Schikking ConsumentenClaim met Aegon over Sprintplan-gedupeerden

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom spaarbeleg / sprintplan.
1992RHDDV
Berichten: 18
Lid geworden op: 07 sep 2016 02:01

Re: Schikking ConsumentenClaim met Aegon over Sprintplan-gedupeerden

Ongelezen bericht door 1992RHDDV »

ClaimConcept schreef:
11 okt 2023 19:56
1992RHDDV schreef:
10 okt 2023 23:53
@ClaimConcept

Ik ben in het bezit van een sprintplan uit '99. Deze is afgesloten met tussenkomst van een bemiddelaar. Dit staat ook zo bevestigd in de correspondentie van Spaarbeleg. In afschriften wordt ook verwezen naar de "adviseur".

Is dit een casus die bij Aegon, of met tussenkomst kifid/geschillencommissie kans maakt?
Aegon reageert helemaal nergens meer op, die wacht op mijn zaak bij de Hoge Raad. De Geschillencommissie Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid behandelt klachten tegen Aegon over SprintPlan allang niet meer, met de drogreden dat er al collectieve gerechtelijke uitspraken liggen.

Alleen een brief of afschrift van Spaarbeleg met verwijzing naar de tussenpersoon is nog onvoldoende bewijs voor daadwerkelijke persoonlijke advisering van het SprintPlan, waarmee Aegon dan ook nog aantoonbaar bekend moet zijn geweest. Heb je meer, dan maak je kans bij de rechter. Kun je ook nog putten uit dossiers van de vele lotgenoten, dan heb je nog alle kans. Meer dan ooit...

De aanhouder wint!
Jelle Terpstra (Het ClaimConcept ® sinds 2011)
Dank voor uw respons.

Ik vind het bevreemdend dat een bankafschrift van Aegon Spaarbeleg, waarom onderaan het bankafschrift duidelijk een aanbieding staat, en dat je voor verdere informatie contact moet opnemen met je adviseur ( H.J. Boer Ommen). Voorts een bevestiging van de gegevens in goede orde zijn ontvangen door de bemiddeling van bovengenoemde. Dan is het toch buitengewoon aannemelijk dat deze geadviseerd heeft? Anders zou de bemiddelaar niet de gegevens aan Aegon hebben doorgespeeld..

Zijn er nog datums of andere zaken die ik in de gaten moet houden?

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Schikking ConsumentenClaim met Aegon over Sprintplan-gedupeerden

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

1992RHDDV schreef:
11 okt 2023 22:21
Ik vind het bevreemdend dat een bankafschrift van Aegon Spaarbeleg, waarom onderaan het bankafschrift duidelijk een aanbieding staat, en dat je voor verdere informatie contact moet opnemen met je adviseur ( H.J. Boer Ommen). Voorts een bevestiging van de gegevens in goede orde zijn ontvangen door de bemiddeling van bovengenoemde. Dan is het toch buitengewoon aannemelijk dat deze geadviseerd heeft? Anders zou de bemiddelaar niet de gegevens aan Aegon hebben doorgespeeld..

Zijn er nog datums of andere zaken die ik in de gaten moet houden?
De tussenpersoon mocht wel gegevens aan Aegon doorspelen, maar niet specifiek het SprintPlan adviseren. Maar wat is advisering? Daar heeft de Hoge Raad wel richtlijnen voor gegeven voor Dexia en effectenlease in het algemeen, maar nog niet voor Spaarbeleg SprintPlan. Op de rekeningafschriften staat reclame, dat is nog geen bewijs van advisering. Bemiddeling is een indicatie, maar geen hard bewijs van advisering vóór de ingangsdatum.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Schikking ConsumentenClaim met Aegon over Sprintplan-gedupeerden

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
02 aug 2023 11:57
In mijn verst gevorderde zaak tegen Aegon hebben we vooralsnog aan het kortste eind getrokken, over een SprintPlan op advies van tussenpersoon VKB Barneveld. Na eerst tevergeefs pogingen bij Kifid om de klacht tegen Aegon inhoudelijk behandeld te krijgen, oordeelde gerechtshof Leeuwarden op 10 januari 2023 in ECLI:NL:GHARL: 2023:267 dat - ondanks het gefaxte aanvraagformulier, reclame, brieven, website en het relaas van de klant - onvoldoende bewijs was geleverd voor de advisering (zie rechtsoverweging rov. 3.15). Lichtpuntje: geen verjaring!

