Effectenlease anno nu

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
ClaimConcept
Berichten: 1946
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Rechtbank Amsterdam, 24 augustus 2023 ECLI:NL:RBAMS: 2023:5238 Dexia en Fortuyn Assurantiën & Adviseurs BV. Mooie overwinning van de voormalig advocaat van Vereniging Consument & Geldzaken!
4.9. [eiser] heeft, ter onderbouwing van zijn stellingen, gewezen op de volgende stukken die in het geding zijn gebracht:
- een kopie van het handgeschreven aanvraagformulier op naam van [eiser] van 2 oktober 2000, voorzien van het ATP-nummer [nummer 2] en de naam Fortuyn Assurantiën & Adviseurs B.V.,
- een kopie van de overeenkomst van 10 oktober 2000 met contractnummer [nummer 1] , voorzien van het adviseursnummer: [nummer 2] en de naam Fortuyn Assurantiën & Adviseurs.

4.10. Met dit feitenrelaas en deze stukken heeft [eiser] voldoende onderbouwd dat sprake is geweest van een specifiek op de persoon van [eiser] gericht financieel advies van de adviseur van de tussenpersoon om een specifiek effectenleaseproduct met Dexia overeen te komen. Er volgt immers uit dat [eiser] persoonlijk contact heeft gehad met de adviseur van de tussenpersoon op diens kantoor, tijdens een bijeenkomst waarbij aan [eiser] en ongeveer vijf van zijn collega’s het Capital Effect product is aangeprezen als geschikt om hun studie mee te betalen.
Een dergelijk persoonlijk contact valt onder de door de Hoge Raad in laatstgenoemd arrest bedoelde gepersonaliseerde aanbeveling tot het aangaan van een specifieke effectenleaseovereenkomst, aangezien het Capital Effect product aan [eiser] persoonlijk is voorgesteld als voor zijn situatie geschikt.

ClaimConcept
Berichten: 1946
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Rechtbank Rotterdam, 31-08-2023 ECLI:NL:RBROT: 2023:8766 over Dexia met tussenpersoon Woudenberg te Dordrecht
4.19. [gedaagde 1] c.s. wordt gevolgd in zijn standpunt. De extra kosten die [gedaagde 1] c.s. heeft betaald uit hoofde van de tussen hem en Dexia overeengekomen betalingsregeling zijn het gevolg van het onrechtmatig handelen door Dexia en komen daarmee voor vergoeding in aanmerking. Dat betekent dat de voor vergoeding in aanmerking komende restschuld, welke volgens r.o. 4.17 volledig voor rekening van Dexia komt, en de daarmee verband houdende extra kosten in totaal € 3.543,22 bedragen.

ClaimConcept
Berichten: 1946
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Rechtbank Noord-Holland kanton Alkmaar ECLI:NL:RBNHO: 2023:9422 over Dexia (Labouchere, voorheen Aegon) met Excellent Adviseurs.

Nu Aegon zelf nog, met Aegon Effectenleaseplan, Vliegwiel en Spaarbeleg SprintPlan. De aanhouder wint!

ClaimConcept
Berichten: 1946
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Rechtbank Zeeland-West-Brabant kanton Breda 21-09-2023, ECLI:NL:RBZWB: 2023:6801
Geen tussenpersoon en dus even een keer een heel ander onderwerp, namelijk oneerlijke bedingen volgens de Europese Richtlijn 93/13 EEG. In dit geval een rechtstreeks afgesloten Legio Lease Korting Kado, met de vraag of Dexia (2/3) aan resterende termijnen in rekening mocht brengen bij voortijdige beëindiging. Niet dus, het beding is onredelijk bezwarend voor de consument.

ClaimConcept
Berichten: 1946
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

23-10-2023, vanavond in Radar op NPO2: BKR-registratie van effectenlease Dexia uit 2000
Dexia gedupeerden onder druk door BKR-registratie
Honderdduizenden klanten sluiten rond 2000 aandelenleasecontracten af met een waarde van miljarden euro's bij de Belgische bank Dexia. Klanten denken dat ze sparen, maar in feite lenen ze geld waar Dexia mee belegt. Hierdoor blijven veel klanten met een grote restschuld achter en daardoor ook met een BKR-registratie.

