LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Achmea frustreert klachtbehandeling via Kifid

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Achmea frustreert klachtbehandeling via Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland. Wat weinigen nog weten, is dat Achmea (via dochter Levob) ook een van de grootste producenten van aandelenlease is geweest, vooral in innige samenwerking met Spaar Select en Gelink. Consumenten werden daarbij veelal benaderd via colportage en cold calling.

Op dit forum is meestal AEGON of Dexia de gebeten hond. Het is echter uitgerekend Achmea die de Wet financieel toezicht (Wft) op het terrein van klachtrecht al jarenlang met de voeten treedt. Zodra Achmea merkt dat een consument bij het Kifid wil klagen of zelfs al een klacht heeft ingediend, gaat Achmea over tot dagvaarding bij de civiele rechter om de procedure bij het Kifid de pas af te snijden.
De reden is heel duidelijk, maar daarom nog niet minder onrechtmatig.

De meeste uitspraken van het Kifid, die tot 2013 anoniem waren, betreffen namelijk producten van Achmea waar vrijwel altijd sprake is van een restschuld. In deze bindende uitspraken heeft het Kifid bepaald dat Achmea altijd ten minste 60% van de inleg moet vergoeden, een oordeel wat ook in hoger beroep stand heeft gehouden. Niet fijn voor Achmea.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Achmea frustreert klachtbehandeling via Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Achmea heeft klagers bewust nooit gewezen op het Kifid en dat kan ze wel eens lelijk gaan opbreken:

Uitspraak Rechtbank Oost-Nederland, 5 februari 2013

In deze zaak heeft de Ombudsman Financiële Dienstverlening de klacht eerst niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding, na bezwaar is deze beslissing echter ´overruled´door de voorzitter van de Geschillencommissie:
Uit de door u ingezonden correspondentie blijkt niet dat sprake is (geweest) van een definitief standpunt aan de zijde van Aangeslotene. Evenmin blijkt dat Aangeslotene u heeft gewezen op de interne klachtenprocedure dan wel op de mogelijkheid om de klacht aan het Klachteninstituut voor te leggen. Gezien de onbekendheid van de heer [X] met het Klachteninstituut en de door het Klachteninstituut gehanteerde termijnen ben ik van mening dat niet gesteld kan worden dat de heer [X] de klacht niet binnen een redelijke termijn als bedoeld in artikel 15 lid 2 van het Reglement bij het Klachteninstituut heeft ingediend.
De klachtbehandeling bij het Kifid kon pas worden hervat na het vonnis van 5 februari 2013.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Achmea frustreert klachtbehandeling via Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
Ad Verkaad schreef:Het is dus niet zo dat Achmea dacht "f*ck het Kifid, wij gaan door bij de kantonrechter"
De directie van Achmea is eind december 2011 op de hoogte gebracht van de klacht bij het Kifid en gevraagd om alsnog een definitief standpunt in te nemen. In de eerste de beste zin zit geen woord Spaans:
Namens de heer [X] is een klacht tegen Levob ingediend bij de Ombudsman Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
De rechter is ook maar een mens.
( Bericht verplaatst, uit topic AEGON wil af van Kifid )

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Achmea frustreert klachtbehandeling via Kifid

Ongelezen bericht door B17 »

Ze hebben nog steeds niet goed door dat zij met het geld van gedupeerden aan de haal willen gaan. een integere bank zou dit niet doen.

