LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Mooie uitspraak Hoge Raad in Eegaleasezaak

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
N0lan
Berichten: 26
Lid geworden op: 07 mei 2014 10:04

Mooie uitspraak Hoge Raad in Eegaleasezaak

Ongelezen bericht door N0lan »

De Hoge Raad heeft een baanbrekende uitspraak gedaan in een zogenaamde eega-zaak, waar de echtgeno(o)t(e) de aandelenleaseovereenkomst niet mede heeft ondertekend.
In deze zaak van Leaseproces erkent de Hoge Raad de collectieve stuiting van de verjaring van het vernietigingsberoep van de eega, door een procedure van Consumentenbond en st. Eegalease uit 2003.

Dit betekent dat zeer veel gedupeerden alsnog hun vernietigingsberoep gehonoreerd zullen krijgen en al hun geld terug krijgen plus wettelijke rente.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraa ... :2015:3018

Het begint de goede kant op te gaan. De volgende stap is de stuitende werking van het WCAM verzoek erkend te krijgen.

N0lan
Berichten: 26
Lid geworden op: 07 mei 2014 10:04

Re: Mooie uitspraak Hoge Raad in Eegaleasezaak

Ongelezen bericht door N0lan »

Ere wie ere toekomt: Advocaat Luc Jurgens is geestelijk vader van dit argument. Hulde.

ClaimConcept
Berichten: 1957
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Mooie uitspraak Hoge Raad in Eegaleasezaak

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

De uitspraak lijkt mooier dan de rauwe werkelijkheid:
1. De stuitende werking op de voet van art. 3:316 lid 1 BW van een collectieve vordering in de zin van art. 3:305a BW strekt zich uit tot de verjaring van een op die collectieve actie aansluitende, individuele vordering tot vernietiging van rechtshandelingen krachtens art. 1:89 BW en leidt ingevolge het bepaalde in art. 3:52 lid 2 BW ertoe dat ook de verjaring van de bevoegdheid tot het uitbrengen van een buitengerechtelijke verklaring tot vernietiging wordt gestuit.

2. Een buitengerechtelijke vernietigingsverklaring als bedoeld in vraag 1 die wordt uitgebracht voor het tijdstip waarop de in art. 3:316 lid 2 BW bedoelde termijn van zes maanden is verstreken, is tijdig uitgebracht.
Het venijn voor aandelenlease bij Dexia zit in de schikking die Consumentenbond en Leaseverlies/Eegalease op 23 juni 2005 hebben getroffen, gevolgd door de vermaledijde Duisenberg-regeling. De inleidende dagvaarding daartoe is op 13 maart 2003 uitgebracht, waarmee de verjaring voor 1:88 BW is gestuit voor contracten die zijn aangegaan ná 13 maart 2000. Voor andere vorderingsgronden is de fatale termijn de opt-out tot 1 augustus 2007.

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: Mooie uitspraak Hoge Raad in Eegaleasezaak

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

Royement van de collectieve procedures:

- 25 augustus 2005 - St. Eegalease / Dexia
- 9 februari 2006 - St. Leaseverlies / Dexia.

25 augustus 2005 + 6 maanden = 25 februari 2006

WCAM-verzoekschrift ingediend op 18 november 2005, en dat is binnen 6 maanden na 25 augustus 2005.
N0lan schreef:De volgende stap is de stuitende werking van het WCAM verzoek erkend te krijgen.
Staat het niet gewoon in die uitspraak van de Hoge Raad?

"3.4.3. In een geval als dit, waarin de collectieve actie heeft geleid tot een WCAM-overeenkomst, heeft het uitbrengen van een ‘opt-out’-verklaring als bedoeld in art. 7:908 lid 2 BW niet tot gevolg dat de belanghebbende zich niet meer op de stuitende werking van die actie kan beroepen. De collectieve actie was immers mede ten behoeve van deze belanghebbende ingesteld en deze kan pas na het tot stand komen van een schikking beoordelen of hij daaraan gebonden wenst te zijn. Daarmee strookt niet om aan degenen die zich uiteindelijk niet aan de collectieve schikking willen binden achteraf de stuitende werking van de collectieve actie te ontzeggen.".