Die registratie hebben duizenden klanten anno 2023 nog steeds. Dexia biedt tegenwoordig aandelenlease-gedupeerden een bedenkelijke schikking aan: klanten kunnen van hun BKR-registratie afkomen als ze beloven niet te procederen over de duizenden euro's waar ze mogelijk recht op hebben. Klanten voelen druk om te schikken omdat BKR-registraties het moeilijk maken om bijvoorbeeld een hypotheek of leaseauto te krijgen. Mag Dexia dit wel doen? En welke rol speelt het BKR hierin?


ClaimConcept
Berichten: 1946
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Rechtbank Overijssel kanton Enschede, 05-10-2023 ECLI:NL:RBOVE: 2023:4240 over Dexia (Labouchere, voorheen Aegon) met VDZ Geldgroep:
4.8 (..) - een kopie van een schermprint van de website van Geldgroep (de nieuwe naam van [bedrijf] B.V.)., waarop onder meer het volgende staat vermeld:
‘Financieel Advies. Laat u adviseren op financieel gebied door de experts van de VDZ Geldgroep. Wij zijn op de hoogte van de laatste wijzigingen in het belastingstelsel, de laatste rentestanden en tarieven. Neem contact op met één van onze vestigingen voor een persoonlijk advies.’
Rechtbank Overijssel kanton Enschede, 12-10-2023 ECLI:NL:RBOVE: 2023:4242 over Dexia (Labouchere, voorheen Aegon) met Verzekerd Spaarplan Nederland BV (VSN)
4.7. [partij A] stelt over de feitelijke gang van zaken het volgende:
“Februari 1998.
[partij A] is voor het eerst in contact gekomen met VSN omdat zij bij Aegon heeft geïnformeerd naar spaarmogelijkheden.
[partij A] werd vervolgens doorverwezen naar een adviesbureau bij haar in de buurt te weten VSN.
(..)

4.8 (..) - een uittreksel van de Kamer van Koophandel van VSN waaruit de navolgende bedrijfsomschrijving blijkt:

“Verlenen van financiële diensten, alsmede het verlenen van diensten op het gebied van assurantie, hypotheken, pensioen, onroerende zaken, reizen, sparen en leasing.”

- een screenshot van de website van VSN, zoals deze luidde op 5 april 2001, waar te lezen is:

“Als VSN zijn wij jaren actief als adviseur en bemiddelaar ten behoeve van particulieren voor tal van diensten op fiscaal gebied (…)”

en:

“Onze specialisten van de afdeling fiscale diensten zorgen ervoor dat ook uw maandelijkse inleg onbelast blijft. Bovendien kan het leasen van aandelen veel meer opbrengen dan rechtstreeks beleggen in aandelen en dat geldt zeker voor de opbrengsten van een gewone spaarrekening en spaarpolis.”

en ook:

“Voorwaarde is wel dat u belegt in eersteklas fondsen die al sinds jaren een uitstekend rendement realiseren. Vandaar dat Verzekerd Spaarplan Nederland voor u een aantal fondsen heeft geselecteerd die zichzelf steeds ruimschoots bewezen hebben. Deze fondsen bestaan uit aandelen van ABN AMRO, ING, Dordtse Petroleum (houdstermaatschappij van Koninklijke Olie), [bedrijf], Ahold, Fortis Amev.”

vervolgens:

“Verzekerd Spaarplan Nederland Heeft daarnaast verschillende pakketten voor u samengesteld die onderling verschillen in looptijd, inleg en maandlasten. Zo kunt u zelf het pakket kiezen dat op uw persoonlijke situatie is toegesneden. De pakketten staan uitgebreid beschreven onder de gelijknamige knop.”

en onder het kopje Persoonlijk advies:

“Direct Rendement Effect is slechts een van de effecten lease mogelijkheden van Bank Labouchere. Uw adviseur legt u de diverse mogelijkheden graag uit zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.”
Nu Aegon zelf nog, met Aegon Effectenleaseplan, Vliegwiel en Spaarbeleg SprintPlan. De aanhouder wint!