Wat betekent dit verder voor Aegon Spaarbeleg SprintPlan?
Is het allemaal voor SprintPlan kommer en kwel? Absoluut niet, alleen kwamen de uitspraken van ’s-Hertogenbosch en Arnhem-Leeuwarden over SpaarSelect, SpaarAdvies en vele anderen pas na onze hoorzitting, waardoor we ze niet net als bij Dexia hebben kunnen benutten voor pleidooi. De gehele rechtsgang heeft ons vele uren en ca. € 6.000 gekost, wat gelukkig in twee rondes via donaties van zo’n 60 gedupeerden voor een deel kon worden gefinancierd. Met de kanttekening dat bijvoorbeeld de Facebookgroep ‘Sprintplandeelnemers gaan door’ inmiddels uit maar liefst 235 leden bestaat…

De kost gaat voor de baat uit. Ook een verloren individuele zaak is een leermoment en geeft altijd weer nieuwe aanknopingspunten hoe we beter kunnen/moeten procederen. De vele jurisprudentie over Dexia in 2023 heeft mij ertoe gezet om toch in cassatie te gaan bij de Hoge Raad, op eigen kosten. Gelukkig met dezelfde voortreffelijke cassatieadvocaat als tegen Dexia, zijn we inmiddels wel weer bijna € 10.000 verder. Aangezien deze proefprocedure pas eind 2023 een vervolg krijgt met op z’n vroegst een uitspraak in 2024, heb ik ondertussen toch bij Aegon/ASR met enkele (redelijk) complete dossiers alvast een aantal nieuwe claims ingediend in lijn met de Hoge Raad.
Aegon heeft bij de Hoge Raad inmiddels verweer gevoerd, maar komt eigenlijk niet verder dan het herhalen van het bestreden arrest. Aegon heeft wederom niet de stelling betwist dat de tussenpersoon specifiek het SprintPlan heeft voorgesteld als geschikt voor zijn cliënt, te weten het opbouwen van kapitaal voor de toekomstige aanschaf van een woning. Het hof had dit vaststaand feit aan zijn beslissing ten grondslag moeten leggen, er is geen enkele reden om SprintPlan anders te behandelen dan aandelenlease/effectenlease van Dexia (Bank Labouchere, voorheen Aegon).

Inmiddels staat de teller op € 12.000 aan kosten en - helaas - slechts €1.675 uit 36 donaties vanuit de Facebookgroep ‘Sprintplandeelnemers gaan door’ met 259 leden.
259 van de 1.000 overgebleven lotgenoten die niet akkoord zijn gegaan met de fooi van €750 van ConsumentenClaim. Waar zijn ze gebleven? Waar wachten ze op?

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Schikking ConsumentenClaim met Aegon over Sprintplan-gedupeerden

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Effectenlease anno nu: in dat hoofdonderwerp gaat het over effectenlease in het algemeen en Dexia in het bijzonder.

Hier gaat het specifiek over effectenlease Aegon Spaarbeleg SprintPlan, maar vaak wel met dezelfde adviseurs. Zo ook tussenpersoon Verzekerd Spaarplan Nederland BV uit Enschede. Wie van u is ooit ook een SprintPlan gestart via VSN?

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Schikking ConsumentenClaim met Aegon over Sprintplan-gedupeerden

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Hoger beroep Dexia met Spaar Select, over een vonnis uit 2008 ! Gerechtshof Amsterdam, op 17-10-2023 in ECLI:NL:GHAMS:2023:2564 schreef: 5.13. Y was bij het sluiten van de overeenkomst (1998) 26 jaar oud, werkzaam als bloembindster en woonachtig bij haar ouders. De overeenkomst is tot stand gekomen na bemiddeling door [naam] van Spaar Select. B.V. [tp] kwam bij Y aan huis. De doelstelling van Y was het kopen van een huis, waarbij het hof begrijpt dat dit doel ook kenbaar is gemaakt aan de adviseur. Y heeft haar spaargeld gebruikt om de inleg van deze overeenkomst te financieren. De verkoper heeft Y voorgehouden dat zij fl. 20.000 van haar gespaarde kapitaal op een rekening moest storten waarmee vervolgens aandelen zouden worden gekocht. De verkoper presenteerde het contract als zijnde een spaarplan, waarbij het gespaarde bedrag voor vijf jaar vaststond.
(..)
5.15. (..) Uit haar stellingen volgt immers dat (i) de adviseur van Spaar Select heeft geïnformeerd naar de wensen en financiële situatie van Y, (ii) Y haar financiële doel om te sparen voor de aankoop van een huis aan de adviseur kenbaar heeft gemaakt, (iii) de adviseur vervolgens een specifiek effectenleaseproduct van een specifieke aanbieder, te weten Direct Rendement Effect van (de rechtsvoorganger van) Dexia, heeft geadviseerd, (iv) met welk product volgens de adviseur een goede aanvulling op haar spaargeld voor het kopen van een huis kon worden gerealiseerd.
(..)
concrete aanknopingspunten dat het sluiten van de overeenkomst is gegaan zoals Y stelt. Zo is op het aanvraagformulier dat door Dexia is overgelegd de naam van de adviseur (tp) en het ATP-nummer 170 vermeld en staat op de tussen Y en Dexia gesloten effectenleaseovereenkomst vermeld “Adviseur: ATP170 -Spaar Select B.V.”
Er volgen nog veel meer toewijzingen van gerechtshof Amsterdam over oeroude zaken tegen Dexia (toen nog Bank Labouchere van Aegon) met Spaar Select die ik hier verder niet ga citeren, maar deze lijkt sprekend op mijn SprintPlan-zaak (Spaarbeleg, ook Aegon, nu ASR) met advisering door Van Koesveld Barneveld waar de Hoge Raad zich binnenkort over mag buigen!