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Achmea frustreert klachtbehandeling via Kifid

Ongelezen bericht door B17 »

B17 schreef:Ze hebben nog steeds niet goed door dat zij met het geld van gedupeerden aan de haal willen gaan. een integere bank zou dit niet doen.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Achmea frustreert klachtbehandeling via Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:Achmea heeft klagers bewust nooit gewezen op het Kifid en dat kan ze wel eens lelijk gaan opbreken:

Uitspraak Rechtbank Oost-Nederland, 5 februari 2013

In deze zaak heeft de Ombudsman Financiële Dienstverlening de klacht eerst niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding, na bezwaar is deze beslissing echter ´overruled´door de voorzitter van de Geschillencommissie:
Uit de door u ingezonden correspondentie blijkt niet dat sprake is (geweest) van een definitief standpunt aan de zijde van Aangeslotene. Evenmin blijkt dat Aangeslotene u heeft gewezen op de interne klachtenprocedure dan wel op de mogelijkheid om de klacht aan het Klachteninstituut voor te leggen. Gezien de onbekendheid van de heer [X] met het Klachteninstituut en de door het Klachteninstituut gehanteerde termijnen ben ik van mening dat niet gesteld kan worden dat de heer [X] de klacht niet binnen een redelijke termijn als bedoeld in artikel 15 lid 2 van het Reglement bij het Klachteninstituut heeft ingediend.
De klachtbehandeling bij het Kifid kon pas worden hervat na het vonnis van 5 februari 2013.
En de volgende: Achmea, Kanton Amersfoort 22-05-2013

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Achmea frustreert klachtbehandeling via Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

De kwaliteit van het Kifid wordt mede bepaald door de aangesloten instellingen:
ClaimConcept schreef:Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland. Wat weinigen nog weten, is dat Achmea (via dochter Levob) ook een van de grootste producenten van aandelenlease is geweest, vooral in innige samenwerking met Spaar Select en Gelink. Consumenten werden daarbij veelal benaderd via colportage en cold calling.

Op dit forum is meestal AEGON of Dexia de gebeten hond. Het is echter uitgerekend Achmea die de Wet financieel toezicht (Wft) op het terrein van klachtrecht al jarenlang met de voeten treedt. Zodra Achmea merkt dat een consument bij het Kifid wil klagen of zelfs al een klacht heeft ingediend, gaat Achmea over tot dagvaarding bij de civiele rechter om de procedure bij het Kifid de pas af te snijden.
De reden is heel duidelijk, maar daarom nog niet minder onrechtmatig.

De meeste uitspraken van het Kifid, die tot 2013 anoniem waren, betreffen namelijk producten van Achmea waar vrijwel altijd sprake is van een restschuld. In deze bindende uitspraken heeft het Kifid bepaald dat Achmea altijd ten minste 60% van de inleg moet vergoeden, een oordeel wat ook in hoger beroep stand heeft gehouden. Niet fijn voor Achmea.
ClaimConcept schreef:En de volgende: Achmea, Kanton Amersfoort 22-05-2013
Achmea probeert de klager hier wel heel opzichtig bij het Kifid weg te houden.
Deze al wat oudere klacht werd bij het Kifid ingediend na een positieve beslissing eind 2011. Bovendien werden de contracten door de echtgenote alsnog buitengerechtelijk vernietigd, nadat de Hoge Raad op 23 december 2011 oordeelde dat bij Het Levob Hefboom Effect toch sprake was van huurkoop.
De klacht was kort daarvoor al ingediend bij de Ombudsman van het Kifid, die echter oordeelde dat de interne klachtprocedure nog niet (geheel) was doorlopen. Nadat Achmea weer was aangeschreven, inclusief de brief van de Ombudsman, ging Achmea onmiddellijk over tot dagvaarding:
4.6. Uit de brief van 21 december 2011 moest voor Achmea duidelijk zijn dat [X] het niet eens was met de afwikkeling van de overeenkomsten door Achmea en dat hij in dat verband de interne klachtprocedure wilde bewandelen. In deze brief wordt immers expliciet benoemd dat [X] een klacht bij het KiFiD had ingediend, maar dat het KiFiD hem had medegedeeld dat eerst de interne klachtprocedure bij Achmea moest worden doorlopen alvorens de klacht in behandeling kon worden genomen. Voorts wordt om een exemplaar van de interne klachtprocedure van Achmea gevraagd en wordt vermeld dat de klacht bij uitblijven van een reactie van Achmea opnieuw aan het KiFiD zal worden voorgelegd. Achmea is echter niet inhoudelijk op de klacht ingegaan (en heeft evenmin het klachtreglement opgestuurd), omdat geen volmacht was overgelegd. Van haar had, gelet op hetgeen onder 4.5 is overwogen, mogen worden verwacht dat zij [X] een (redelijke) termijn had gegeven om die volmacht alsnog op te sturen, om vervolgens de klacht in behandeling te nemen. Daarna had eventueel de weg van de klachtbehandeling door het KiFiD kunnen worden gevolgd. Door na twee dagen na verzending van haar ontvangstbevestiging een gerechtelijke procedure aanhangig te maken, heeft Achmea - in strijd met haar eigen klachtreglement - de weg van buitengerechtelijke geschiloplossing afgesneden.
Nu bijna twee jaar later, kan eindelijk de klachtbehandeling bij het Kifid worden hervat, na deze sabotagepoging van Achmea. Met ontegenzeggelijk een zeer negatieve invloed op de Kwaliteit van Kifid

