LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Kwaliteit Kifid

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Kwaliteit Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

K iFiD
Het Financiële Klachteninstituut
Wanneer u als consument een klacht hebt over een financieel product of een financiële dienst, kunt u deze indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid. Bij Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. U moet wel eerst samen met uw financiële dienstverlener een oplossing proberen te vinden via de interne klachtenprocedure (IKP).
Aldus de openingszinnen op de consumentenpagina van de website www.kifid.nl

Dan volgen een aantal 'voordelen ' van Kifid. Maar kloppen deze wel ? Is het Kifid wel echt zo:

• objectief en onafhankelijk?
• deskundig?
• laagdrempelig? en snel?
• betaalbaar?

Ook bij het laatste een vraagteken?
Jazeker, want goedkoop kan ook duurkoop zijn, zeker als we naar de statistieken kijken. Onderzoek wijst namelijk uit
(als u al niet reeds verdwaald bent in de fase Interne Klachtenprocedure bij de aangesloten financiële instelling),
dat in de fase Ombudsman 80% van de klachten niet inhoudelijk wordt behandeld!
Van alle klachten komt vervolgens minder dan 10% bij de Geschillencommissie terecht, waarvan gemiddeld weer slechts circa 10% in een positieve uitspraak eindigt.

De keerzijde van laagdrempelig en betaalbaar. En het enige wat echt snel gaat, is de afwijzing van uw klacht.

sjohie
Berichten: 11237
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:36

Re: Kwaliteit Kifid

Ongelezen bericht door sjohie »

ClaimConcept schreef:K iFiD
Het Financiële Klachteninstituut
Wanneer u als consument een klacht hebt over een financieel product of een financiële dienst, kunt u deze indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid. Bij Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. U moet wel eerst samen met uw financiële dienstverlener een oplossing proberen te vinden via de interne klachtenprocedure (IKP).
Aldus de openingszinnen op de consumentenpagina van de website www.kifid.nl

Dan volgen een aantal 'voordelen ' van Kifid. Maar kloppen deze wel ? Is het Kifid wel echt zo:

• objectief en onafhankelijk?
• deskundig?
• laagdrempelig? en snel?
• betaalbaar?

Ook bij het laatste een vraagteken?
Jazeker, want goedkoop kan ook duurkoop zijn, zeker als we naar de statistieken kijken. Onderzoek wijst namelijk uit
(als u al niet reeds verdwaald bent in de fase Interne Klachtenprocedure bij de aangesloten financiële instelling),
dat in de fase Ombudsman 80% van de klachten niet inhoudelijk wordt behandeld!
Van alle klachten komt vervolgens minder dan 10% bij de Geschillencommissie terecht, waarvan gemiddeld weer slechts circa 10% in een positieve uitspraak eindigt.

De keerzijde van laagdrempelig en betaalbaar. En het enige wat echt snel gaat, is de afwijzing van uw klacht.
Of het zegt iets over de mensen die zich melden bij het kifid? Er is een naar mijn gevoel grote groep mensen in Nederland, die menen dat zo'n klachteninstituut synoniem is voor altijd gelijk krijgen als consument, misschien onder invloed van een licht calimero complex ofzo.

peewee
Berichten: 2195
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Kwaliteit Kifid

Ongelezen bericht door peewee »

Opmerkelijk is dat bijvoorbeeld de voorzitter van de Geschillencommissie KIFID (Edgar du Perron) zich in een interview in het blad ''Mr.'' -een glossy onzinblad voor (would be) juristen- enkele jaren terug zeer kritisch uitliet over aandelenleasebanken en waarin hij het verhullende taalgebruik in de folders van die banken van destijds in dit interview als misleiding bestempelde. Ook leverde Du Perron onverholen kritiek op de civiele rechtspraak (jurisprudentie) tot dan toe op dit punt. Welnu, ik ken desalniettemin geen uitspraak van KIFID of van DSI waarin deze (inderdaad) overduidelijke misleiding wordt bevestigd.

De vraag is, wordt Du Perron steeds opnieuw overruled door zijn medeleden binnen de Geschillencommissie (gebrek aan overtuigingskracht !) of heeft ie misschien last van een gespleten persoonlijkheid.
Aannemelijker is dat het KIFID, net als de civiele rechtsspraak, het eigen belang zwaar laat meewegen. Ik doel hier op eigen belang om potentiele soortgelijke klachten te ontmoedigen en daarmee de hoevelheid zaken te beperken.

Kortom, het KIFID heeft een gebrek aan kwaliteit die er echt toe doet !

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Kwaliteit Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

peewee schreef: Welnu, ik ken desalniettemin geen uitspraak van KIFID of van DSI waarin deze (inderdaad) overduidelijke misleiding wordt bevestigd.
Toch wel:
"De klachtencommissie heeft enkele malen in de omstandigheden van een specifiek geval geoordeeld dat een effectenleaseovereenkomst wegens dwaling vernietigd moest worden beschouwd omdat medewerkers van de aanbieder de afnemer onjuist had voorgelicht."

