LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] KiFiD: toch de slager die het eigen vlees k(l)eurt?

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

KiFiD: toch de slager die het eigen vlees k(l)eurt?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Heeft u ook gelezen dat banken tegenwoordig liever het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) individueel om een oordeel vragen, dan dat er een wet komt die massaclaims gemakkelijker maakt? Dat is wel eens anders geweest, het bestaan van Kifid werd tot voor kort het liefst verzwegen door banken en verzekeraars. Vanwaar die omslag?

Als we naar het hoofdpijndossier Aandelenlease kijken, wordt al snel duidelijk waarom. Lees en huiver, want het is ook de toekomst van de Woekerpolisaffaire en Rentederivaten in het MKB. Bedoeld om het systeem in stand te houden.

Sinds ik eind 2011 ontdekte dat naar Kifid’s eigen zeggen snel en goedkoop geprocedeerd kon worden bij één loket, heb ik er met succes vele klachten over aandelenlease-producten neergelegd. Ruim tien jaar lang heeft het Kifid daarbij geoordeeld dat bij advisering van beleggingsovereenkomsten via haar tussenpersonen, de bank/verzekeraar altijd (een deel van) de inleg als schade moet vergoeden.

Dit criterium vloeide voort uit voorbeelduitspraken van de Hoge Raad op 5 juni 2009, waar een aantal rechtstreeks afgesloten producten werden beoordeeld. Hoewel de zorgplicht was geschonden omdat niet nadrukkelijk voor de risico’s was gewaarschuwd, hoefde de bank/verzekeraar niet alle schade te vergoeden: desbetreffende gedupeerde had de overeenkomst zelf ook beter moeten lezen. “Indien dit voor [De T] onvoldoende duidelijk was, had het op zijn weg gelegen zich, al dan niet met hulp van anderen, inspanningen te getroosten de strekking van de overeenkomst wél te begrijpen.”

Deze vaste lijn van Hoge Raad en Kifid heeft deels ook model gestaan voor de latere uitspraken van de Hoge Raad op 8 februari 2013 resp. 6 september 2013 en werd afgelopen zomer nog door Gerechtshof ’s-Hertogenbosch nagevolgd: bij advisering via haar tussenpersonen moest de bank zelfs 80 procent van de schade vergoeden! Ook als er geen sprake is van een ‘onaanvaardbaar zware financiële last’, het criterium waarmee gerechtshof Amsterdam menig gedupeerde het bos in stuurde: het beruchte Hofmodel Amsterdam. Simpel gezegd wordt daarmee bedoeld dat inleg alleen voor vergoeding in aanmerking komt als iemand volgens een minimale formule deze inleg en/of de mogelijke restschuld niet zou kunnen betalen.

Ongeacht de manier waarop een overeenkomst tot stand was gekomen, zou teruggave van je spaargeld uitsluitend afhangen van je financiële situatie bij het ondertekenen van de overeenkomst. Aldus het gerechtshof Amsterdam eind 2009 en begin 2011. Kifid, Hoge Raad en andere gerechtshoven dachten daar dus toch iets genuanceerder over. Kortom, in 2013 en 2014 steeds meer barsten in dat veelbekritiseerde eenzijdige Hofmodel Amsterdam, bedacht door de Amsterdamse rechter Cortenraad, die in een vorig leven werkzaam is geweest bij de Amsterdamse huisadvocaat van AEGON, het tegenwoordige Allen & Overy.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: KiFiD: toch de slager die het eigen vlees k(l)eurt?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