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Achmea frustreert klachtbehandeling via Kifid

Ongelezen bericht door B17 »

Het vetrouwen komt als consument met weinig kennis van zaken te voet en vlucht per paard wegens tal van redenen :oops:

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Achmea frustreert klachtbehandeling via Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Ach,mea culpa. Je zult er maar werken. Ambtenaren, kantoorklerken, loonslaven, frontsoldaten: Bevel is bevel.
De echte hufters zijn de beleidsbepalers, hun superieuren.

Achmea kiest de zwakste partij om mee te communiceren teneinde zoveel mogelijk geld op zak te kunnen houden. Het was ze bijna gelukt! Achmea heeft Leaseproces al sinds 2007 aan het lijntje gehouden en pas concrete voorstellen gedaan nadat ClaimConcept ten tonele is verschenen en de klacht heeft voorgelegd aan het Kifid. En plotsklaps is Achmea vriendjes met Leaseproces.

Het gaat hier over een langslepend conflict waar de gedupeerde in totaal bijna € 36.000 had ingelegd en uiteindelijk € 12.083 aan restschuld had voldaan, in totaal dus ca. € 48.000 schade. Naar schatting is daarbij een kleine € 7.500 aan dividend op de bijbehorende depotrekening vergoed, waardoor de netto schade op ca. € 40.500 komt. Exclusief wettelijke rente en kosten.

Na vorige maand via Leaseproces nog € 2.550 te hebben aangeboden, biedt Achmea nu € 21.578,34 aan, iets meer dan 50% zonder enige kostenvergoeding en zonder wettelijke rente. In vergelijking tot de standaard uitspraken van Kifid (60/40) sowieso bijna € 3.000 te weinig, om nog maar te zwijgen van tenminste ca. € 8.000 aan wettelijke rente.

Zonder ook maar een vinger uit te steken, kan ook deze zaak straks worden bijgeschreven bij de 90/10 monsterscore van onze Ombudsman Financiële Dienstverlenging!

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Achmea frustreert klachtbehandeling via Kifid

Ongelezen bericht door B17 »

Consument geeft bank en overheid onvoldoende


Consumenten vinden dat Nederlandse bedrijven en organisaties te weinig op klanten gericht zijn.

Dat blijkt woensdag uit een onderzoek van Maurice de Hond onder 2.300 consumenten. Bijna de helft (46 procent) van de respondenten is somber over de klantgerichtheid en verwacht daarin geen verbetering.