ClaimConcept
Berichten: 1946
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Hoger beroep Dexia met Spaar Select, over een uitspraak uit 2008 ! Gerechtshof Amsterdam, 17-10-2023 ECLI:NL:GHAMS:2023:2565 schreef: 5.13. X is ongevraagd telefonisch benaderd door een verkoper van de bank, deze verkoper heeft vervolgens aangedrongen op een gesprek met een financieel adviseur bij X thuis. X heeft hier uiteindelijk mee ingestemd. De adviseur van Spaar Select, [tp], heeft X ervan overtuigd dat hij zijn inkomen moest aanwenden om te sparen. Tijdens de toelichting van de adviseur is alleen gesproken over winsten, niet over mogelijke verliezen. X heeft nog naar de mogelijkheid van een verlies geïnformeerd, maar [tp] zei dat dit onmogelijk was. X was in de veronderstelling dat de maandelijkse inleg naar een spaarrekening ging. Hij was in het geheel niet op de hoogte van het feit dat hij een lening zou aangaan. [tp] garandeerde X dat het contract maar vijf jaar zou duren en dat de 240 maanden genoemd in het contract, een mogelijke verlenging inhield nadat de vijf jaar verstreken waren. [tp] haalde tijdens het gesprek met X het aanvraagformulier dat in eerste aanleg in het geding is gebracht voor de dag – maar verder geen brochures of welk ander informatiemateriaal – en informeerde X dat het hier om een vorm van sparen ging met meer kans op rendement; er op achteruit gaan zou hij in elk geval niet kunnen, aldus [tp] . X heeft het advies opgevolgd en is de overeenkomsten met Dexia aangegaan.
(..)
5.15. Het hof overweegt als volgt. De door X beschreven gang van zaken duidt erop dat een medewerker van Spaar Select een gepersonaliseerde aanbeveling tot het aangaan van een specifieke effectenleaseovereenkomst heeft gedaan. Uit zijn stellingen volgt immers dat (i) de adviseur van Spaar Select heeft geïnformeerd naar de wensen en financiële situatie van X , (ii) X zijn financiële doel om te sparen aan de adviseur kenbaar heeft gemaakt, (iii) de adviseur vervolgens een specifiek effectenleaseproduct van een specifieke aanbieder, te weten Allround Sparen van (de rechtsvoorganger van) Dexia, heeft geadviseerd, (iv) met welk product volgens de adviseur een goede aanvulling op zijn spaargeld kon worden gerealiseerd. De tussenpersoon heeft derhalve niet volstaan met het verstrekken van algemene informatie zonder commentaar te geven of een waardeoordeel te vellen, waar Spaar Select als cliëntenremisier wel toe gehouden was. Daarmee is voldaan aan de door de Hoge Raad in zijn arrest van 10 juni 2022 geformuleerde criteria, zoals hier opgenomen in 5.10 en 5.11. Dexia heeft de door X beschreven gang van zaken in algemene termen weersproken, maar dat laat onverlet dat er concrete aanknopingspunten zijn dat het sluiten van de overeenkomst is gegaan zoals X stelt. Zo is op het aanvraagformulier dat door Dexia is overgelegd de naam van de adviseur en het ATP-nummer 374 vermeld en staat op de tussen X en Dexia gesloten effectenleaseovereenkomst vermeld “Adviseur: ATP00374 -Spaar Select B.V.”. Daarnaast biedt ook de werkwijze van Spaar Select zoals zij die publiekelijk bekend heeft gemaakt (zie rechtsoverweging 5.6 en hierna 5.19) steun aan het betoog van X dat de gesprekken tussen hem en de medewerker van Spaar Select zo zijn verlopen als door hem is gesteld.