M. van Luyn en C.E. du Perron, Effecten van de zorgplicht, Deventer: Kluwer 2004, p.35.
Uitspraak KCD nr. 11 d.d. 05-02-2004

peewee
Berichten: 2195
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Kwaliteit Kifid

Ongelezen bericht door peewee »

@Claimconcept,
Ik doel op: 6:194 BW en niet op 6:228 BW. Zo'n uiterst zeldzame dwalinguitspraak kan een handig trucje zijn geweest van het DSI (voorloper v/h KIFID) om een (veel) generieker misleidingsoordeel te vermijden. Zeker in 2004 kon men dit verwachten, toen was neiging tot indammen cq voorkomen van potentiele klachprocedures en rechtszaken door ''rechtsprekenden'' zeer groot.

Ik zal de uitspraak nog eens nalezen op de aard van de vorderingen van de klager, maar ook dat zegt niet alles, want die vorderingen kunnen in de samenvatting weggemoffeld zijn.

Naschrift: de klacht was in de casus inderdaad beperkt tot dwalingveroorzaking tijdens een adviesgeprek bij de klant thuis. Ofschoon de klager uit de folder ook opmaakte dat het om een spaarproduct zou gaan -misleiding- maar dit werd kennelijk niet nader onderbouwd door de klager.

Het lijkt mij in de DSI-uitspraak om een winstverdriedubbelaar te gaan van Legio-Lease en de mogelijke zwendelaspecten rondom dit product kwamen uiteraard al helemaal niet aan de orde.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Kwaliteit Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Dit topic is niet gestart om ongebreideld afbrekende kritiek te leveren op het Kifid. Zo valt het de Geschillencommissie als feitenrechter te prijzen dat zij niet slaafs het Gerechtshof Amsterdam volgt.

Bij de civiele rechter is alleen kanton Middelburg, 29 april 2013 niet gestopt met zelf nadenken:
4.3. Gelet op het voorgaande is het standpunt van Dexia dat zij te allen tijde het hofmodel zal volgen, niet houdbaar. Het hof heeft een handreiking willen doen voor de afdoening van soortgelijke gevallen buiten rechten. Daarbij is een richting aangegeven met enkele vuistregels; niet meer en niet minder. Die richting met vuistregels is er tevens in rechten, maar niet kan worden afgezien van de individuele omstandigheden van elk bijzonder geval, zoals de Hoge Raad nog eens expliciet heeft verwoord. Wie, zoals [X], niet gebonden wil zijn aan de collectieve schadeafwikkeling van de Duisenberg-regeling heeft recht op een individuele beoordeling van zijn/haar zaak. Het hofmodel is niet bedoeld als een algemeen verbindende collectieve afwikkeling van restgevallen na de Duisenberg-regeling en behoort ook niet op die manier gehanteerd te worden.
Dit is meteen ook de enig juiste lezing van de uitspraak van de Hoge Raad op 5 juni 2009
4.1 De onderhavige zaak betreft een geschil over een effectenlease-overeenkomst en is door partijen in cassatie als een proefprocedure is opgezet. Daarmee is beoogd een zo groot mogelijke precedentwerking voor andere soortgelijke geschillen te verkrijgen. Daarbij past reeds direct de kanttekening dat bij de beoordeling van geschillen omtrent effectenleaseproducten uiteindelijk in individuele zaken niet in onbeperkte mate kan worden geabstraheerd van de omstandigheden van het geval, waaronder de aard van het desbetreffende product, de wijze waarop dit is aangeboden en de persoonlijke omstandigheden van de afnemer van het product.
Eén van de verbeterpunten bij het Kifid is, dat er soms zwaarwegende gronden zijn om eens af te wijken van de standaard 60/40 verdeling, zeker als het om combinaties van producten gaat.

Waar het Kifid (en de politiek) ook absoluut iets aan moet doen, is de doorlopende sabotage door Aangeslotenen van deze wettelijk geregelde mogelijkheid tot alternatieve geschilbeslechting. Sabotage die zeker voor de juridisch ongeschoolde consument gevolgen heeft voor de scoringskansen bij het Kifid.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Kwaliteit Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:Onderzoek wijst namelijk uit
(als u al niet reeds verdwaald bent in de fase Interne Klachtenprocedure bij de aangesloten financiële instelling),
dat in de fase Ombudsman 80% van de klachten niet inhoudelijk wordt behandeld!
Van alle klachten komt vervolgens minder dan 10% bij de Geschillencommissie terecht, waarvan gemiddeld weer slechts circa 10% in een positieve uitspraak eindigt.