Vooral banken, verzekeraars en de landelijke overheid scoorden matig tot slecht. Banken kregen 4.3

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Achmea frustreert klachtbehandeling via Kifid

Ongelezen bericht door B17 »

zolang banken het ter beschikking gestelde geld belangrijker vinden dan klanten zullen ze nooit vertrouwen winnen.
met belastinggeld worden banken overeind gehouden.
men weigert de 4% norm eigen geld in te voeren.
omdat de bonus maar een beperkt deel van het salaris mag zijn, hebben ze hun salarissen opgeschroeft.
in de bankensector wordt 80% meer verdiend dan in een andere organisatie.
in de bankensector wordt geen BTW afgedragen.
er is geen transactie tax.
Bankpersoneel krijgt standaard korting op op hypotheek rente(daarmee loopt de staat 30miljoen mis)
bobo's krijgen gouden handdrukken als ze niet voldoen en gewone mensen krijgen een rotschop en worden zelfs strafrechterlijk vervolgd.

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Achmea frustreert klachtbehandeling via Kifid

Ongelezen bericht door B17 »

'Banken moeten vertrouwen terugwinnen' :mrgreen:

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Achmea frustreert klachtbehandeling via Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:Ach,mea culpa. Je zult er maar werken. Ambtenaren, kantoorklerken, loonslaven, frontsoldaten: Bevel is bevel.
De echte hufters zijn de beleidsbepalers, hun superieuren.
Het kan nog erger: valsheid in geschrifte bij verweer en liegen tijdens een hoorzitting bij de Commissie van Beroep Kifid over Uitspraak Geschillencommissie nr. 2014-06 d.d. 7 januari 2014 , waar Achmea o.a. werd veroordeeld tot betaling van 60% van de inleg. Volgens Achmea een onzinnige procedure:
Immers voorafgaand aan de klachtenprocedure heeft ARB een vergoeding aan [X] aangeboden en die geheel in lijn lag met de uiteindelijke uitspraak van de GC. Een procedure was dan ook niet nodig geweest.
Ter zitting is deze stelling herhaald, aantoonbaar ver bezijden de waarheid. In de pleitaantekeningen bij de hoorzitting van 13 november 2013 namelijk herhaalde Achmea het laatst gedane aanbod:
In dat kader komt het de bank niet onredelijk voor dat de Geschillencommissie de bank volgt in de laatste aanbieding die zij in oktober 2011 aan [X] heeft gedaan, te weten het kwijtschelden van 100% van de restschuld.
Om in stijl af te sluiten: Achmea liegt en het staat gedrukt.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Achmea frustreert klachtbehandeling via Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:Achmea kiest de zwakste partij om mee te communiceren teneinde zoveel mogelijk geld op zak te kunnen houden. Het was ze bijna gelukt! Achmea heeft Leaseproces al sinds 2007 aan het lijntje gehouden en pas concrete voorstellen gedaan nadat ClaimConcept ten tonele is verschenen en de klacht heeft voorgelegd aan het Kifid.

Geheel in lijn met eerdere uitspraken oordeelt het Kifid nu dat Achmea 60% van de schade moet vergoeden, inclusief wettelijke rente zo'n € 33.000!
In het bijzonder ten aanzien van een beleggingsproduct als het onderhavige, met een complexiteit die de risico's voor een niet-deskundige consument zou kunnen verhullen, is een zo compleet mogelijke en niet voor misverstand vatbare voorlichting - met name omtrent de aan het betreffende product verbonden risico's - noodzakelijk. Dat klemt te meer omdat Achmea dit product voor een breed publiek beschikbaar heeft gesteld en het niet rechtstreeks, doch via tussenpersonen heeft aangeboden. Zodoende heeft Achmea zich voor de kwaliteit van de informatieverstrekking ten dele afhankelijk gemaakt van die tussenpersonen.
(...)
de tekortkoming die Achmea bij het aangaan van de overeenkomst heeft vertoond, zoals in het voorgaande vastgesteld van zodanige ernst dat zij, de eigen onzorgvuldigheid van [X] niettegenstaande, een aanmerkelijk deel moet vergoeden van het nadeel dat de laatste ten gevolge van de overeenkomst heeft ondervonden.