En wat doet het Kifid nu? Die verlaat plotseling de bestendige lijn van de afgelopen tien jaar en kiest als donderslag bij heldere hemel opeens voor dit eendimensionale Hofmodel Amsterdam! Op 1 juli 2014 heeft een (Amsterdams getinte) Commissie van Beroep in uitspraak GCHB-2014-021 namelijk een geschil over Dexia beoordeeld, en grijpt daarin opeens in een kleine passage terug op sterk verouderde jurisprudentie:
4.14.3 (…) Samengevat weergegeven komt het erop neer dat Dexia in beginsel tweederde gedeelte van de restschuld voor haar rekening dient te nemen en dat de door de klant betaalde rente niet voor vergoeding in aanmerking komt, tenzij de aandelenleaseovereenkomst naar redelijke verwachting een onaanvaardbaar zware last op de klant legt.
Het kwalijke is nu dat op basis van dit ene kleine zinnetje, de Beroepscommissie inmiddels drie uitspraken heeft gedaan over AEGON Vliegwiel, zonder dat deze zelf ook maar enig bewijs hoefde te leveren. Bovendien bevatten de uitspraken allerlei storende fouten. Dat hij soms een zij is en omgekeerd, is tot daar aan toe, maar zelfs data en bedragen kloppen niet altijd. Erger nog, er worden ‘feiten’ genoemd die niet in de individuele dossiers staan! Zo wordt verzwegen dat gedupeerden de restschulden niet konden betalen, voortijdig moesten stoppen of voor de maandelijkse premiebetaling zelfs hebben moeten lenen uit angst voor deurwaarder en BKR.

Met de blufpoker van AEGON over de vermeende welgesteldheid van gedupeerden maakte de Geschillencommissie in uitspraak GC-2014-009 op 7 januari 2014 eerder nog korte metten:
4.2.8 (…) Aangeslotene heeft slechts bij gebrek aan wetenschap betwist dat het inkomen en de vermogenspositie het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid niet zou toelaten en gesteld dat Consument de maand- termijnen zonder problemen heeft kunnen voldoen.
Maandtermijnen zonder problemen kunnen voldoen? Nee, natuurlijk niet. De gedupeerde is na vijf jaar gestopt met betalen, waarna tien jaar onderhandelen en procederen volgt. Restschuld kunnen voldoen? Nee, in het geheel niet. Het blijkt allemaal uit de processtukken en zelfs her en der uit de uitspraken zelf. Aan dit gebrek aan wetenschap bij AEGON is helemaal niets veranderd, maar toch is Kifid nu dus als donderslag bij heldere hemel 180 graden gedraaid ten opzichte van de koers van de afgelopen tien jaar.

Dat AEGON in de ruim twee jaar durende Kifid-procedure aanbood om de gehele restschuld voor rekening te nemen, zelfs dat wordt door de Beroepscommissie niet genoemd. De huidige uitspraken van deze Commissie van Beroep zijn gebaseerd op een flagrante verdraaiing van reeds vaststaande feiten en pakken nu met 40% restschuldbetaling nog slechter uit dan het standaard ‘Duisenberg ’-aanbod van AEGON in 2009 (33% restschuld), iets wat binnen de Reglementen van Kifid normaal gesproken niet eens mogelijk is. AEGON probeert nu zelfs vijf jaar achterstallige inleg te vorderen!

Slecht knip- en plakwerk dus om maar tot het door de AEGON gewenste resultaat te kunnen komen. Een herstelverzoek, het enige wapen binnen de muren van Kifid wat ons nog ten dienste stond, is inmiddels ook zonder deugdelijke motivering afgeschoten. Behalve in Amsterdam, zullen bij de civiele rechter in Noord-, Oost-, West-, Midden- en Zuid-Nederland deze uitspraken dan ook geen stand kunnen houden.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: KiFiD: toch de slager die het eigen vlees k(l)eurt?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Het wordt allemaal nog een graadje erger nu Kifid heeft gedreigd op dezelfde manier (behalve dan 60/40, dat zou 67/33 worden) ook alle overige klachten af te hameren door een éénhoofdige Commissie, zonder hoorzittingen, ongeacht andere argumenten uit veel recentere jurisprudentie en ongeacht het nog lopende debat.

Gezinsinkomen bij het afsluiten als enige criterium, een achterhaalde drogreden die niets meer met rechtvaardigheid te maken heeft en die weer ontelbare discussies zal opleveren over de bewijsvoering omtrent de financiële situatie van de hele huishouding, vaak van vóór de eeuwwisseling.

Het lijkt er sterk op dat het Kifid onder druk van AEGON een andere koers is gaan varen.


B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: KiFiD: toch de slager die het eigen vlees k(l)eurt?

