegon wil alleen zonder ons rechtstreeks contact met gedupeerden! :evil:

Begin november 2018 is daarom ook haar klacht bij Kifid ingediend, met helaas tot nog toe slechts de gebruikelijke doodse stilte...

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: AEGON stopt met Vliegwiel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
17 jan 2019 13:42

In september 2017 zijn de klachtdossiers van deze 70-plusser en van haar dochter opgevraagd, gevolgd door goed onderbouwde claims. In maart 2018 is eerst met de jongste een klacht bij het onvolprezen Financieel Klachteninstituut Kifid ingediend, waarna Aegon na de hoorzitting in september 2018 voor € 10.000 een veroordeling heeft afgekocht.

Dan verwacht je met inmiddels nog meer aanvullend bewijs voor haar bejaarde moeder toch ook vlot te kunnen schikken? Niet dus, Aegon wil alleen zonder ons rechtstreeks contact met gedupeerden! :evil:

Begin november 2018 is daarom ook haar klacht bij Kifid ingediend, met helaas tot nog toe slechts de gebruikelijke doodse stilte...

Kifid heeft na vijf maanden eindelijk een behandelaar toegewezen, Aegon krijgt nu 4+2 weken voor verweer.

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: AEGON stopt met Vliegwiel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
17 jan 2019 13:42
In september 2017 zijn de klachtdossiers van deze 70-plusser en van haar dochter opgevraagd, gevolgd door goed onderbouwde claims. In maart 2018 is eerst met de jongste een klacht bij het onvolprezen Financieel Klachteninstituut Kifid ingediend, waarna Aegon na de hoorzitting in september 2018 voor € 10.000 een veroordeling heeft afgekocht.

Dan verwacht je met inmiddels nog meer aanvullend bewijs voor haar bejaarde moeder toch ook vlot te kunnen schikken? Niet dus, Aegon wil alleen zonder ons rechtstreeks contact met gedupeerden! :evil:

De geschiedenis herhaalt zich, uiteindelijk volgt ook voor senior op vrijdag 1 november 2019 een hoorzitting bij Kifid. Voorzitter Wortel (en raadsheer bij de Hoge Raad!) geeft Aegon het dringende advies om de zaak te regelen, anders volgt een openbare oorveeg.

Na een weekend stevig doorrekenen, volgt via onze junior-jurist meteen op maandag 4 november 2019 onze uitwerking van de netto inleg vermeerderd met wettelijke rente per betaalde maandtermijn vanaf eind 2000, in totaal bijna € 15.000!

Voor de kijkers thuis, 3x raden hoe dit afloopt!

Arizonakid
Berichten: 1070
Lid geworden op: 20 dec 2018 19:11

Re: AEGON stopt met Vliegwiel

Ongelezen bericht door Arizonakid »

Slecht?

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: AEGON stopt met Vliegwiel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

De Hoge Raad heeft op 1 mei 2015 in uitspraak ECLI:NL:HR:2015:1198 geoordeeld dat wettelijke rente over de door de aanbieder van effectenleaseovereenkomsten aan de afnemer te vergoeden inleg - bestaande uit termijnbetalingen en eventuele aflossingen (minus dividenduitkeringen) die de afnemer voorafgaande aan de beëindiging van de effectenleaseovereenkomsten uit hoofde van die effectenleaseovereenkomsten heeft betaald - verschuldigd is telkens vanaf het moment waarop een desbetreffend gedeelte van de inleg daadwerkelijk is voldaan.

De lezer moet zelf maar bepalen of de afloop goed of slecht genoemd kan worden, maar dit is wat volgde:
5 nov 2019, een familielid van de gedupeerde Consument[/url] schreef:Afgelopen dinsdag ben ik benaderd door [persoonsgegevens door moderator verwijderd] om hun schikkingsvoorstel te bespreken. Op basis van de zitting heeft Aegon een schikkingsbedrag voorgesteld à €10.000,- Dit bedrag is gebaseerd op basis van de inleg, verminderd met het uitgekeerde saldo en dividend. Dit bedrag is vermeerderd met rente, gerekend vanaf september 2017. Zodoende kwam hun berekening uit op ongeveer €9.911,- Aegon heeft dit vervolgens in ‘ons’ voordeel afgerond op €10.000,-
Laatst gewijzigd door Radar op 04 dec 2019 17:31, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: link door moderator verwijderd (persoonsgegevens)