Art. 3:305a BW schorst en stuit alle (lopende en niet lopende) verjaringen.
Lopende verjaringen worden geschorst, en het restant gaat verder na de collectieve acties.

Als je met de algemeen-verbindend-verklaarde WCAM-overeenkomst iemands beroep op de vernietigingsbevoegdheid en een beroep op de reeds vernietigde overeenkomsten mag ontzeggen (lezing hof Amsterdam), dan ligt het voor de hand dat bij indienen en bij toewijzen WCAM-verzoek, alsmede na de opt-out opnieuw, de verjaring van die vernietigingsbevoegdheid is gestuit, totdat de verjaring van drie jaar - mits reeds aangevangen door daadwerkelijke subjectieve wetenschap bestaan overeenkomst bij niet handelende partner- is voltooid.

Art. 7:907 lid 5 Burgerlijk Wetboek zoals van toepassing op de WCAM-overeenkomst:

Het verzoek, bedoeld in lid 1, stuit de verjaring van een rechtsvordering tot vergoeding van schade tegen de personen die partij zijn bij de overeenkomst, voorzover de overeenkomst in de vergoeding van deze schade voorziet. Indien het verzoek onherroepelijk is toegewezen, begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop definitief is beslist welke vergoeding wordt toegekend. Voorts begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen met de aanvang van de dag volgende op die waarop een mededeling als bedoeld in artikel 908 lid 2 is gedaan. Indien het verzoek niet tot toewijzing leidt, begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop dit onherroepelijk vaststaat. Indien de overeenkomst ingevolge artikel 908 lid 4 wordt opgezegd, begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop dit overeenkomstig dat lid plaatsvindt. Artikel 319 lid 2 van Boek 3 is van toepassing.

Art. 7:907 lid 5 is per 1 juli 2013 gewijzigd voor nieuwe gevallen, en heeft de verjaringstermijn op 2 jaar gesteld.

Deze nieuwe termijn van 2 jaar geldt dus NIET voor de WCAM-overeenkomst; daarvoor blijft de termijn van 5 jaar gelden (terwijl die lopende verjaring opnieuw kan worden gestuit door een individuele stuiting van de verjaring).

Let wel: de verjaring van de rechtsvordering tot vernietiging kan niet individueel worden gestuit.

Naar mijn oordeel heeft dat tot gevolg, dat de collectieve rechtszaak St. Eegalease / Dexia en daaropvolgende WCAM-procedure, de verjaring van de vernietigingsbevoegdheid collectief hebben gestuit tot uiterlijk 31 juli 2007 (laatste dag mogelijkheid opt-out) + drie jaar als bedoeld in art. 3:52 lid 1 onder d Burgerlijk Wetboek, dus tot en met:

31 juli 2010

Naar mijn oordeel betekent dat, dat alle vernietigingen, uiterlijk gedaan op 31 juli 2010, tijdig zijn gedaan, en de katvanger (van Aegon's Legio Lease BV en Aegon's Bank Labouchere NV) Dexia Bank Nederland N.V. verplichten tot terugbetaling van alle betaalde bedragen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf dag volgende op vernietiging.

Maarrrr, in geval van ook nog eens onverantwoord zware financiele last, tot betaling van de wettelijke rente over 70-80% van betaalde bedragen, over de periode tussen dag van feitelijke betalingen aan Legio Lease, Bank Labouchere en/of Dexia, en dag vernietiging overeenkomsten.

Immers, dat kan worden vernietigd, sluit voorafgaand onrechtmatig handelen bij aangaan overeenkomst niet uit. Het ene sluit het andere niet uit...Overgangsrecht in artikel V in navolgende wet:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl ... 3-255.html

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/B ... informatie

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: Mooie uitspraak Hoge Raad in Eegaleasezaak

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

ClaimConcept schreef: Het venijn voor aandelenlease bij Dexia zit in de schikking die Consumentenbond en Leaseverlies/Eegalease op 23 juni 2005 hebben getroffen, gevolgd door de vermaledijde Duisenberg-regeling. De inleidende dagvaarding daartoe is op 13 maart 2003 uitgebracht, waarmee de verjaring voor 1:88 BW is gestuit voor contracten die zijn aangegaan ná 13 maart 2000. Voor andere vorderingsgronden is de fatale termijn de opt-out tot 1 augustus 2007.
Het hyperrealistische harde juiste oordeel van ClaimConcept is wrang voor de meeste van de afnemers.