Dit nadeel kan niet worden beperkt tot de restschuld. De stelling dat, in navolging van het arrest van de Hoge Raad van 5 juni 2009 (LJN BH2811) en het daarbij beoordeelde arrest van het Gerechtshof Amsterdam, voor vergoeding van betaalde rente slechts plaats is indien komt vast te staan dat de overeenkomsten een "onaanvaardbaar zware last" op [X] heeft gelegd, doet geen recht aan de in art. 6:98 BW opgenomen bepaling dat de omvang van toe te rekenen gevolgen mede wordt bepaald door de aard van de aansprakelijkheid.

Dit laatste sluit weer aan bij de meest recente uitspraken van Gerechtshoven, zie ook Barsten in het Hofmodel

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Achmea frustreert klachtbehandeling via Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

De list en bedrog van Achmea neemt steeds stuitender vormen aan, tegen het strafbare aan.

Onder de naam ClaimConcept wordt voor het eerst sinds eind 2011 bij Kifid geprocedeerd, nadat uit uitgebreide analyse van een serie anonieme uitspraken, GC-2011-328 d.d. 17 november 2011 in het bijzonder, duidelijk was geworden dat het vaak ging om Levob. Een naam die niet meer voorkwam in het register van Kifid, maar uit genoemde uitspraak werd duidelijk dat onder de aansluiting van Achmea geklaagd moest worden. Zo gezegd, zo gedaan en na de aanvankelijke standaard afwijzing door de Ombudsman, na bezwaar alsnog ontvankelijk verklaard door de algemeen Voorzitter van de Geschillencommissie prof. mr. C.E. du Perron in hoogsteigen persoon.

Maar, (de advocaat van) Achmea is natuurlijk niet voor één gat te vangen en betoogde bij verweer op 6 juni 2013:
De gemachtigde van [R] procedeert (beroepshalve) veelvuldig voor deze instantie. De gemachtigde van [R] handelt onder de naam Claim Concept en staat veelvuldig personen bij in het kader van aandelenleaseovereenkomsten en voert ook veelvuldige procedures bij het Klachteninstituut. Ook op de website van de gemachtigde van [R] - (...) - wordt verwezen naar het Klachteninstituut (Productie 5).
Met dus een schermprint van onze website als het ultieme bewijs dat wij eind 2009 al op de hoogte moesten zijn van de klachtmogelijkheid over Levob onder de aansluiting van Achmea bij Kifid!

1-1? Nee hoor. In de eerste plaats betreft het hier een schermprint van ‘06.jun.2013 ’ (datum rechtsonder). Ten tweede is desbetreffende paginatekst aantoonbaar pas na 25 april 2013 opgemaakt. Daarbij komt dat ook de naam ClaimConcept pas wordt gebruikt sinds 2011...

Niemand die in deze list (en bedrog) van Achmea trapt, toch?
Fout, de Geschillencommissie slikt het als zoete koek in uitspraak GC-2014-281 d.d. 23 juli 2014
4.6 De stelling van Consument dat hij een leek is en hij niet op de hoogte is van zijn klachtmogelijkheden, doet aan het voorgaande niet af. Immers, ten tijde van het indienen van de klacht bij Aangeslotene in 2009 werd Consument reeds bijgestaan door zijn gemachtigde. Deze gemachtigde had naar het oordeel van de Commissie bekend moeten zijn, of aanstonds bekend kunnen worden, met het bestaan van het Klachteninstituut.
Dat deze klacht primair is ingediend met een beroep op vernietiging door de (ex-)echtgenote eind 2011, daarover zwijgt de Geschillencommissie in alle talen. Tijd voor de Commissie van Beroep, dus.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Achmea frustreert klachtbehandeling via Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Het kan nog vele malen erger dan hiervoor is geschetst. Op maandag 24 oktober 2014 heeft de Commissie van Beroep zich gebogen over ontvankelijkheidsvragen in een viertal klachten. Tijdens de zitting heeft de voorzitter er bij de gedupeerde sterk op aangedrongen om toch vooral met Achmea in gesprek te gaan zonder juristen erbij. Met name de eigen belangenbehartiger, ik dus, zou bij zo'n gesprek toch alleen maar het onderste uit de kan willen halen. Ik ben dus, populair gezegd, simpelweg buitenspel gezet :evil:

Het gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden, de gedupeerde in grote onzekerheid achterlatend en helemaal aan het eind van zijn latijn na tien jaar klagen. En wat blijkt? Zijn tegenstrever bij Achmea was het Hoofd Juridische Zaken! 3 x raden wie hier het onderspit delft...