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: AEGON stopt met Vliegwiel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Even in dit topic, een citaat uit het meer algemene topic Effectenlease anno nu
ClaimConcept schreef:
24 jun 2020 10:45

Rechtbank Den Haag heeft in ECLI:NL:RBDHA: 2020:5079 de adviespraktijk (i.c. Aegon) nog weer scherper verwoord
4.9... De tussenpersoon mocht bepaalde dingen doen omdat uiteindelijk de instelling waarmee het contract werd gesloten moest zorgen voor de bescherming van de klanten. Als we goed kijken naar de regels van toen mocht de tussenpersoon zonder vergunning niet meer doen dan:

- klanten in contact brengen met een beleggingsinstelling (het aanbrengen van een klant);
- informatie over deze klant doorgeven aan die beleggingsinstelling (waarbij hij bijvoorbeeld wel gegevens over het profiel van de klant mag doorgeven aan de instelling)
- het informeren van klanten over wat een aandelenleaseproduct in het algemeen is;
- in het algemeen (niet op een bepaalde klant gericht) reclame maken voor een concreet aandelenleaseproduct, als hij daarbij maar duidelijk vermeldt van welke beleggingsinstelling dit product is.
Wat de tussenpersoon zonder vergunning beslist niet mocht doen is:
a. een concreet aandelenleaseproduct aanbevelen aan de klant;
b. een effectenorder doorgeven (dat wil zeggen: een opdracht om aandelen te kopen);
c. adviseren over de keuze van een instelling die de effectentransacties zal uitvoeren;
d. bemiddelen bij de totstandkoming van een beleggingsovereenkomst met een beleggingsinstelling.

Iedereen die zich toen met aandelen(lease) bezig hield wist dit of had dit in ieder geval moeten weten.

Goed nieuws van collega Leaseproces: na vaak vele jaren procederen, nu op 1 dag 110 vonnissen over Aegon Vliegwiel
Augustus 2020: Record aantal uitspraken in tussenpersoon-zaken op 1 dag
De rechtbank in Den Haag deed op 1 dag, donderdag 6 augustus, uitspraak in bijna 110 zaken van Leaseproces tegen Aegon. Een record voor dit jaar! In totaal hebben we dit jaar al ruim 200 uitspraken gehad van verschillende rechtbanken. Ruim 97% van deze uitspraken zijn positief voor onze cliënten. Zo oordeelden rechters dat Aegon de volledige schade van onze cliënten moet vergoeden. We hebben bewezen dat er sprake was van tussenpersonen die niet bevoegd waren om onze cliënten te adviseren. Ook is er aangetoond dat Aegon hiervan op de hoogte was of behoorde te zijn. Het jaar is nog niet voorbij. We verwachten nog meer positieve uitspraken in de zaken die wij voor onze cliënten voeren.
Ik schat de gemiddelde schadevergoeding toch al gauw op zo'n € 25.000 per zaak

J. Deltoer
Berichten: 2975
Lid geworden op: 30 aug 2020 12:29

Re: AEGON stopt met Vliegwiel

Ongelezen bericht door J. Deltoer »

Mooi. Eindelijk rust voor deze gedupeerden.

zeug
Berichten: 127
Lid geworden op: 23 mei 2018 01:10

Re: AEGON stopt met Vliegwiel

Ongelezen bericht door zeug »

J. Deltoer schreef:
22 sep 2020 18:43
Mooi. Eindelijk rust voor deze gedupeerden.
Zo maar een vraag...hoe gaat het met...Jules...vandaag de dag :D

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: AEGON stopt met Vliegwiel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Lang verhaal, maar ook in 2021 voor iedereen met een oud Aandelen-/Effectenlease Aegon Vliegwiel van groot belang!
ClaimConcept schreef:
22 sep 2020 14:49
ClaimConcept schreef:
24 jun 2020 10:45
Rechtbank Den Haag heeft in ECLI:NL:RBDHA: 2020:5079 de adviespraktijk (i.c. Aegon) nog weer scherper verwoord
Goed nieuws van collega Leaseproces: na vaak vele jaren procederen, nu op 1 dag 110 vonnissen over Aegon Vliegwiel
Het blijken 107 uitspraken te zijn op 6 augustus 2020 + nog een tiental eerder in 2020, zoals gemeld in het meer algemene topic Effectenlease anno nu waar nog veel meer positieve uitspraken voorbij komen uit alle hoeken van het land, vaak tegen Dexia.