Grote vraag is en blijft, waarom dat inzicht van de Hoge Raad van afgelopen vrijdag (collectieve rechtszaak stuit ook (rechts)vordering tot vernietiging), niet reeds in 2008 of in 2002 is 'bedacht'.

Voor de meesten dus zo'n 13 jaar te laat.

Immers, 3:305a BW was ook toen al wet (namelijk sinds 1994).

ClaimConcept: laten wij de wapens laten rusten, en in gezamenlijk overpeinzen de nieuwe situatie overdenken en duiden....

ClaimConcept
Berichten: 1957
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Mooie uitspraak Hoge Raad in Eegaleasezaak

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Isa(a)c le Maire schreef:ClaimConcept: laten wij de wapens laten rusten, en in gezamenlijk overpeinzen de nieuwe situatie overdenken en duiden....
Strak plan, akkoord.

N0lan
Berichten: 26
Lid geworden op: 07 mei 2014 10:04

Re: Mooie uitspraak Hoge Raad in Eegaleasezaak

Ongelezen bericht door N0lan »

Isa(a)c le Maire schreef:
N0lan schreef: De volgende stap is de stuitende werking van het WCAM verzoek erkend te krijgen.
Naar mijn oordeel heeft dat tot gevolg, dat de collectieve rechtszaak St. Eegalease / Dexia en daaropvolgende WCAM-procedure, de verjaring van de vernietigingsbevoegdheid collectief hebben gestuit tot uiterlijk 31 juli 2007 (laatste dag mogelijkheid opt-out) + drie jaar
Lagere rechters geven ons inmiddels gelijk. Kantongerechten Amsterdam, Midden Nederland en Oost Brabant hebben geoordeeld dat de stuiting geldt tot en met 25 januari 2007!

"Tot uitgangspunt moet worden genomen dat de verjaring van de bevoegdheid) is gestuit indien uiterlijk zes maanden na deze verbindendverklaring, dat wil zeggen uiterlijk op 25 juli 2007, een buitengerechtelijke vernietigingsverklaring is afgegeven, mits die bevoegdheid niet reeds was verlopen bij het aanhangig maken van de collectieve vordering op 13 maart 2003."

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraa ... :2016:1043
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraa ... E:2016:820
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraa ... R:2016:584

Goed nieuws voor eega- gedupeerden!

ClaimConcept
Berichten: 1957
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Mooie uitspraak Hoge Raad in Eegaleasezaak

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

10 okt 2015, ClaimConcept schreef:Het venijn voor aandelenlease bij Dexia zit in de schikking die Consumentenbond en Leaseverlies/Eegalease op 23 juni 2005 hebben getroffen, gevolgd door de vermaledijde Duisenberg-regeling. De inleidende dagvaarding daartoe is op 13 maart 2003 uitgebracht, waarmee de verjaring voor 1:88 BW is gestuit voor contracten die zijn aangegaan ná 13 maart 2000. Voor andere vorderingsgronden is de fatale termijn de opt-out tot 1 augustus 2007.
De toenmalige advocaat van Leaseverlies/Eegalease en later ook Verliespolis, is tegenwoordig hartstochtelijk pleitbezorger voor zijn zelfbedachte Claimcode. En niet alleen hij, maar ook de advocaat van AEGON SprintPlan mogen tegenwoordig het Ministerie van Veiligheid en Justitie hierover adviseren.

Prima dat Stichting Loterijverlies wordt aangepakt, maar dit stink net zo goed aan alle kanten.