ClaimConcept
Berichten: 1946
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Hoger beroep Dexia met Spaar Select, ook over een uitspraak uit 2008 ! Gerechtshof Amsterdam, 17-10-2023 ECLI:NL:GHAMS:2023:2564 schreef: 5.13. Y was bij het sluiten van de overeenkomst (1998) 26 jaar oud, werkzaam als bloembindster en woonachtig bij haar ouders. De overeenkomst is tot stand gekomen na bemiddeling door [naam] van Spaar Select. B.V. [tp] kwam bij Y aan huis. De doelstelling van Y was het kopen van een huis, waarbij het hof begrijpt dat dit doel ook kenbaar is gemaakt aan de adviseur. Y heeft haar spaargeld gebruikt om de inleg van deze overeenkomst te financieren. De verkoper heeft Y voorgehouden dat zij fl. 20.000 van haar gespaarde kapitaal op een rekening moest storten waarmee vervolgens aandelen zouden worden gekocht. De verkoper presenteerde het contract als zijnde een spaarplan, waarbij het gespaarde bedrag voor vijf jaar vaststond.
(..)
5.15. (..) Uit haar stellingen volgt immers dat (i) de adviseur van Spaar Select heeft geïnformeerd naar de wensen en financiële situatie van Y, (ii) Y haar financiële doel om te sparen voor de aankoop van een huis aan de adviseur kenbaar heeft gemaakt, (iii) de adviseur vervolgens een specifiek effectenleaseproduct van een specifieke aanbieder, te weten Direct Rendement Effect van (de rechtsvoorganger van) Dexia, heeft geadviseerd, (iv) met welk product volgens de adviseur een goede aanvulling op haar spaargeld voor het kopen van een huis kon worden gerealiseerd.
(..)
concrete aanknopingspunten dat het sluiten van de overeenkomst is gegaan zoals Y stelt. Zo is op het aanvraagformulier dat door Dexia is overgelegd de naam van de adviseur (tp) en het ATP-nummer 170 vermeld en staat op de tussen Y en Dexia gesloten effectenleaseovereenkomst vermeld “Adviseur: ATP170 -Spaar Select B.V.”
Er volgen nog meer toewijzingen van gerechtshof Amsterdam over oeroude zaken tegen Dexia (toen nog Bank Labouchere van Aegon) met Spaar Select die ik hier verder niet ga citeren, maar deze lijkt sprekend op de SprintPlan-zaak (Spaarbeleg, ook Aegon, nu ASR) met advisering door Van Koesveld Barneveld waar de Hoge Raad zich binnenkort over mag buigen!

ClaimConcept
Berichten: 1946
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
31 okt 2023 16:18
Er volgen nog meer toewijzingen van gerechtshof Amsterdam over oeroude zaken tegen Dexia (toen nog Bank Labouchere van Aegon) met Spaar Select die ik hier verder niet ga citeren, maar deze lijkt sprekend op de SprintPlan-zaak (Spaarbeleg, ook Aegon, nu ASR) met advisering door Van Koesveld Barneveld waar de Hoge Raad zich binnenkort over mag buigen!

Gerechtshof Amsterdam publiceert nu ook arresten van 17 oktober 2023 waar de gedupeerde consument beroep heeft ingesteld, die de zaak alsnog wint!
Hoger beroep Dexia met Spaar Select, vernietiging van een uitspraak uit 2011. Gerechtshof Amsterdam, 17-10-2023 ECLI:NL:GHAMS:2023:2579 schreef: 5.13. Z was minderjarig ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. De aandacht van de vader van Z werd op de producten van Dexia gevestigd door de intensieve reclamecampagnes en door de folders die hij regelmatig in zijn brievenbus kreeg. De vader van Z stond toe dat een financieel adviseur van Spaar Select bij hem thuiskwam om hem een toelichting te geven. De adviseur heeft de vader van Z ervan overtuigd dat zijn toen nog minderjarige zoon middels onderhavige overeenkomst voor zijn studie kon sparen en zijn financiële toekomst veilig kon stellen. Z heeft het advies opgevolgd en is de overeenkomsten met Dexia aangegaan
(..)
6 De beslissing
Het hof:
vernietigt het vonnis van de van de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam van 12 oktober 2011, en beslist:
6.1. verklaart voor recht dat Dexia onrechtmatig jegens [appellant] heeft gehandeld door schending van haar bijzondere (precontractuele) zorgplicht;
6.2. veroordeelt Dexia om aan [appellant] te betalen de als gevolg van het hiervoor genoemde onrechtmatige handelen van Dexia door [appellant] geleden schade, vermeerderd met de wettelijke rente daarover zoals weergegeven in r.o. 5.24