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Schikking ConsumentenClaim met Aegon over Sprintplan-gedupeerden

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
13 okt 2023 17:50
Aegon heeft bij de Hoge Raad inmiddels verweer gevoerd, maar komt eigenlijk niet verder dan het herhalen van het bestreden arrest. Aegon heeft wederom niet de stelling betwist dat de tussenpersoon specifiek het SprintPlan heeft voorgesteld als geschikt voor zijn cliënt, te weten het opbouwen van kapitaal voor de toekomstige aanschaf van een woning. Het hof had dit vaststaand feit aan zijn beslissing ten grondslag moeten leggen, er is geen enkele reden om SprintPlan anders te behandelen dan aandelenlease/effectenlease van Dexia (Bank Labouchere, voorheen Aegon).

Inmiddels staat de teller op € 12.000 aan kosten en - helaas - slechts €1.675 uit 36 donaties vanuit de Facebookgroep ‘Sprintplandeelnemers gaan door’ met 259 leden.
259 van de 1.000 overgebleven lotgenoten die niet akkoord zijn gegaan met de fooi van €750 van ConsumentenClaim. Waar zijn ze gebleven? Waar wachten ze op?
De Hoge Raad heeft de datum voor de conclusie van de Advocaat-Generaal (advies aan de Hoge Raad, hoogstwaarschijnlijk door plaatsvervangend Procureur-Generaal Wissink) bepaald op vrijdag 9 februari 2024. Op die dag zal PG Wissink ook concluderen in twee Dexia-zaken waarin de aansprakelijkheid van de financiële instelling voor advisering door een onbevoegde tussenpersoon ter discussie staat.

Bij Aegon/Asr Spaarbeleg SprintPlan gaat het na 20 jaar om de eerste (!) individuele cassatiezaak, bij Dexia om oudere arresten die nog door de consument waren verloren.
De mening van PG Wissink én Hoge Raad over effectenlease van Dexia (destijds Bank Labouchere, ook 100% dochter van Aegon) is inmiddels genoegzaam bekend
ClaimConcept schreef:
09 jun 2023 16:33
ClaimConcept schreef:
31 mar 2023 16:21
De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad heeft in 4 cassatiezaken tegen Dexia aangegeven of bij effectenlease de kwaliteit en/of omvang van het advies van belang is. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vond eerder van wel, in ECLI:NL:GHARL: 2021:6960 Niet dus volgens de PG, en ook hier een zaak waar een andere adviseur betrokken was dan Spaar Select: de Geld & Goed Adviesgroep (..)
De Hoge Raad volgt vandaag het advies van de PG in 5 zaken, waaronder deze van 9 juni 2023, ECLI:NL:HR: 2023:889 over de advisering door de Geld & Goed Adviesgroep. Het voor de consument negatieve arrest van gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wordt vernietigd en doorverwezen naar gerechtshof 's-Hertogenbosch:
3.3 De door het hof in zijn oordeelsvorming betrokken stellingen van [eisers] over de betrokkenheid van [A] houden onder meer in dat (i) de adviseur van [A] de financiële situatie van [eisers] heeft besproken, waarbij het ging over de bestaande financiële ruimte, de lopende pensioenvoorzieningen en vaste lasten, (ii) [de Afnemer] de financiële doelen om meer vermogensgroei te realiseren aan de adviseur kenbaar heeft gemaakt, (iii) de adviseur vervolgens, en in verband daarmee, een specifiek effectenleaseproduct van een specifieke aanbieder, te weten Profit Effect van (de rechtsvoorganger van) Dexia, heeft genoemd, (iv) welk product beter paste bij de doelen van [eisers] dan een ander, eveneens besproken, product. In deze stellingen ligt besloten dat de adviseur van [A] het product als geschikt voor de situatie van de [eisers] heeft voorgesteld, te meer omdat [eisers] tevens hebben gesteld dat alleen is gesproken over positieve resultaten en dat negatieve resultaten niet ter sprake zijn geweest. De hiervoor in 3.2.1-3.2.3 weergegeven rechtspraak brengt mee dat [A] aan [eisers] een gepersonaliseerde aanbeveling heeft gedaan waarvoor een vergunning was vereist. Daarom is verder niet relevant of de overeenkomsten onderdeel uitmaakten van een grotere financiële constructie of totaalplan. Het hof is in rov. 5.8 derhalve van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan. Onderdeel 1 slaagt.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Schikking ConsumentenClaim met Aegon over Sprintplan-gedupeerden

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Op zich groot nieuws eind november 2023, de megaschikking voor 140.000 polissen over verborgen kosten bij beleggingsverzekeringen van a.s.r. en Aegon. Wel met water bij de wijn, want (langdurig en moeizaam) individueel procederen leverde collega Woekerprofi eerder bij Allianz het dubbele aan vergoedingen op ten opzichte van de veel grotere claimclubs. Dus heb je beleggingsverzekeringen van Aegon (FundPlan, KoersPlan, ToekomstPlan, VermogensPlan etc.), dan kan ik ze meenemen bij mijn periodieke collectieve stuitingsactie.