Ongelezen bericht door B17 »

Schandalen in de bankensector in opvolger van De verleiders toneelhits. Het eerste deel van De verleiders reeks over de vastgoedfraude veroverde Nederland in no time met uitverkochte zalen en lovende recensies. Nu brengt dezelfde cast een zinderende voorstelling over de bankensector.,w.o. DSB, ING, ABN AMRO, Rabobank, SNS, en andere roversnesten worden theatraal gefileerd, in een subtiele samensmelting van fictie en werkelijkheid. Om zowel van te smullen als te gruwelen

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: KiFiD: toch de slager die het eigen vlees k(l)eurt?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:Follow the Money!
Kifid neemt wraak: in uitspraak GC-2014-416 d.d. 25 november 2014 waarin ik één van mijn klachten meen te herkennen, wordt de klacht dit keer wel ontvankelijk verklaard, maar wordt de schade niet vergoed. Lees en huiver:
2.4 Bij brief van 7 januari 2003 heeft Consument Aangeslotene medegedeeld dat hij niet langer in staat was de gehele maandelijks verschuldigde rente uit hoofde van de Overeenkomst te betalen
De jongste jurisprudentie van Hoge Raad uit 2013 en Gerechtshof 's-Hertogenbosch van juni 2014 wordt vervolgens niet eens genoemd, om de klacht doodleuk af te wijzen:
4.17 (..) Feiten en omstandigheden die volgens die berekening op een onaanvaardbaar zware last als hier bedoeld zouden kunnen wijzen zijn door Consument niet gesteld
Schiet mij maar lek.


ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: KiFiD: toch de slager die het eigen vlees k(l)eurt?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Het wordt met de dag gekker.

Zo meende ik ook in uitspraak GC-2014-417 d.d. 25 november 2014 één van mijn dossiers te herkennen. Volgens Kifid zou ik de uitspraken al moeten hebben (niet geheel onbelangrijk voor beroep), alleen ontbreekt de handtekening voor ontvangst...

Inmiddels zijn wel weer nieuwe afwijzingen binnengekomen en meteen gepubliceerd, exacte kopieën van elkaar behalve de persoonsgegevens. Hoewel ik blijf ageren tegen een inkomenscriterium als eerste drempel, blijkt in GC-2014-417 alleen al uit het originele aanvraagformulier van Gelink (!) een gierend onaanvaardbaar zware last. Mijn verweer daarover, op pagina 2:
Levob heeft inmiddels op uw voornemen gereageerd bij brief van 23 september jongstleden met een verbetering ten opzichte van het eerdere aanbod tijdens de procedure van 60% naar 66% van de schade. En hoewel de advisering door tussenpersoon Gelink zwaarder dient te wegen, kan niet in discussie zijn dat de onaanvaardbaar zware last bij [Y] reeds blijkt uit het aanvraagformulier (zie bijlage): een netto inkomen van ƒ1.438,64 en ƒ 760 woonlasten. Levob had het aangaan van de productcombinatie meteen dienen te ontraden en zelfs moeten weigeren.
Maar wat schrijft de Commissie Wortel?
4.15 (...)Feiten en omstandigheden die volgens die berekening op een onaanvaardbaar zware last als hier bedoeld zouden kunnen wijzen zijn door Consument niet gesteld, ofschoon in de bovengenoemde brief van de voorzitter van de Geschillencommissie nadrukkelijk is vermeld dat het op de weg van Consument ligt om zulke feiten en omstandigheden naar voren te brengen.
Dat krijg je met het kopiëren van een dozijn tekstblokken.

En dan nu de kijkersvraag:
Waar in uitspraak ECLI:NL:HR:2009:BH2822 is de berekening voor die 'onaanvaardbaar zware last ' omschreven?

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: KiFiD: toch de slager die het eigen vlees k(l)eurt?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:En dan nu de kijkersvraag:
Waar in uitspraak ECLI:NL:HR:2009:BH2822 is de berekening voor die 'onaanvaardbaar zware last ' omschreven?
Een instinker: als het er niet staat, kun je het ook niet vinden. Kwaliteit van de Hoogste Raad...

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: KiFiD: toch de slager die het eigen vlees k(l)eurt?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

De RADAR-uitzending van 13-04-2015: is het Kifid laagdrempelig genoeg?