Maar nu deze parel over Aegon Vliegwiel, uitspraak 17-12-2020, Rechtbank Den Haag ECLI:NL:RBDHA: 2020:12608
4.4. Aegon voert aan dat Afnemer toch geen recht heeft op schadevergoeding omdat Afnemer en Aegon elkaar finale kwijting hebben verleend voor alles wat te maken heeft met de overeenkomsten.

4.5. (..) De extra eis van finale kwijting komt er volgens Afnemer op neer dat Aegon Afnemer in de val liet lopen en zelf de hand op de knip hield. Als het beroep van Aegon op de finale kwijting zou slagen, zou Afnemer 100% van de schade moeten dragen en Aegon 0%. Dat is onevenredig in de verhouding tussen Aegon als professionele partij en Afnemer als consument en leidt tot onaanvaardbare gevolgen
4.6. Aegon (..) verlangde van hem dat hij eerst de antwoordcoupon – met daarin de finale kwijting – ondertekende. Door ondertekening van de antwoordcoupon met daarin de finale kwijting heeft Afnemer met Aegon een overeenkomst gesloten waarin zij over en weer afstand hebben gedaan van hun (eventuele) overige vorderingsrechten op elkaar.
Voor Afnemer zou dat betekenen dat hij tegenover Aegon geen enkel recht meer heeft op vergoeding van zijn schade. Uit de eindnota blijkt immers niet dat Aegon hem al in zijn schade is tegemoet gekomen. Er is geen korting toegekend zoals die in de Duisenbergregeling staat. Aegon heeft ook niet gesteld dat zij Afnemer op een andere wijze of op een ander moment is tegemoet gekomen of welk vorderingsrecht zij van haar kant heeft laten vallen.
Daarom gaat de kantonrechter ervan uit dat het alleen Afnemer is die door het ondertekenen van de antwoordcoupon iets heeft prijsgegeven, te weten het recht op vergoeding van de schade die hij heeft geleden doordat Aegon haar zorgplicht heeft geschonden. Hij zou zijn schade geheel zelf moeten dragen. Dit terwijl alle Afnemers van aandelenleaseproducten zoals dat van Afnemer minimaal recht hebben op vergoeding van 67% van hun restschuld. Onder deze omstandigheden acht de kantonrechter het beroep van Aegon op de overeengekomen finale kwijting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

De Afnemer is er dus voor de 2e keer ingeluisd, terwijl Aegon structureel bij aanvang diverse verboden handelingen uitlokte
4.23. Aegon heeft met Afnemer gehandeld via een tussenpersoon. Aegon moest weten dat er door tussenpersonen, zoals Thuisadvies, diensten werden verleend waarvoor een vergunning nodig was, terwijl die tussenpersonen niet over die vergunning beschikten. Dit had voor Aegon aanleiding moeten zijn om te controleren of er in het concrete geval van verboden diensten sprake was geweest. Door dat niet te doen kan het aan Aegon toegerekend worden dat zij Afnemer als klant heeft geaccepteerd, terwijl dat niet mocht omdat de vergunning ontbrak.
Dit wordt Aegon bij de verdeling van de schade zo zwaar aangerekend dat de eigen schuld van Afnemer geheel wegvalt. Als Aegon zich namelijk aan het wettelijk verbod had gehouden, zou de overeenkomst niet tot stand zijn gekomen en zou Afnemer geen schade hebben geleden. Daarom moet, volgens de lijn van de rechtspraak, Aegon in dit geval 100% van de schade dragen. Dit houdt in dat zij alle (termijn)bedragen (rente en aflossing) aan Afnemer moet vergoeden en de openstaande schuld van de eindnota voor haar eigen rekening moet nemen.
Aegon moet € 12.397 aan restschulden voor eigen rekening nemen en € 22.927 netto aan inleg vergoeden, plus ongeveer eenzelfde bedrag aan wettelijke rente en kosten. In totaal zo'n € 58.000 dus...

Gesloten