ClaimConcept
Berichten: 1946
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Een zeldzame afwijzing bij Rechtbank Oost-Brabant kanton Eindhoven, 21-10-2021 ECLI:NL:RBOBR: 2021:5682 waartegen de gedupeerde consument beroep heeft ingesteld en de zaak alsnog wint!
Hoger beroep tegen Dexia met Spaar Select. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-10-2023 ECLI:NL:GHSHE:2023:3526 schreef:4. Het hof:
(..)
vernietigt de bestreden vonnissen van 12 november 2020 en 21 oktober 2021, en opnieuw rechtdoende:

verklaart voor recht dat Dexia onrechtmatig heeft gehandeld jegens de afnemer doordat Dexia niet heeft geweigerd de effectenleaseovereenkomst met de afnemer aan te gaan, terwijl de afnemer als potentiële cliënt bij Dexia was aangebracht door een cliëntenremisier die, in strijd met de Wte 1995, tevens beleggingsadvieswerkzaamheden heeft verricht zonder over de daarvoor noodzakelijke vergunning te beschikken, en Dexia hiervan op de hoogte was of behoorde te zijn;

veroordeelt Dexia om aan de afnemer te betalen de door hem geleden schade, bestaande uit de door de afnemer betaalde inleg (termijnbetalingen en eventuele aflossingen) en restschuld, verminderd met eventuele dividenduitkeringen, restitutie van de restschuld en het fiscaal voordeel, en vermeerderd met de wettelijke rente over het bedrag van die schade, telkens vanaf het moment waarop het desbetreffende gedeelte van de inleg/restschuld daadwerkelijk is voldaan tot de dag van algehele voldoening, een en ander met toepassing van de uitgangspunten als geformuleerd in HR 1 mei 2015 (ECLI:NL:HR: 2015:1198) en HR 3 februari 2017 (ECLI:NL:HR: 2017:164, no. 3.6.3);

ClaimConcept
Berichten: 1946
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Zeldzaam, maar niet slecht één! Rechtbank Oost-Brabant deed op 21 oktober 2021 tenminste 15 eensluidende uitspraken die nu alle worden vernietigd!
Rechtbank Oost-Brabant, 21-10-2021 ECLI:NL:RBOBR: 2021:5689 over de betrokkenheid van tussenpersoon Spaar Select. De kantonrechter te Eindhoven schreef:2.5. De kantonrechter ziet in het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 3 november 2020 (ECLI:NL:GHARL: 2020:8981) aanleiding om af te wijken van zijn voorlopig oordeel [van 12-11-2020]. Daartoe wordt het volgende overwogen.

