Effectenlease anno nu

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

De eerste echte uitspraak op basis van HR: 2022:862 is van rechtbank Gelderland ECLI:NL:RBGEL: 2022: 5558
op 22 september 2022, de kantonrechter te Zutphen, Gelderland schreef:4.16. [gedaagde] stelt dat Dexia wist, althans behoorde te weten, dat de tussenpersoon een op de persoon van [gedaagde] toegesneden beleggingsadvies heeft gegeven. Dexia betwist dit. In diverse uitspraken van verschillende rechtbanken is overwogen en beslist dat in zijn algemeenheid uit de door Leaseproces in vele procedures overgelegde stukken het beeld naar voren komt, dat Dexia ermee bekend moet zijn geweest dat tussenpersonen op grote schaal individueel persoonlijk financieel advies gaven. De rechtbank betrekt hierbij ook het oordeel van het Gerechtshof Den Haag, neergelegd in het arrest van 12 september 2017, ECLI:NL:GHDHA: 2017:2530, waarin is geoordeeld over de wetenschap destijds van Dexia, haar gerichtheid op het op grote schaal door tussenpersonen adviseren over effectenleaseproducten, ook door cliëntenremisiers, de wetenschap van Dexia van de op stelselmatig adviseren gerichte werkwijze van SpaarSelect en het belang van SpaarSelect als tussenpersoon. Er bestaat geen aanleiding om in de huidige procedure omtrent deze stukken een ander oordeel te geven.
(..)
4.19. Uit het voorgaande volgt, dat niet kan worden vastgesteld dat [gedaagde] enig bedrag aan Dexia verschuldigd is. Voldoende aannemelijk is, dat Dexia nog een bedrag aan [gedaagde] verschuldigd zal zijn. Wat Dexia aan [gedaagde] verschuldigd is, kunnen partijen inmiddels berekenen. Zoals in de vele uitspraken in soortgelijke zaken is geoordeeld, bestaat de schade uit de door de afnemer betaalde inleg (termijnbetalingen en eventuele aflossingen minus (dividend)uitkeringen) en het niet vergoede gedeelte van de eventueel betaalde (fictieve) restschuld.

MankeNelis
Berichten: 8
Lid geworden op: 06 sep 2021 18:39

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door MankeNelis »

Dat is mijn zaak.

Grappig dat ik nog niets van Leaseproces heb gehoord.
Ik drink erop.. 🥃

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

MankeNelis schreef:
06 okt 2022 15:53
Dat is mijn zaak.

Grappig dat ik nog niets van Leaseproces heb gehoord.
Ik drink erop.. 🥃
Proficiat! Wilt u het dossier met mij delen? Dexia heeft een aantal lotgenoten van Beursklacht gedagvaard, met uw hulp erbij komen we ongetwijfeld een heel eind!

MankeNelis
Berichten: 8
Lid geworden op: 06 sep 2021 18:39

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door MankeNelis »

ClaimConcept schreef:
07 okt 2022 11:15
Proficiat! Wilt u het dossier met mij delen? Dexia heeft een aantal lotgenoten van Beursklacht gedagvaard, met uw hulp erbij komen we ongetwijfeld een heel eind!
Dank!

Dat wil ik wel delen.

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
03 okt 2022 17:47
De eerste echte uitspraak op basis van HR: 2022:862 is van rechtbank Gelderland ECLI:NL:RBGEL: 2022: 5558
MankeNelis schreef:
06 okt 2022 15:53
Dat is mijn zaak.

Grappig dat ik nog niets van Leaseproces heb gehoord.
Ik drink erop.. 🥃
in een nieuwsbrief van 6 okt 2022, Leaseproces schreef:Nog steeds is de rechtspraak van effectenleasezaken volop in ontwikkeling. Wekelijks ontvangen wij vele positieve vonnissen waarbij cliënten nog steeds (volledig) gecompenseerd worden.