Deze schikking geldt dus niet voor Aegon Vliegwiel, Spaarbeleg SprintPlan en/of Fortis GroeiVermogen! Die vallen niet onder de verzamelnaam Woekerpolis, maar net als bij Dexia (voorheen Legio Lease/Bank Labouchere van … Aegon) onder aandelen-/effectenlease: beleggen met een ingebouwde lening, waar rente over werd betaald. Net als bij een hypotheek, met achteraf bezien een grote kans op een (tussentijdse) restschuld waar niet of onvoldoende voor is gewaarschuwd.

Waar je met aantoonbaar onvoldoende inkomen bij de start, volgens een ingewikkelde formule van Gerechtshof Amsterdam recht hebt op 2/3e van de inleg. Op grote schaal (vaak mondeling) geadviseerd door onafhankelijke tussenpersonen die voor beleggingsadvies een speciale vergunning nodig hadden, waardoor je dan zelfs recht hebt op 100% van de netto inleg. Maar ja, hoe bewijs je dat inkomen van toen, of die verboden (mondelinge) advisering? Niet alleen met het aanvraagformulier, niet alleen met de naam op/bij het contract. Met een getuigenverhoor van de tussenpersoon misschien?

A.s.r. heeft tot nu toe nooit op een tiental nieuwe vorderingen gereageerd, noch op mijn herhaalde collectieve stuiting van verjaring. Kennelijk wacht ook a.s.r. op de komende uitspraak van de Hoge Raad over verboden advisering van Spaarbeleg SprintPlan door tussenpersonen als Van Koesveld Barneveld, die ik niet eerder dan half 2024 verwacht. Een proefprocedure bij de Hoge Raad die mij niet alleen honderden uren heeft gekost maar ook € 12.000 aan advocaatkosten, met helaas slechts € 2.050 uit 50 donaties van de inmiddels 310 leden tellende Facebookgroep ‘Sprintplandeelnemers gaan door. Donaties zijn dus meer dan ooit welkom!

Hoe bewijs je die (mondelinge) advisering, met vaak onvolledige dossiers? Het is mij bij Dexia inmiddels wel gelukt zonder getuigenverhoor, met onder meer uitspraken van Rechtbank Limburg 15 maart 2023, ECLI:NL:RBLIM: 2023:6261 en van Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB: 2023:4637. Dexia die vorig jaar collectief wilde schikken met gesloten beurzen en een zakcentje voor mij…

De aanhouder wint!
Jelle Terpstra (Het ClaimConcept ® sinds 2011)

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Schikking ConsumentenClaim met Aegon over Sprintplan-gedupeerden

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Mijn uitspraak van Rechtbank Limburg, 15 maart 2023 ECLI:NL:RBLIM: 2023:6261 is kenmerkend voor de strijd tegen Dexia en Aegon.

Begin 2006 meldde het slachtoffer zich bij collega Leaseproces en - toen het daar stil bleef - eind 2009 bij mij. Na jarenlang (collectief) onderhandelen, deed Dexia begin 2012 eindelijk een verbeterd aanbod via Zettel Mediation. Nog steeds onvoldoende ten opzichte van de werkelijke schade (niet alleen restschuld, maar bovenal de inleg) heb ik het voorstel meteen voorgelegd aan de toenmalige Ombudsman Kifid. Die de klacht doorschoof naar de Geschillencommissie omdat Dexia niet met hem wilde onderhandelen. Half 2019 - geheel toevallig nadat een voormalige stafadvocaat van Dexia de opdracht had gekregen om een hoos aan achterstallige klachten op te ruimen - kwam plotsklaps het oordeel dat de klacht begin 2012 te laat was ingediend: dit had volgens het in 2007 opgerichte Kifid al in mei 2006 moeten gebeuren... Uitspraak Kifid 19 juni 2019 GC 2019-423

In 2023 oordeelt de kantonrechter dat geen sprake is van verjaring of te laat klagen, de consument geen -€ 152,68 restschuld te vermeerderen met wettelijke rente verschuldigd is, en dat Dexia inclusief rente juist nog € 5.000 aan de gedupeerde klant moet betalen!