2.6. De overeenkomst tussen Dexia en A van 26 mei 1999 maakt niet dat Spaar Select als orderremisier is opgetreden. Wanneer Spaar Select, zoals A aanvoert (maar Dexia betwist), (a) de overeenkomst van Dexia ontving, (b) deze doorgeleidde aan A, (c) zorgde voor ondertekening hiervan door A en (d) retourzending aan Dexia, waarbij zij (e) intussen aanspreekpunt was voor eventuele vragen van A, laat dit onverlet dat het Dexia is geweest die na ontvangst van het aanvraagformulier de leiding had bij het tot stand komen van de overeenkomst en de inhoud daarvan bepaalde door het soort certificaten en het aankoopbedrag (in dit geval een hoofdsom van € 8.510,49) in te vullen alsook de voorwaarden voor de te verstrekken lening, waaronder de te vergoeden rente te vermelden. Immers, uit het feit dat de tussenpersoon de overeenkomst van Dexia ontving, blijkt al dat de tussenpersoon dus niet bepaalde welk product en welke aandelen moesten worden gekocht en/of werden afgenomen. Met andere woorden: de inhoud van de overeenkomst werd niet zelf(standig) bepaald door Spaar Select. Spaar Select vervulde in dat verband dus slechts een ondersteunende rol met het zorgdragen voor ondertekening en retourzending aan Dexia, waarbij zij intussen aanspreekpunt was voor eventuele vragen van A. Omdat het initiatief voor de totstandkoming van de overeenkomst uiteindelijk bij Dexia lag en zij de aankoop concreet en bepaalbaar had gemaakt (door het soort certificaten en het aankoopbedrag zelf in te vullen), had de (veronderstelde) ondersteunende functie van de tussenpersoon niet tot gevolg dat zij orderremisier werd, ook niet wanneer daarbij wordt betrokken dat zij het aanvraagformulier (en vervolgens de overeenkomst) bij Dexia had ingediend (welk aanvraagformulier overigens niet door partijen in de procedure is gebracht). Dat Spaar Select voor haar werkzaamheden provisie van Dexia ontving maakt dit oordeel niet anders.
(..)
2.11. Tussen partijen staat vast dat Dexia haar waarschuwingsplicht niet is nagekomen. Daarmee heeft Dexia onrechtmatig gehandeld jegens A. Dexia dient daarom tweederde van de in verband daarmee ontstane restschuld op zich te nemen. In dit geval heeft A de restschuld die is ontstaan (ter hoogte van € 863,61) niet aan Dexia voldaan bij het einde van de overeenkomst. Dit betekent dat Dexia in dit verband dus niets meer aan A verschuldigd is.
Daar maakt dus Gerechtshof 's-Hertogenbosch anno 2023 weer korte metten mee. Dexia moet ook in al deze 15 (gepubliceerde) zaken alsnog alle schade vergoeden, plus rente 8)
Hoger beroep tegen Dexia over verboden advisering door een tussenpersoon. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-10-2023 ECLI:NL:GHSHE:2023:3570 schreef:4.14. Voorop staat dat de door de afnemer geschetste betrokkenheid van [de tussenpersoon] bij de totstandkoming van de effectenleaseovereenkomst, indien deze komt vast te staan, in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad van 10 juni 2022 moet worden gekwalificeerd als advisering.
(..)
4.18. Gelet op het voorgaande heeft Dexia bij het aangaan van de effectenleaseovereenkomst met A in strijd gehandeld met artikel 41 van de Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1999. In dit geval eist de billijkheid daarom dat de vergoedingsplicht van Dexia geheel in stand blijft, voor zowel de restschuld van A als voor de door deze betaalde rente, aflossing en kosten. Het beroep op eigen schuld gaat dan ook niet op.

ClaimConcept
Berichten: 1946
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Een bijzondere zaak bij gerechtshof Den Haag, over een verzoek van Dexia om getuigen te horen over de gebruikelijke werkwijze van tussenpersoon Spaar Select en over de wetenschap van Dexia ter zake van de vergunningsplichtige advisering van Spaar Select.
Hoger beroep van Dexia over verboden advisering door (tussenpersonen als) Spaar Select. Gerechtshof Den Haag, 31-10-2023 ECLI:NL:GHDHA: 2023:2024 schreef:4.1.Dexia wil door het horen van getuigen, kort gezegd, duidelijkheid krijgen over twee bewijsthema’s, te weten:
i) had Spaar Select een gebruikelijke, vaste werkwijze (of gelijksoortige terminologie; aansluitend bij de laatste jurisprudentie over effectenleaseovereenkomsten), waarvan vergunningsplichtig advies deel uitmaakte, [toegewezen, JT] en
ii) wist Dexia van de (gestelde) vergunningsplichtige advisering of behoorde zij daarvan te weten. [afgewezen, JT]