Waar het verraad van Leaseverlies/Eegalease toe kan leiden, blijkt uit een recente uitspraak op 15 maart 2016 van gerechtshof Amsterdam ECLI:NL:GHAMS:2016:967
3.1. De kantonrechter heeft voor recht verklaard dat de leaseovereenkomsten rechtsgeldig zijn vernietigd op grond van de artikelen 1:88 BW jo. 1:89 BW en de vorderingen van [geïntimeerde] toegewezen (waaronder de vordering tot terugbetaling van € 110.462,76; zijnde de betaalde maandtermijnen verminderd met de ontvangen dividenden en de over dat bedrag verschuldigde wettelijke rente) met veroordeling van Dexia in de proceskosten.
3.4. De conclusie is dat de kantonrechter ten onrechte heeft overwogen dat [geïntimeerde] bevoegd was de effectenleaseovereenkomsten te vernietigen, aangezien [geïntimeerde] afstand heeft gedaan van (onder meer) haar vernietigingsbevoegdheid op grond van de artikelen 1:88 jo. 1:89 BW als gevolg van haar gebondenheid aan de WCAM-overeenkomst, zodat grief I van Dexia slaagt. Het vonnis waarvan beroep zal derhalve worden vernietigd. Aangezien Dexia daarin – onder meer – is veroordeeld tot, kort gezegd, terugbetaling van de betaalde maandtermijnen minus de ontvangen dividenden en de over dat saldo verschuldigde wettelijke rente, zal [geïntimeerde] veroordeeld worden tot terugbetaling van hetgeen zij heeft ontvangen naar aanleiding van het bestreden vonnis, alsmede zal zij als de in het ongelijk gestelde partij verwezen worden in de proceskosten in principaal appel.
Hopelijk gaat Leaseproces in cassatie, want op de uitspraak valt nog wel het nodige af te dingen.

arvandongen
Berichten: 1353
Lid geworden op: 09 mar 2011 12:03

Re: Mooie uitspraak Hoge Raad in Eegaleasezaak

Ongelezen bericht door arvandongen »

Als ik het goed begrijp, geldt in de gemelde zaak het volgende:

- De echtgenoot van de aandelenlease-houder had moeten meetekenen op het contract om rechtsgeldig te zijn.
- Deze echtgenoot wist misschien niet eens het bestaan van het aandelenlease-contract.
- Een officiële instantie maakt een schade-regeling (WCAM) voor dit aandelenlease-product.
- De echtgenoot van de contracthouder moet 3 landelijke dagbladen in de gaten houden of daar een mededeling in geplaatst is waarmee ze haar wettelijke rechten en plichten onherroepelijk opgeeft.

Mooie boel.
Ik zal eens aan mijn vrouw vragen of zij nog foute producten heeft die ik niet ken en waarvoor ik een krantenabonnement moet nemen. Bij wie kan ik de verplichte lees-uren en abonnementskosten declareren?

N0lan
Berichten: 26
Lid geworden op: 07 mei 2014 10:04

Re: Mooie uitspraak Hoge Raad in Eegaleasezaak

Ongelezen bericht door N0lan »

Isa(a)c le Maire schreef:
N0lan schreef: De volgende stap is de stuitende werking van het WCAM verzoek erkend te krijgen.
Naar mijn oordeel heeft dat tot gevolg, dat de collectieve rechtszaak St. Eegalease / Dexia en daaropvolgende WCAM-procedure, de verjaring van de vernietigingsbevoegdheid collectief hebben gestuit tot uiterlijk 31 juli 2007 (laatste dag mogelijkheid opt-out) + drie jaar
De stuiting van de WCAM procedure is vorige week erkend door de Hoge Raad. De uiterste termijn voor een vernietigingsbrief is door de Hoge Raad op 25 juli 2007 gesteld.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraa ... R:2017:936

4.6.5
In rov. 3.5.1 van zijn uitspraak [A] /Dexia heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Eegaleaseprocedure voor de toepassing van art. 3:316 lid 2 BW is geëindigd op andere wijze dan door toewijzing van de vordering. Uit het voorgaande volgt dat het geding geacht moet worden op die wijze te zijn geëindigd met de beslissing op het verzoek tot verbindendverklaring van de WCAM-overeenkomst, op 25 januari 2007 (zie hiervoor in 4.5.4). Derhalve diende, tot behoud van de stuitende werking van die procedure, uiterlijk op 25 juli 2007 een vordering of buitengerechtelijke verklaring tot vernietiging van de effectenleaseovereenkomsten te worden ingesteld, respectievelijk uitgebracht
Wederom een opsteker dus!

Gesloten