Het is mijn stellige overtuiging dat a.s.r./Aegon/Knab in 2024/2025 eenzelfde lot wacht voor de kleine groep volhouders met een SprintPlan die niet zijn gezwicht voor de fooi van € 750 via ConsumentenClaim

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Schikking ConsumentenClaim met Aegon over Sprintplan-gedupeerden

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
07 nov 2023 09:24
De Hoge Raad heeft de datum voor de conclusie van de Advocaat-Generaal (advies aan de Hoge Raad, hoogstwaarschijnlijk door plaatsvervangend Procureur-Generaal Wissink) bepaald op vrijdag 9 februari 2024. Op die dag zal PG mr. Wissink ook concluderen in twee Dexia-zaken waarin de aansprakelijkheid van de financiële instelling voor advisering door een onbevoegde tussenpersoon ter discussie staat.
Het zoveelste advies van PG Wissink aan de Hoge Raad over effectenlease van Dexia én nu ook Aegon is uitgesteld tot 1 maart 2024, de uitspraak zelf volgt vaak maanden later. Tegen Dexia (voorheen Bank Labouchere, ook 100% Aegon) zo'n beetje de laatste cassatiezaak, tegen Aegon in 20 jaar tijd pas de eerste over verboden advisering bij Spaarbeleg SprintPlan! Die sterk lijkt op de vele Dexia-uitspraken:
ClaimConcept schreef:
31 okt 2023 16:18
Hoger beroep Dexia met Spaar Select, ook over een uitspraak uit 2008 ! Gerechtshof Amsterdam, 17-10-2023 ECLI:NL:GHAMS:2023:2564 schreef: 5.13. Y was bij het sluiten van de overeenkomst (1998) 26 jaar oud, werkzaam als bloembindster en woonachtig bij haar ouders. De overeenkomst is tot stand gekomen na bemiddeling door [naam] van Spaar Select. B.V. [tp] kwam bij Y aan huis. De doelstelling van Y was het kopen van een huis, waarbij het hof begrijpt dat dit doel ook kenbaar is gemaakt aan de adviseur. Y heeft haar spaargeld gebruikt om de inleg van deze overeenkomst te financieren. De verkoper heeft Y voorgehouden dat zij fl. 20.000 van haar gespaarde kapitaal op een rekening moest storten waarmee vervolgens aandelen zouden worden gekocht. De verkoper presenteerde het contract als zijnde een spaarplan, waarbij het gespaarde bedrag voor vijf jaar vaststond.
(..)
5.15. (..) Uit haar stellingen volgt immers dat (i) de adviseur van Spaar Select heeft geïnformeerd naar de wensen en financiële situatie van Y, (ii) Y haar financiële doel om te sparen voor de aankoop van een huis aan de adviseur kenbaar heeft gemaakt, (iii) de adviseur vervolgens een specifiek effectenleaseproduct van een specifieke aanbieder, te weten Direct Rendement Effect van (de rechtsvoorganger van) Dexia, heeft geadviseerd, (iv) met welk product volgens de adviseur een goede aanvulling op haar spaargeld voor het kopen van een huis kon worden gerealiseerd.
(..)
concrete aanknopingspunten dat het sluiten van de overeenkomst is gegaan zoals Y stelt. Zo is op het aanvraagformulier dat door Dexia is overgelegd de naam van de adviseur (tp) en het ATP-nummer 170 vermeld en staat op de tussen Y en Dexia gesloten effectenleaseovereenkomst vermeld “Adviseur: ATP170 -Spaar Select B.V.”
Ook Aegon Spaarbeleg SprintPlan is destijds als ideaal bouwspaarplan geadviseerd door tussenpersoon (Nico) Van Koesveld Barneveld, die betrokken is bij meerdere elkaar overlappende dossiers. Deze nog immer actieve tussenpersoon had eerst alle medewerking toegezegd om zijn oude SprintPlan-klanten alsnog over de finish te helpen met een getuigenverklaring. Toen echter puntje bij paaltje kwam met een serieuze gerechtelijke procedure, sloeg de angst toe voor zijn eigen hachje. VKB weigerde opeens een verklaring op schrift, alleen een eventuele oproep voor getuigenverhoor zou (moeten) worden opgevolgd. Wat gerechtshof Arnhem-Leeuwarden niet nodig vond:
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-01-2023 ECLI:NL:GHARL:2023:267 schreef:3.15 (..) Voor de beoordeling of een gepersonaliseerd beleggingsadvies is gegeven is echter meer nodig dan het afleggen van een bezoek en het aanprijzen van een financieel product. Met andere woorden, ook als aangenomen wordt dat [de medewerker van [naam1]] bij [appellant] thuis is geweest en heeft gesproken over Sprintplan, wat het hof wel wil aannemen , dan leidt dat niet noodzakelijkerwijze tot het oordeel dat [appellant] een gepersonaliseerd beleggingsadvies heeft ontvangen (..) Omdat [appellant] onvoldoende specifieke stellingen heeft ingenomen zal het hof hem niet in staat stellen om nader bewijs te leveren door het horen van [VKB]
Hoe bewijs je 20/25 jaar na dato grotendeels mondeling advies? "wat het hof wel wil aannemen"? Ik reken erop dat de Hoge Raad de lijn over effectenlease doortrekt naar Aegon Spaarbeleg SprintPlan. Zoals in HR 9 juni 2023, ECLI:NL:HR: 2023:884 waar hof Arnhem-Leeuwarden in 2021 nog geen bewijs zag voor verboden advies. De Hoge Raad wel...