4.2. Dexia wenst in ieder geval de navolgende personen te horen als getuigen:
- de heer [getuige 1], voormalig bestuurder van Spaar Select, [toegewezen, JT]
- de heer [getuige 2], voormalig leidinggevende bij Dexia, [toegewezen, JT]
- mevrouw [getuige 3], voormalig medewerkster van Spaar Select, [toegewezen, JT]
- de heer [getuige 4], toenmalig hoofd Sector Instellingen van de Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM), [afgewezen, JT]
- de heer [getuige 5], toenmalig accountmanager Sector Instellingen van de AFM, [afgewezen, JT]
- de heer [getuige 6], toenmalig medewerker van de AFM. [afgewezen, JT]

4.3. Afhankelijk van de inhoud van de af te leggen verklaringen wenst Dexia eventueel aanvullende getuigen op te roepen, in het bijzonder denkt zij daarbij aan het horen van mevrouw [getuige 7], voormalig directeur Strategische ontwikkeling compliance en juridische zaken van Spaar Select.
Kansloos. Maar vooral bijzonder omdat dit niet alleen alle Dexia-zaken met tussenpersonen raakt, maar indirect ook Aegon Vliegwiel en Spaarbeleg SprintPlan!

ClaimConcept
Berichten: 1946
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Ook als effectenlease rechtstreeks tot stand is gekomen zonder tussenpersoon, wordt de jurisprudentie alsmaar gunstiger
Hofmodel, onaanvaardbaar zware last. Rechtbank Noord-Nederland kanton Assen, 21-11-2023 ECLI:NL:RBNNE: 2023:4785 schreef:4.8. De kantonrechter overweegt dat het doel en de strekking van het hofmodel is om te bepalen of een afnemer ten tijde van het sluiten van de effectenleaseovereenkomst een onaanvaardbaar zware financiële last is aangegaan. In het geval het inkomen van de afnemer in het jaar van afsluiten van de effectenleaseovereenkomst varieert als gevolg van verschillende werkgevers, ligt het naar het oordeel van de kantonrechter voor de hand om uit te gaan van het salaris dat de afnemer genoot ten tijde van het sluiten van de effectenleaseovereenkomst. Dat is immers het inkomen waaruit de maandelijkse verplichtingen uit de effectenleaseovereenkomst dienen te worden voldaan. De kantonrechter zal dan ook (enkel) uitgaan van het loon dat de afnemer genoot ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
Niet alleen Dexia (Legio Lease), maar ook Aegon Vliegwiel, Spaarbeleg SprintPlan, Defam, GroeiVermogen, Levob Hefboom Effect etc.

ClaimConcept
Berichten: 1946
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
16 mar 2023 16:20
Weer even on-topic, ik krijg zojuist een positief vonnis binnen van Rechtbank Limburg over de advisering door HH die eerder in 2009 figureerde in het programma Opgelicht
ClaimConcept schreef:
24 feb 2023 09:12
De rechtspraak over effectenlease zit na de uitspraak Hoge Raad 10 juni 2022, ECLI:NL:HR: 2022:862 in de lift, in het voordeel van de consument.
Rode draad: ook een 'verkooppraatje' van de tussenpersoon voor een specifiek product, kan als advies worden ervaren en beoordeeld.
(..)
Deze uitspraak is vooral interessant omdat in Roermond momenteel een zaak loopt over de (mondelinge) advisering met de strafrechtelijk veroordeelde adviseur Harry Hendrix van tussenpersoon Het Fries Drenthse Wold

Weet je wat zielig is? Dat het allemaal zo gruwelijk lang duurt. Dat deze mensen zich in 2009 bij mij hebben gemeld, en na een te mager schikkingsvoorstel begin 2012 de klachtbehandeling bij Kifid maar liefst nog eens ruim 7 jaar heeft geduurd. Die in 2019 opeens oordeelde dat we te laat waren met onze klacht.., Nu op 15 maart 2023 dan alsnog de ultieme genoegdoening!
Het heeft even geduurd vanwege een naamsverwarring, maar eindelijk de uitspraak van Rechtbank Limburg kanton Roermond, 15-03-2023 ECLI:NL:RBLIM: 2023:6261
Dexia vorderde nog € 153 aan restschuld, plus wettelijke rente vanaf 17 september 2006, maar krijgt het deksel flink op de neus: Dexia moet in totaal juist € 5.000 betalen!

Plaats reactie