Tussenpersoon
Begin juni hebben wij een belangrijke en gunstige uitspraak van de Hoge Raad ontvangen voor tussenpersoonszaken. Hierover hebben wij onze cliënten voor wie dat relevant was geïnformeerd. Inmiddels is ook de eerste uitspraak van de rechtbank, na het oordeel van de Hoge Raad, binnen. In lijn met de uitspraak van de Hoge Raad beslist de rechtbank dat er sprake is van verboden advisering door de tussenpersoon. Dexia moet daarom alle schade inclusief wettelijke rente vergoeden.

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

De eerste Dexia-uitspraak op basis van de Hoge Raad HR: 2022:862 (verboden advisering) kwam van rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL: 2022: 5558
op 22 september 2022, de kantonrechter te Zutphen, Gelderland schreef:4.16. [gedaagde] stelt dat Dexia wist, althans behoorde te weten, dat de tussenpersoon een op de persoon van [gedaagde] toegesneden beleggingsadvies heeft gegeven. Dexia betwist dit. In diverse uitspraken van verschillende rechtbanken is overwogen en beslist dat in zijn algemeenheid uit de door Leaseproces in vele procedures overgelegde stukken het beeld naar voren komt, dat Dexia ermee bekend moet zijn geweest dat tussenpersonen op grote schaal individueel persoonlijk financieel advies gaven.
Nadat onderhandelingen op niets waren uitgelopen, heeft Dexia deze zomer (minstens) een vijftal nieuwe slachtoffers gedagvaard die afkomstig zijn uit de portefeuille van de failliete claimclub Beursklacht. Dexia gaat bij repliek niet in op bovenvermelde uitspraak, maar komt wel met een niet op rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraak waar exact dezelfde kantonrechter op 27 oktober 2022 oordeelt dat advisering (door Spaar Select) juist onvoldoende onderbouwd was. Een naam van de adviseur ontbreekt, er is alleen een algemene reclamebrief van Spaar Select ingebracht:
op 27 oktober 2022, de kantonrechter te Zutphen, Gelderland schreef:4.15. Dit stuk vormt, gelet op het gemotiveerde verweer van Dexia, onvoldoende onderbouwing voor de stellingen van [gedaagde] zodat niet geconcludeerd kan worden dat sprake is geweest van vergunningsplichtige advisering door de tussenpersoon. [gedaagde] heeft slechts in algemene bewoordingen en met verwijzing naar andere situaties gereageerd op hetgeen door Dexia bij repliek is aangevoerd. Er is niet, althans onvoldoende, onderbouwd dat daadwerkelijk een huisbezoek of een ander persoonlijk contact tussen [gedaagde] en de tussenpersoon heeft plaatsgevonden waarbij enig advies is gegeven.
Maar dat even terzijde, want dé honderdduizendmiljoen klapperrrr van de week is uiteraard wel de gezaghebbende visie van gerechtshof Den Bosch op 6 december 2022:
Aandelen-affaire Dexia: honderden gedupeerden krijgen schade vergoed

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Het gaat in 's-Hertogenbosch om meer dan 250 zaken met tussenpersoon Spaar Select waarvan tientallen arresten op rechtspraak.nl zijn gepubliceerd. Inmiddels heeft ook gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 20 december 2022 tenminste 10 eensluidende veroordelingen van Dexia uitgesproken. Ook daar tussenpersoon Spaar Select, destijds zeer waarschijnlijk de grootste hofleverancier van Dexia (destijds Bank Labouchere, 100% Aegon). Maar, en nu wordt het echt interessant, in Arnhem-Leeuwarden ook het kleine Alpha Emergo en zo mogelijk nog interessanter: het grote SpaarAdvies!
Op 20 december 2022 in GHARL:2022:10949 over effectenlease van Dexia via SpaarAdvies, gerechtshof Arnhem-Leeuwarden schreef:5.17. Dexia heeft, zoals hiervoor reeds overwogen, voor de distributie van haar effectenleaseproducten gekozen voor de inzet van tussenpersonen als cliëntenremisiers. Uit de door [verweerder] overgelegde documentatie blijkt voorts dat Dexia wist dan wel behoorde te begrijpen dat tussenpersonen de afnemers regelmatig niet slechts algemeen over deze producten informeerden, maar de producten ook onderdeel lieten zijn van een specifiek op de persoon toegesneden advies. Naar het oordeel van het hof heeft [verweerder] in de onderhavige zaak voldoende aangetoond dat Dexia wist, althans behoorde te weten dat ook de tussenpersoon SpaarAdvies haar klanten regelmatig adviseerde. Het hof verwijst daartoe naar de door [verweerder] overgelegde informatie van de website van SpaarAdvies uit december 2001. Daarin wordt op de eerste pagina vermeld:

“SpaarAdvies is gespecialiseerd in het adviseren van goed renderende financiële producten die naadloos aansluiten bij uw persoonlijke situatie en wensen. En die met u meegroeien. (…) Alert, slagvaardig en onderbouwd met een even deskundige als realistische visie zien haar adviseurs er op toe dat wat voor u in gang is gezet, ook in de pas blijft lopen met de werkelijkheid. SpaarAdvies biedt u zo de zekerheid dat uw geld op een gezonde manier blijft groeien. (…)’

En op de tweede pagina genaamd ‘De Advieswijzer’:

‘1. Wie zijn wij? SpaarAdvies is met ongeveer tweehonderd duizend relaties één van de grootste intermediairs op het gebied van advisering over sparen en beleggen aan particulieren in Nederland. SpaarAdvies biedt haar relaties een op maat gesneden advies met betrekking tot vermogens- en inkomensopbouw.” (…)

2. Onze diensten. Tijdens het adviesgebrek bij u thuis wordt u door onze adviseur geïnformeerd over de diensten die SpaarAdvies te bieden heeft. Na een vrijblijvende inventarisatie van uw financiële situatie stellen wij met u de spaardoelen vast. Vanuit deze doelen worden bijpassende financiële producten met u doorgesproken.”

Uit de informatie van de website blijkt dat ook deze tussenpersoon zich destijds naar buiten toe profileerde als een gespecialiseerd bedrijf in het adviseren over financiële producten en een op adviseren gerichte werkwijze hanteerde. Nu Dexia wist (dan wel behoorde te begrijpen) hoe SpaarAdvies werkte had zij moeten onderzoeken of in het geval van [verweerder] de betrokken cliëntenremisier de grens van het toelaatbare had overschreden door hem tot de aanschaf van een product van Dexia te bewegen. Het hof is van oordeel dat het onder deze omstandigheden op de weg van Dexia had gelegen om nadat [verweerder] door de tussenpersoon was aangebracht zich ervan te vergewissen of hij door de tussenpersoon was geadviseerd en de op haar rustende verplichtingen als vergunninghoudende financiële instelling (alsnog) gestand te doen. Nu zij dat in dit geval heeft nagelaten en het risico van verboden advisering door haar cliëntenremisier zich zoals hiervoor vastgesteld heeft verwezenlijkt, komt haar – behoudens bijzondere omstandigheden die zijn gesteld noch gebleken – geen beroep toe op de omstandigheid dat zij van de advisering geen wetenschap had en dit ook niet behoorde te begrijpen.

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

De rechtspraak over effectenlease zit na de uitspraak Hoge Raad 10 juni 2022, ECLI:NL:HR: 2022:862 in de lift, in het voordeel van de consument.
Rode draad: ook een 'verkooppraatje' van de tussenpersoon voor een specifiek product, kan als advies worden ervaren en beoordeeld.