De keerzijde van laagdrempelig en betaalbaar. En het enige wat echt snel gaat, is de afwijzing van uw klacht.
De schokkende cijfers van de Ombudsman Financiële Dienstverlening:

2012: 6.461 klachten, waarvan 2.854 niet-ontvankelijk, 2.438 ongegrond en slechts 988 met resultaat;
2011: 5.794 klachten, 2.300 niet-ontvankelijk, 1.588 ongegrond, 770 met resultaat;
2010: 6.719 klachten, 3.083 niet-ontvankelijk, 1.708 ongegrond, 1.165 met resultaat;
2009: 7.818 klachten, 2.890 niet-ontvankelijk, 1.159 ongegrond, 1.102 met resultaat;
2008: 6.411 klachten, 2.685 niet-ontvankelijk, 1.014 ongegrond, 972 met resultaat…

En dan hebben we het nog niet eens over de volgende fase, de Geschillencommissie met 205 afwijzingen in 2012 en waar meestal ook geen rechtshulpverlener is ingehuurd: Uitspraak Geschillencomissie 2013-239 d.d. 18 juli 2013

Procederen is een vak.

peewee
Berichten: 2195
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Kwaliteit Kifid

Ongelezen bericht door peewee »

In het kader van dit subforum lijkt me dit forumitem een ''non-issue''. Het KIFID is een gepasseerd station voor effectenlease-schadeclaims. Degene die nu nog een klacht aanhangig maakt, wordt vrijwel onherroepelijk niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding. Heel uitgezonderd misschien klachten over twintig jaars contracten die de (naieve) klant heeft laten doorlopen.

Aardig voor nakaarten !

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Kwaliteit Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

peewee schreef:Aardig voor nakaarten !
Vandaag de hele dag bij de Geschillencommissie zitten nakaarten !

Luc Jurgens, advocaat

Re: Kwaliteit Kifid

Ongelezen bericht door Luc Jurgens, advocaat »

De vraag is dan, of bij dat nakaarten door de andere spelers dan CC kaarten werden en nog steeds worden doorgestoken...

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Kwaliteit Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Luc Jurgens, advocaat schreef:De vraag is dan, of bij dat nakaarten door de andere spelers dan CC kaarten werden en nog steeds worden doorgestoken...
Die vraag kan met een volmondig Ja worden beantwoord. Tegenspeler AEGON heeft er ook tegenover een 5-hoofdige commissie geen enkel probleem mee om ook daar een eigen waarheid te creëren.

Zo erkent AEGON natuurlijk allang dat 1:88 BW (huurkoop) op aandelenlease en dus ook Vliegwiel van toepassing is.
Ja, sinds gisteren (begin 2013 aantoonbaar nog niet).

Suggereren dat er een restschuld is, terwijl het contract inmiddels een kleine plus laat zien…

Geen aandelen aangekocht? Volgens AEGON volstrekt ongefundeerd, zonder bewijs. Dit terwijl alleen de kennisgeving van bijschrijving van het pandrecht in de administratie van Bank Labouchere N.V. sluitend tegenbewijs door AEGON oplevert. Over bewijslast en stelplicht gesproken.

En waarom wordt in sommige gevallen de volledige inleg plus kosten vergoed, bij anderen slechts 60% en bij de meesten helemaal niets? Dat komt natuurlijk omdat AEGON altijd naar de individuele omstandigheden van het geval kijkt!
Als bijvoorbeeld sprake is van een minderjarige op het contract, dan vergoedt AEGON uiteraard alle schade!

Maar waarom ligt er dan bij het secretariaat van de Geschillencommissie ook nog steeds een klacht over een Junior Vliegwiel? Waarom blijft AEGON ook daar in de interne klachtprocedure sinds juni 2010 tot vervelens toe vragen om inkomensgegevens? Gedupeerden worden daarmee doorlopend op het verkeerde been gezet.

Een ontmoedigingsbeleid wat alleen niet werkt bij ClaimConcept.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Kwaliteit Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
Luc Jurgens, advocaat schreef:De vraag is dan, of bij dat nakaarten door de andere spelers dan CC kaarten werden en nog steeds worden doorgestoken...
Die vraag kan met een volmondig Ja worden beantwoord. Tegenspeler AEGON heeft er ook tegenover een 5-hoofdige commissie geen enkel probleem mee om ook daar een eigen waarheid te creëren.

Zo erkent AEGON natuurlijk allang dat 1:88 BW (huurkoop) op aandelenlease en dus ook Vliegwiel van toepassing is.
Ja, sinds gisteren (begin 2013 aantoonbaar nog niet).
Naschrift:
Twee dagen na het nakaarten, is de speler aan onze zijde voor de zoveelste keer rechtstreeks benaderd buiten gemachtigde om. Als dat geen doorgestoken kaart is...

Het incident is inmiddels gemeld bij de secretaris, de geschillencommissie, de directie en het bestuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening!