Verplichte kost voor een ieder die zich misleid voelt door AAGUS, Achmea, AEGON, Afab, ANWB, Defam, Dexia, DSB, Gelink, InterBank, NBG, Pensioen Platform, SpaarSelect enzovoort, en gerechtigheid probeert te zoeken!

away15
Berichten: 10
Lid geworden op: 22 okt 2009 23:00

Re: KiFiD: toch de slager die het eigen vlees k(l)eurt?

Ongelezen bericht door away15 »

Kifid werkt niet voor particulieren...toen ik ze in 2014 geraadpleegd ivm hypothecaire lening Bij HDV (AFAB) die torenhoge rente berekende en een verplichte bijgevoegde verzekering van €8000 die niets deed toen ik half jaar voor mijn pensioen werd ontslagen.KIFID ging onderhandelen met HDV en er kwam na maanden uit dat ik €1000 per maand aan aflossing en rente moest gaan betalen dus €600 rente en €400 aflossing...ongeveer €100 meer dan de helft van mijn totale inkomen per maand. Als ik dat bedrag van €1000 per maand gedurende 148 maanden zou betalen was ik op 78 jarige leeftijd schuldenvrij...Over de Verzekering geen woord ...die waren al uit beeld kennelijk...jaaa in januari 2015 kreeg ik de mededeling dat die verzekering een looptijd had van september 2007 tot maart 2015 en dan was afgelopen?? Dus looptijd had van september 2007 tot maart 2015 voor €8000 meer dan 1000 Euris per jaar!

Het is nu eindelijk zo ver...HDV heeft loonbeslag gelegd via gerechtsdeurwaarder Groenewegen en partners....een loonbeslag van €301 per maand plus beslag op vakantiegeld en verhogingen. Als ik hierover bel om van gerechtsdeurwaarder wat inlichtingen te krijgen word ik fatsoenlijk te woord gestaan.
Wat blijkt is dat €301 te weinig is voor de rente want die ligt op €400 per maand.
Sinds mei 2005 ben ik met pensioen heb 41 jaar zonder onderbreking hard gewerkt...dus ook voor mijn pensioen...tot mijn dood ga ik 301 Euris per maand betalen en zeker geen vakantiegeld meer ik mag het met een minimumpensioentje doen HDV heeft daar geen boodschap aan....

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: KiFiD: toch de slager die het eigen vlees k(l)eurt?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:De RADAR-uitzending van 13-04-2015: is het Kifid laagdrempelig genoeg?

Verplichte kost voor een ieder die zich misleid voelt door AAGUS, Achmea, AEGON, Afab, ANWB, Defam, Dexia, DSB, Gelink, InterBank, NBG, Pensioen Platform, SpaarSelect enzovoort, en gerechtigheid probeert te zoeken!
Ook de collega's van RADAR - VARA's Kassa - besteden zaterdag 23 januari aandacht aan het 'laagdrempelig ' Kifid:
Is Kifid de beste oplossing voor financieel geschil? Kijken dus, met hopelijk later weer een vervolg door Antoinette!


ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: KiFiD: toch de slager die het eigen vlees k(l)eurt?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
ClaimConcept schreef:De RADAR-uitzending van 13-04-2015: is het Kifid laagdrempelig genoeg?

Verplichte kost voor een ieder die zich misleid voelt door AAGUS, Achmea, AEGON, Afab, ANWB, Defam, Dexia, DSB, Gelink, InterBank, NBG, Pensioen Platform, SpaarSelect enzovoort, en gerechtigheid probeert te zoeken!
Ook de collega's van RADAR - VARA's Kassa - besteden zaterdag 23 januari aandacht aan het 'laagdrempelig ' Kifid:
Is Kifid de beste oplossing voor financieel geschil? Kijken dus, met hopelijk later weer een vervolg door Antoinette!
Uitzending gemist? Ongelijke strijd bij Kifid tegen financiële grootmachten Vergeet vooral niet de commentaren onderaan!

Zo, nu graag Antoinette weer! Ik kan zo een hele studio vullen met gedupeerden...

Gesloten