Ik ga ervan uit dat rechters ook uit zichzelf (ambtshalve) de meest recente jurisprudentie meewegen in de beoordeling. De meest opvallende uitspraken anno nu:
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6 december 2022, ECLI:NL:GHSHE: 2022:4076, als voorbeeld onder het persbericht over meer dan 250 zaken met tussenpersoon Spaar Select. Geen adviesrapport, maar wel veel indirecte bewijzen van advisering, waaronder de vroegere website van Bank Labouchere, 100% dochter van Aegon:
De producten worden uitsluitend aangeboden via onafhankelijke, gespecialiseerde financiële adviseurs in ons land. Hun kwaliteit en kennis van zaken garandeert hun cliënten een met zorg omkleed, persoonlijk advies. Door training en begeleiding van de financiële adviseurs houden de accountmanagers van Labouchere Beleggingsproducten hen uitvoerig op de hoogte van de ver- schillende producten. Tegelijkertijd werkt Labouchere Beleggingsproducten aan de ontwikkeling van nog meer innovatieve spaar- en beleggingsproducten. De bekendste producten van Labouchere Beleggingsproducten zijn Capital Effect, Direct Rendement Effect, Triple Effect en AEX Plus Effect. De minimale inleg bedraagt f 100,- per maand, te verhogen met een veelvoud van f 50,-. De maximale inleg is afhankelijk van de persoonlijke financiële situatie.
(Bron: Internet Archive Wayback Machine)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft daarna op dezelfde manier moeten oordelen over tussenpersonen. Niet alleen Spaar Select, maar in Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 december 2022, ECLI:NL:GHARL: 2022:10949 rov. 5.11-5.17 ook over (mondelinge) advisering door tussenpersoon SpaarAdvies. En in Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 december 2022, ECLI:NL:GHARL: 2022:10952 over (mondelinge) advisering van de mij onbekende tussenpersoon Alpha Emergo.

Inmiddels heeft ook de kantonrechter Roermond volgens hetzelfde format geoordeeld over (mondelinge) advisering van de nog veel kleinere onbekende tussenpersoon Primaz Adviesgroep: Rechtbank Limburg 19 januari 2023, ECLI:NL:RBLIM: 2023:801, rov. 4.9-4.12.

Deze uitspraak is vooral interessant omdat in Roermond momenteel een zaak loopt over de (mondelinge) advisering met de strafrechtelijk veroordeelde adviseur Harry Hendrix van tussenpersoon Het Fries Drenthse Wold. Minstens zo interessant in Roermond is een zaak over (mondelinge) advisering door tussenpersoon Financiële Advies Federatie (FAF). We zijn inmiddels de toenmalige adviseur op het spoor, anno 2023 nog altijd financieel adviseur. En politicus, we zijn dan ook heel benieuwd naar diens actieve herinnering :wink:

De huidige landelijke lijn van de Hoge Raad blijkt vooral de aloude bestendige lijn te zijn van het zuiden des lands:
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11 juni 2019, ECLI:NL:GHSHE: 2019:2104 over mondelinge advisering door tussenpersoon Financiële Advies Federatie (FAF)

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Zorgen voor Morgen, Rechtbank Noord-Holland kanton Alkmaar 02-02-2023, ECLI:NL:RBNHO: 2023:1613
wetenschap Dexia
4.16. [gedaagde] stelt dat Dexia wist, althans behoorde te weten, dat de tussenpersoon een op de persoon van [gedaagde] toegesneden beleggingsadvies heeft gegeven. Dexia betwist dit. In diverse uitspraken van verschillende rechtbanken is overwogen en beslist dat in zijn algemeenheid uit de door Leaseproces in vele procedures overgelegde stukken het beeld naar voren komt, dat Dexia ermee bekend moet zijn geweest dat tussenpersonen, zoals Zorgen voor Morgen, op grote schaal individueel persoonlijk financieel advies gaven. Er bestaat geen aanleiding om in de huidige procedure anders te oordelen, te minder nu [gedaagde] genoegzaam heeft aangetoond dat de tussenpersoon zich in haar algemene naar buiten toe gerichte uitingen (zoals de visitekaartjes) profileerde als persoonlijk adviseur op maat.