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Schikking ConsumentenClaim met Aegon over Sprintplan-gedupeerden

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

2020-11-10 RbNN-Leeuwarden, SprintPlan via Van Koesveld Barneveld .pdf
Het nooit gepubliceerde vonnis van Rechtbank Leeuwarden over al dan niet verboden advisering van SprintPlan:
(172.1 KiB) 16 keer gedownload | Inbreuk op auteursrecht?
Verjaring van SprintPlan collectief gestuit door VCG en PAL/ConsumentenClaim in 2016/2020? De kantonrechter schreef:4.10 De kantonrechter is met [eiser] van oordeel dat de verjaring van zijn vorderingen wel degelijk is gestuit door de collectieve actie van Stichting PAL tegen Aegon. Onweersproken is door [eiser] gesteld dat hij belanghebbende is bij de collectieve actie van de Stichting PAL. Gelet daarop, alsmede op hetgeen hiervoor in r.o. 4.5. en 4.6. is overwogen en op het feit dat de procedure door Stichting PAL binnen de in artikel 3:316 lid 2 BW genoemde termijn van zes maanden na voornoemde uitspraak van de Hoge Raad van 29 januari 2016 aanhangig is gemaakt, is sprake van een tijdige stuiting van de verjaring door [eiser]. In de procedure van de Stichting PAL tegen Aegon is inmiddels uitspraak gedaan door het Gerechtshof Den Haag (zie: ECLI:NL:GHDHA: 2020:102), maar de onderhavige procedure is voorafgaand aan het eindigen van die procedure ingesteld. De kantonrechter is daarom van oordeel dat van verjaring van de vorderingen van [eiser] geen sprake is.
Achterhaalde jurisprudentie van gerechtshof Arnhem-Leeuwarden? De kantonrechter schreef:4.13 Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in zijn arresten van (onder meer) 25 juni 2019 en 1 oktober 2019 (ECLI:NL:GHARL: 2019:5342 en ECLI:NL:GHARL: 2019:7954), samengevat weergegeven, geoordeeld dat bij het bepalen van het omslagpunt tussen adviseren in de zin van informeren (vanwege het bestaan van een inlichtingenplicht) en adviseren in de zin van het verstrekken van een beleggingsadvies onder meer de inhoud van het beleggingsadvies in aanmerking kan worden genomen, waarbij adviseren meer omvat dan een enkel aanprijzen van een product: het moet ten minste gaan om een ten behoeve van de afnemer gegeven advies waarin zijn persoonlijke situatie is meegewogen. In aanvulling daarop heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in zijn arrest van onder meer 11 februari 2020 (ECLI:NL:GHARL: 2020:1157) geoordeeld - onder verwijzing naar de conclusie van AG Wissink van 15 november 2019 [kantonrechter: ECLI:NL:PHR: 2019:1203) - dat dit veronderstelt dat tevens een waardeoordeel wordt gegeven over de door de individuele cliënt te nemen beslissing.
Achterhaald oordeel over advisering? De kantonrechter schreef:4.16 [eiser] heeft ter onderbouwing van zijn stelling dat hij beleggingsadvies van Aegon heeft gekregen een brochure van Spaarbeleg overgelegd (r.o. 2.4.), het inschrijfformulier Sprintplan van Spaarbeleg waarop Van Koesveld staat vermeld als adviseur (r.o. 2.3.) en een bevestiging van de opdracht door Van Koesveld (r.o. 2.2). [eiser] heeft voorts een kopie van de website van Van Koesveld overgelegd, waarop staat vermeld :

De financiële architecten voor u
een dienstverlenend bedrijf in Barneveld met als specialisatie
'beleggen op maat'
Dus komt u bij ons voor beleggen-hypotheken-pensioenen-sparen
met een verantwoord hoog rendement