Schiet mij maar lek,
Jelle Terpstra

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Achmea frustreert klachtbehandeling via Kifid

Ongelezen bericht door B17 »

NVB stelt raad van kinderen in om mee te denken over toekomst van bank

banknieuws.blogspot.nlPlaatje bij NVB stelt raad van kinderen in om mee te denken over toekomst van bank

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) stelt een raad van kinderen in om mee te denken over de toekomst van banken. De raad van kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation en Unicef Nederland om kinderen structureel en op een constructieve manier hun stem te laten horen binnen bedrijven.Trefwoorden bij dit artikel:

banken niet te vertrouwen

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Achmea frustreert klachtbehandeling via Kifid

Ongelezen bericht door B17 »

'Geen klant vertrouwt banken nog'

hTrefwoorden bij dit artikel:

bedrogen, beduvelt, geen, vertrouwen, nooit, sorry, zeggen, geld terug.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Achmea frustreert klachtbehandeling via Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:Het kan nog vele malen erger dan hiervoor is geschetst. Op maandag 24 oktober 2014 heeft de Commissie van Beroep zich gebogen over ontvankelijkheidsvragen in een viertal klachten. Tijdens de zitting heeft de voorzitter er bij de gedupeerde sterk op aangedrongen om toch vooral met Achmea in gesprek te gaan zonder juristen erbij. Met name de eigen belangenbehartiger, ik dus, zou bij zo'n gesprek toch alleen maar het onderste uit de kan willen halen. Ik ben dus, populair gezegd, simpelweg buitenspel gezet :evil:

Het gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden, de gedupeerde in grote onzekerheid achterlatend en helemaal aan het eind van zijn latijn na tien jaar klagen. En wat blijkt? Zijn tegenstrever bij Achmea was het Hoofd Juridische Zaken! 3 x raden wie hier het onderspit delft...
Ook klant nummer 4 werd door de voorzitter gesommeerd om nog dit jaar rechtstreeks contact op te nemen met Achmea, buiten mij om. Met de opdracht werd enthousiast ingestemd door wat nu dus het Hoofd Juridische Zaken bij Achmea blijkt te zijn.

Nadat ik Achmea informatie heb gezonden waaruit een gierend onaanvaardbaar zware last blijkt, vindt Achmea een persoonlijk gesprek plotseling overbodig! Achmea gaat nu vol voor verjaring: de klacht bij Kifid is niet ingediend binnen drie maanden nadat het slachtoffer merkte dat hij belazerd was...

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Achmea frustreert klachtbehandeling via Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

All animals are equal, but some animals are more equal than others?
ClaimConcept schreef:Nadat ik Achmea informatie heb gezonden waaruit een gierend onaanvaardbaar zware last blijkt, vindt Achmea een persoonlijk gesprek plotseling overbodig! Achmea gaat nu vol voor verjaring: de klacht bij Kifid is niet ingediend binnen drie maanden nadat het slachtoffer merkte dat hij belazerd was...
En Kifid stond erbij en keek ernaar? Forget it, het is veel erger: er wordt zelfs openlijk gemarchandeerd. Vandaag ontvingen wij een email van Achmea waarin deze - nog voordat de veertien dagen voorbij waren - verzoekt om uitspraken, natuurlijk zonder de door ons ingebrachte inkomensgegevens (afkomstig uit het dossier bij Achmea!). Via dezelfde secretaris die mij tegelijkertijd verbiedt om nog per email te corresponderen...

Gesloten