4.17. Hoewel in dit geval niet is gebleken dat Dexia concrete wetenschap heeft gehad van de advisering van de tussenpersoon aan [gedaagde] , had het, gelet op wat hiervoor is overwogen, op de weg van Dexia gelegen om bij de totstandkoming van een leaseovereenkomst, zoals in dit geval de overeenkomst met [gedaagde] , actief navraag te doen bij de tussenpersoon of de desbetreffende klant de overeenkomst is aangegaan op advies van de tussenpersoon, om te kunnen beoordelen of zij de overeenkomst met [gedaagde] kon en mocht aangaan. Dat Dexia in deze zaak enig concreet hierop gericht onderzoek heeft verricht is gesteld noch gebleken. Zij had derhalve behoren te weten dat [gedaagde] door de tussenpersoon is geadviseerd.

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Exit Dexia. Ook advisering door Spaar-Adviescentrum Noord-Nederland bewezen: Rechtbank Overijssel kanton Enschede 02-06-2023, ECLI:NL:RBOVE: 2023:620
Motivering? Zie Zorgen voor Morgen. Of Financiële Advies Federatie, Het Fries Drenthse Wold (met adviseur Harry H.), Primaz Adviesgroep, Alpha Emergo. Of natuurlijk NBG Finance, SpaarAdvies of Spaar Select. Ja, wie niet? Hier bij Spaar-Adviescentrum, zie rechtsoverweging 4.8-4.12:
wetenschap Dexia
4.11. [A] stelt dat Dexia wist, althans behoorde te weten, dat de tussenpersoon een op de persoon van [A] toegesneden beleggingsadvies heeft gegeven. Dexia betwist dit. In diverse uitspraken van verschillende rechtbanken is overwogen en beslist dat in zijn algemeenheid uit de door Leaseproces in vele procedures overgelegde stukken het beeld naar voren komt, dat Dexia ermee bekend moet zijn geweest dat tussenpersonen, zoals Spaar- Adviescentrum Noord-Nederland, op grote schaal individueel persoonlijk financieel advies gaven. Er bestaat geen aanleiding, mede gelet op de door [A] overgelegde hiervoor weergegeven informatie van de website van Spaar Adviescentrum Noord-Nederland, om in de huidige procedure anders te oordelen.

4.12. Hoewel in dit geval niet is gebleken dat Dexia concrete wetenschap heeft gehad van de advisering van de tussenpersoon aan [A] , had het, gelet op wat hiervoor is overwogen, op de weg van Dexia gelegen om bij de totstandkoming van een leaseovereenkomst, zoals in dit geval de overeenkomst met [A] , actief navraag te doen bij de tussenpersoon of de desbetreffende klant de overeenkomst is aangegaan op advies van de tussenpersoon, om te kunnen beoordelen of zij de overeenkomst met [A] kon en mocht aangaan. Dat Dexia in deze zaak enig concreet hierop gericht onderzoek heeft verricht is gesteld noch gebleken. Zij had derhalve behoren te weten dat [A] door de tussenpersoon is geadviseerd.
Rode draad: ook een 'verkooppraatje' van de tussenpersoon voor een specifiek product, kan als advies worden ervaren en beoordeeld.

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Motivering inmiddels standaard: Dexia met Amsterdams Financieel Advies Bureau (AFAB) in Rechtbank Rotterdam 19-01-2023, ECLI:NL:RBROT: 2023:1615

Maar eigenlijk is de hele brei aan veroordelingen van Dexia anno nu enige tijd geleden al treffend samengevat.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11 juni 2019, ECLI:NL:GHSHE: 2019:2104 rov. 9.7, “Wij van WC-Eend ”:
9.7 Dexia voert aan dat in het spraakgebruik de term advies een ruimere betekenis heeft dan de juridische betekenis. Dexia betoogt dat WC-Eend slogans gebruikt zoals “wij van WC-Eend adviseren WC-Eend” en dat dit geen juridische relevante advisering is. Het hof is het daarmee eens als het gaat om reclame-uitingen die bijvoorbeeld op televisie of in de krant worden gedaan.