(..)
naar het oordeel van de kantonrechter kan uit de door [eiser] overgelegde stukken niet worden afgeleid dat het advies van Van Koesveld meer heeft omvat dan het enkel aanprijzen van het product SprintPlan van Spaarbeleg. [eiser] heeft ook geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit volgt dat Van Koesveld hem een advies heeft gegeven waarin zijn persoonlijke situatie is meegewogen en waarbij Van Koesveld tevens een waardeoordeel heeft gegeven over de door [eiser] te nemen beslissing.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-01-2023 ECLI:NL:GHARL:2023:267 schreef:3.15 (..) Voor de beoordeling of een gepersonaliseerd beleggingsadvies is gegeven is echter meer nodig dan het afleggen van een bezoek en het aanprijzen van een financieel product. Met andere woorden, ook als aangenomen wordt dat [de medewerker van [naam1]] bij [appellant] thuis is geweest en heeft gesproken over Sprintplan, wat het hof wel wil aannemen , dan leidt dat niet noodzakelijkerwijze tot het oordeel dat [appellant] een gepersonaliseerd beleggingsadvies heeft ontvangen
Een veel te strenge definitie van onbevoegd beleggingsadvies waar gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ná onze afwijzing, in Dexia-zaken de veel mildere visie van de Hoge Raad moest volgen. Met nu het eindarrest van 6 februari 2024 op de doorverwijzing van HR: 2016:2012

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Schikking ConsumentenClaim met Aegon over Sprintplan-gedupeerden

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-01-2023 ECLI:NL:GHARL:2023:267 over advisering van SprintPlan. Hof Arnhem-Leeuwarden schreef:3.15 (..) Voor de beoordeling of een gepersonaliseerd beleggingsadvies is gegeven is echter meer nodig dan het afleggen van een bezoek en het aanprijzen van een financieel product. Met andere woorden, ook als aangenomen wordt dat [de medewerker van [naam1]] bij [appellant] thuis is geweest en heeft gesproken over Sprintplan, wat het hof wel wil aannemen , dan leidt dat niet noodzakelijkerwijze tot het oordeel dat [appellant] een gepersonaliseerd beleggingsadvies heeft ontvangen
Een voor de consument veel te strenge definitie van beleggingsadvies. Waar kort ná onze afwijzing, datzelfde gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in de Dexia-zaken alsnog de veel mildere uitleg van de Hoge Raad moest volgen. Dexia, destijds Labouchere, 100% dochter van Aegon. Met nu dus eenzelfde conclusie voor Spaarbeleg SprintPlan, ook 100% Aegon.
Conclusie PG bij de Hoge Raad, 22 maart 2024, ECLI:NL:PHR: 2024:334. PG mr. Wissink schreef: 2.14 Uit rov. 3.15 (gelezen tegen de achtergrond van de rov. 3.11-3.14) blijkt niet dat het hof heeft beoordeeld of Van Koesveld het effectenleaseproduct SprintPlan heeft voorgesteld als geschikt voor de Afnemer. Indien het hof ervan is uitgegaan dat het ook in dat geval diende te toetsen aan de hiervoor onder (i)-(iii) bedoelde omstandigheden, berust zijn arrest op een onjuiste rechtsopvatting. Indien het hof is uitgegaan van een juiste rechtsopvatting, is zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd
Als de Hoge Raad dit najaar deze conclusie overneemt, dan moet de beoordeling in z'n geheel worden overgedaan door een ander hof dan Arnhem-Leeuwarden. Met dit advies én door veelal onvolledige dossiers te combineren, weet ik ook nu al ruim voldoende om mét jullie steun de volgende procedure alvast te starten met nog veel meer en beter bewijs. Intensief speurwerk wat ik grotendeels uit mijn eigen pensioenpotje moet bekostigen, maar ooit gaat het lukken...

mgroen1
Berichten: 51
Lid geworden op: 05 apr 2011 10:08

Re: Schikking ConsumentenClaim met Aegon over Sprintplan-gedupeerden

Ongelezen bericht door mgroen1 »

Ik heb de volgende vraag:

Wat zijn de criteria geweest op basis waarvan een financieel product als een "Woekerpolis" is bepaald?

En zo ja zijn deze transparant (openbaar), of te achterhalen?

Ik vraag dit omdat ik een Sprintplan (financieel product van Aegon) had, en dit product tot op heden niet alszijnde een Woekerpolis achtig product is aangemerkt.

Maar ik (en andere Sprintplan gedupeerden), zou wel eens willen weten waarom dan precies niet:

Wat zijn de criteria en waar zijn deze te achterhalen.

Uit de eerdere berichten concludeer ik dat als voornaamste criteria om voor een woekerpolis kenmerk in aanmerking te komen, het product een beleggingsverzekering moet zijn. En er sprake moet zijn niet proportioneel ingehouden kosten.

Vraag:
Waarom is woekerpolis alleen mogelijk voor een beleggingsverzekering. Waarom niet voor andere financiële producten waarbij disproportioneel hoge kosten zijn ingehouden? (gaat dus weer om de criteria en de onderbouwing hiervan).

NB:
kom dus aub niet weer met de reactie dat Sprintplan geen beleggingsverzekering is en daarom geen woekerpolis is (dat is de vraag niet).

jonis
Berichten: 2768
Lid geworden op: 23 okt 2007 01:45

Re: Schikking ConsumentenClaim met Aegon over Sprintplan-gedupeerden

Ongelezen bericht door jonis »

mgroen1 schreef:
19 apr 2024 19:15
Ik heb de volgende vraag:

Wat zijn de criteria geweest op basis waarvan een financieel product als een "Woekerpolis" is bepaald?