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: Kwaliteit Kifid

Ongelezen bericht door felixbeijer »

@Claimconcept.

Ook melden bij de AFM en de Compliance Officer van Aegon.
Aegon heeft een gedragscode en als medewerkers strijdig daarmee handelen MOET de Compliance Officer ingrijpen.

De te verwachten consequentie is dat er mensen bij Aegon zomaar opeens "verdwijnen". :o

cetero censeo depravationem aegonis esse delendam
Laatst gewijzigd door felixbeijer op 13 sep 2013 21:11, 2 keer totaal gewijzigd.

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: Kwaliteit Kifid

Ongelezen bericht door felixbeijer »

Ooops,

Nu zie ik dat de (desmalige) Compliance Officer van Aegon ook al niet meer bij de Aegon werkt.
Toch leuk dat linked-in. :lol:
Laatst gewijzigd door felixbeijer op 13 sep 2013 20:32, 1 keer totaal gewijzigd.

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: Kwaliteit Kifid

Ongelezen bericht door felixbeijer »

voor de gedragscode zie de volgende link
http://www.aegon.nl/overaegon/maatschappij/gedragscode/

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Kwaliteit Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:Zo erkent AEGON natuurlijk allang dat 1:88 BW (huurkoop) op aandelenlease en dus ook Vliegwiel van toepassing is.
Ja, sinds gisteren (begin 2013 aantoonbaar nog niet).
Hier het bewijs uit een ander dossier, een afwijzing van 1 november 2012 omdat 1:88 BW volgens AEGON niet van toepassing is op aandelenlease...
ClaimConcept schreef:Twee dagen na het nakaarten, is de speler aan onze zijde voor de zoveelste keer rechtstreeks benaderd buiten gemachtigde om.
Eerst de betrouwbaarheid van klager in twijfel brengen. Om vervolgens twee dagen later de ongetwijfeld nog steeds hevig geëmotioneerde klager buiten ons om rechtstreeks telefonisch te overvallen met een aanbod om 60% van de inleg te vergoeden. In juridische termen: bedreiging en misbruik van omstandigheden.
felixbeijer schreef:Ook melden bij de AFM en de Compliance Officer van Aegon.
Aegon heeft een gedragscode en als medewerkers strijdig daarmee handelen MOET de Compliance Officer ingrijpen.
Namens de directie. Mooie gedragscode.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Kwaliteit Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

De grootste verbetering bij het Kifid zou zijn, als men zich aan de eigen Statuten en Reglementen houdt:
Artikel 3 Taak en bevoegdheden Ombudsman
3.1 De Ombudsman heeft tot taak te bemiddelen in en te oordelen over Klachten van individuele Consumenten tegen Aangeslotenen, indien op het onderwerp van die Klacht het Nederlands recht van toepassing is.
Maar wat schrijft de Ombudsman in het jaarverslag 2012?
Meer geschillenbeslechter dan bemiddelaar
Ik wil beginnen een wijdverbreid misverstand uit de weg te ruimen: als Ombudsman kies ik
geen partij. Ik benadruk dit omdat in het publieke debat blijkt dat consumenten, media en
belangenbehartigers (te) grote verwachtingen koesteren over de mogelijkheden van de
Ombudsman. Zij nemen aan dat ik partij kies voor de consument en hem met raad en daad
bijsta. Dit is een miskenning van de Ombudsmanfunctie
Hoogste tijd voor echte onafhankelijke mediation!

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Kwaliteit Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Binnenkort overleg tussen ClaimConcept en Kifid over verbeterpunten in de klachtafwikkeling !

Positieve suggesties via dit forum of via een Persoonlijk Bericht (knop rechts) zijn van harte welkom.

Chris G
Berichten: 911
Lid geworden op: 21 aug 2003 14:13

Re: Kwaliteit Kifid

Ongelezen bericht door Chris G »

ClaimConcept schreef:Binnenkort overleg tussen ClaimConcept en Kifid over verbeterpunten in de klachtafwikkeling !
Het is eigenlijk dieptreurig dat je als belangenbehartiger buiten je klacht kennelijk ook moet aandragen wat er eventueel verbeterd kan worden in de klachtenafhandeling van het KIFID.
Is dat niet het 'faillissement' van het KIFID zelf en de personen die daar leiding aan geven??!!

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: Kwaliteit Kifid

Ongelezen bericht door felixbeijer »

Tijd voor een goed en gedegen onderzoek in de Ombudsfase naar de gegrondheid van een klacht, waarbij in de Ombudsfase door functionarissen van het KiFiD de gegrondheid obv berekeningen worden gestaafd. Uiteraard de resultaten beschikbaar te stellen aan beide partijen (zodat ze gecontroleerd kunnen worden) en niet alleen een conclusie rapporteren.

Gesloten