Maar als een “adviseur” bij een klant thuis de sanitaire voorzieningen komt inspecteren, onder het genot van een kopje koffie een paar uur lang de concrete situatie en bevindingen bespreekt en aan de klant WC-eend als oplossing “adviseert”, is de situatie anders. [Consument] heeft meer met dit laatste scenario te maken gehad.

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Rechtbank Gelderland kanton Nijmegen 02-02-2023, ECLI:NL:RBGEL: 2023:1034 over Dexia met tussenpersoon Pensioen Partners.
Tijd voor een ander citaat uit de inmiddels landelijke standaard rechtsoverwegingen:
conclusie
4.19. Uit het voorgaande volgt, dat niet ten volle kan worden vastgesteld dat Dexia niets meer aan [gezamenlijke gedaagden] verschuldigd is. Wat Dexia nog wel aan [gezamenlijke gedaagden] verschuldigd is, kunnen partijen inmiddels berekenen. Zoals in de vele uitspraken in soortgelijke zaken is geoordeeld, bestaat de voor vergoeding in aanmerking komende schade uit de door de afnemer betaalde inleg (termijnbetalingen en eventuele aflossingen minus (dividend)uitkeringen) en het niet vergoede gedeelte van de eventueel betaalde (fictieve) restschuld (..) De wettelijke rente is verschuldigd over het door Dexia te restitueren bedrag
(..)
5. De beslissing
De kantonrechter
5.1. verklaart voor recht dat Dexia niets meer aan [gezamenlijke gedaagden] verschuldigd is, nadat is overgegaan tot uitbetaling van de schadevergoeding als onder 4.19. weergegeven

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Je zou het haast vergeten, maar naast de affaire Dexia leeft ook nog steeds die van Groeivermogen (Fortis, BNP Paribas)
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 augustus 2019, ECLI:NL:GHARL: 2019:7066
4 De beslissing
Het hof, recht doende in hoger beroep:

bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Utrecht van 8 augustus 2007, behoudens voor wat betreft de verklaring voor recht sub 8.1, vernietigt dit vonnis in zoverre en doet in zoverre opnieuw recht;
(..)
verklaart voor recht dat Groeivermogen onrechtmatig heeft gehandeld door cliënten aan te nemen van een cliëntenremisier zonder vergunning, indien de cliëntenremisier jegens de belegger als financieel adviseur is opgetreden en Groeivermogen hiervan op de hoogte was of behoorde te zijn
Dat verhaal krijgt nu een vervolg, eerst nog met een tussenuitspraak over verjaring: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-02-2023, ECLI:NL:GHARL: 2023:1540
4.10 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat als gevolg van de einduitspraak van dit hof van 20 augustus 2019 een nieuwe verjaringstermijn is gaan lopen van vijf jaar met ingang van de dag volgende op die waarop de uitspraak kracht van gewijsde heeft gekregen. Dat voert tot de slotsom dat de individuele vordering van [appellant] ten tijde van de inleidende dagvaarding van 24 december 2020 nog niet was verjaard.

ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »


ClaimConcept
Berichten: 1956
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
24 feb 2023 09:12
De rechtspraak over effectenlease zit na de uitspraak Hoge Raad 10 juni 2022, ECLI:NL:HR: 2022:862 in de lift, in het voordeel van de consument.
Rode draad: ook een 'verkooppraatje' van de tussenpersoon voor een specifiek product, kan als advies worden ervaren en beoordeeld.
(..)
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft daarna op dezelfde manier moeten oordelen over tussenpersonen. Niet alleen Spaar Select, maar in Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 december 2022, ECLI:NL:GHARL: 2022:10949 rov. 5.11-5.17 ook over (mondelinge) advisering door tussenpersoon SpaarAdvies. En in Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 december 2022, ECLI:NL:GHARL: 2022:10952 over (mondelinge) advisering van de mij onbekende tussenpersoon Alpha Emergo.
Over de Belgisch-Franse staatsbank Dexia met tussenpersoon Spaar Select, heeft Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem in tenminste 15 nieuwe arresten Dexia veroordeeld om 100% schade te vergoeden. Plus rente vanaf de start: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 maart 2023, ECLI:NL:GHARL: 2023: nrs. 2193 t/m 2207
Rode draad:
Op 14 maart 2023 in GHARL: 2023:2198 over effectenlease van Dexia via Spaar Select, gerechtshof Arnhem-Leeuwarden schreef:5.9. In het arrest van 10 juni 2022 heeft de Hoge Raad voorts overwogen dat voor de beoordeling of de tussenpersoon voor zijn optreden een vergunning nodig had op de grond dat hij aan de afnemer een gepersonaliseerde aanbeveling tot het aangaan van een specifieke effectenleaseovereenkomst heeft gedaan, dat wil zeggen een aanbeveling die voorgesteld is als geschikt voor deze afnemer of berust op een afweging van de persoonlijke omstandigheden van de afnemer, de navolgende omstandigheden van belang kunnen zijn:
(..)
Daaraan heeft de Hoge Raad toegevoegd dat deze omstandigheden van belang zijn voor de beoordeling of de tussenpersoon de afnemer een aanbeveling heeft gedaan die berust op een afweging van diens persoonlijke omstandigheden. Maar dat ook als dit niet wordt vastgesteld, de mogelijkheid bestaat dat de tussenpersoon toch een gepersonaliseerde aanbeveling heeft gedaan, namelijk een aanbeveling die is voorgesteld als geschikt voor de betrokken afnemer. De Hoge Raad overweegt dat een zodanige niet op een afweging van persoonlijke omstandigheden berustende aanprijzing onder omstandigheden mogelijk ook als een ‘verkooppraatje’ kan worden gekarakteriseerd, maar de tussenpersoon daarmee niettemin de reikwijdte van zijn vrijstelling te buiten gaat.

xflorisx
Berichten: 385
Lid geworden op: 15 okt 2018 20:20

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door xflorisx »

Volgens mij is er weinig interesse in dat hele leaseplan hier. 11 posten van dezelfde persoon achter elkaar. De laatste reactie van iemand anders was in oktober vorig jaar. Voordat hij de reeks nog langer kan maken, zal ik hiermee er even een stokje voor steken.

MankeNelis
Berichten: 8
Lid geworden op: 06 sep 2021 18:39

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door MankeNelis »

Hier nog steeds geïnteresseerd.

Lady1234
Berichten: 26692
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door Lady1234 »

xflorisx schreef:
16 mar 2023 11:59
Volgens mij is er weinig interesse in dat hele leaseplan hier. 11 posten van dezelfde persoon achter elkaar. De laatste reactie van iemand anders was in oktober vorig jaar. Voordat hij de reeks nog langer kan maken, zal ik hiermee er even een stokje voor steken.
Waarom?

xflorisx
Berichten: 385
Lid geworden op: 15 okt 2018 20:20

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door xflorisx »

Lady1234 schreef:
16 mar 2023 12:18
xflorisx schreef:
16 mar 2023 11:59
Volgens mij is er weinig interesse in dat hele leaseplan hier. 11 posten van dezelfde persoon achter elkaar. De laatste reactie van iemand anders was in oktober vorig jaar. Voordat hij de reeks nog langer kan maken, zal ik hiermee er even een stokje voor steken.
Waarom?
Een beetje leven in dit topic misschien. Toch ook zielig dat er geen (inhoudelijke) reacties komen.

Moneyman
Berichten: 29585
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door Moneyman »

xflorisx schreef:
16 mar 2023 11:59
Volgens mij is er weinig interesse in dat hele leaseplan hier. 11 posten van dezelfde persoon achter elkaar. De laatste reactie van iemand anders was in oktober vorig jaar. Voordat hij de reeks nog langer kan maken, zal ik hiermee er even een stokje voor steken.
Rare reactie. Wie ben jij om ergens een stokje voor te steken? Dit soort topics zijn naar hun aard vooral informatief, en niet primair gericht op discussie. Niets mis mee, de geïnteresseerden lezen vanzelf mee.

Plaats reactie