En zo ja zijn deze transparant (openbaar), of te achterhalen?
Wabeke norm

mgroen1
Berichten: 51
Lid geworden op: 05 apr 2011 10:08

Re: Schikking ConsumentenClaim met Aegon over Sprintplan-gedupeerden

Ongelezen bericht door mgroen1 »

jonis schreef:
19 apr 2024 19:28
mgroen1 schreef:
19 apr 2024 19:15
Ik heb de volgende vraag:

Wat zijn de criteria geweest op basis waarvan een financieel product als een "Woekerpolis" is bepaald?

En zo ja zijn deze transparant (openbaar), of te achterhalen?
Wabeke norm
Dank voor je reactie. Als gevolg daarvan Mijn heer Jan Wolker Wabeke (https://janwolterwabeke.nl/wabeke-norm/) aangeschreven. Nog geen reactie.... ik vraag mij af of dat er ook daadwerkelijk van gaat komen...

Moneyman
Berichten: 30282
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Schikking ConsumentenClaim met Aegon over Sprintplan-gedupeerden

Ongelezen bericht door Moneyman »

Waarom zou iemand 16 jaar na de vaststelling van die norm ineens moeten reageren? Wat verwacht je überhaupt van hem?

mgroen1
Berichten: 51
Lid geworden op: 05 apr 2011 10:08

Re: Schikking ConsumentenClaim met Aegon over Sprintplan-gedupeerden

Ongelezen bericht door mgroen1 »

Moneyman schreef:
24 apr 2024 20:16
Waarom zou iemand 16 jaar na de vaststelling van die norm ineens moeten reageren? Wat verwacht je überhaupt van hem?
Wat is dat nou weer voor dooddoener?
Wat ik verwacht van hem: antwoord op mijn vragen (i.c. beschrijving van de criteria + een onderbouwing hiervan).

SInds wanneer is tijd een bepalende factor in deze? Slavernij is al honderden jaren geleden afgeschaft en excuses worden nog steeds vereist (en ook gemaakt).

Moneyman
Berichten: 30282
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Schikking ConsumentenClaim met Aegon over Sprintplan-gedupeerden

Ongelezen bericht door Moneyman »

mgroen1 schreef:
24 apr 2024 20:23
Moneyman schreef:
24 apr 2024 20:16
Waarom zou iemand 16 jaar na de vaststelling van die norm ineens moeten reageren? Wat verwacht je überhaupt van hem?
Wat is dat nou weer voor dooddoener?
Wat ik verwacht van hem: antwoord op mijn vragen (i.c. beschrijving van de criteria + een onderbouwing hiervan).
Ik vind het nogal wonderlijk dat je blijkbaar verwacht dat iemand die al lang en breed met pensioen is jou op eerste aanvraag uitgebreid van repliek zou moeten dienen. En dat alleen maar omdat er lang geleden een norm naar hem is vernoemd :lol:

Sindsdien is er weet ik hoeveel jurisprudentie gevormd. Dat moet hij dan allemaal bijgehouden hebben én paraat hebben om jou van advies te dienen?

War was je de afgelopen 20 jaar, toen dit allemaal speelde, dan? Het is een beetje laat om nu nog met dit soort vragen te komen...

Als jij nu zo nodig geholpen wil worden, dan is een deskundige advocaat een heel wat logischer loket dan een oud-ombudsman...

Lady1234
Berichten: 27238
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: Schikking ConsumentenClaim met Aegon over Sprintplan-gedupeerden

Ongelezen bericht door Lady1234 »

En dat alles omdat u ooit aan dat Sprintplan begonnen bent en € 750,00 vergoeding niet genoeg vindt?

jonis
Berichten: 2768
Lid geworden op: 23 okt 2007 01:45

Re: Schikking ConsumentenClaim met Aegon over Sprintplan-gedupeerden

Ongelezen bericht door jonis »

mgroen1 schreef:
24 apr 2024 20:23

SInds wanneer is tijd een bepalende factor in deze? Slavernij is al honderden jaren geleden afgeschaft en excuses worden nog steeds vereist (en ook gemaakt).
Excuses zijn in 2016 al geweest, daar ben je te laat voor:
Wabeke zegt sorry voor mislukken norm
https://www.infinance.nl/artikel/wabeke ... beke-norm/

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Schikking ConsumentenClaim met Aegon over Sprintplan-gedupeerden

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

mgroen1 schreef:
24 apr 2024 20:23
(...) SInds wanneer is tijd een bepalende factor in deze? (..)
Banken, verzekeraars, wetgever en rechters hebben daar iets op gevonden: verjaring...

Plaats reactie