LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Kifid dupeert klagers met uitsluiting ClaimConcept

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Kifid dupeert klagers met uitsluiting ClaimConcept

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Via Twitter of Facebook kom je standaard terecht op de oudste berichten. De jongste bijdrage vind je dan op de laatste pagina onderaan.

Onder de naam ClaimConcept, biedt Jelle Terpstra gespecialiseerde rechtshulp aan gedupeerden van banken en verzekeraars zoals Achmea, Aegon en Dexia, sinds 2011 voornamelijk bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid.

Vrijwel vanaf het begin echter een haat-liefdeverhouding, sinds al in 2012 de toenmalige Ombudsman in reeds lopende procedures - ook bij de Geschillencommissie - de tegenpartij (Aegon) toestond mijn cliënten rechtstreeks te benaderen om ondermaats te schikken. Ziehier de kiem voor mijn steeds hardere benadering!

Kifid heeft nu met ingang van 21 maart 2016 - op onrechtmatige gronden - besloten mij te royeren in procedures bij Kifid.
Mijn cliënten zijn inmiddels razendsnel geïnformeerd, ik zal hier kort uit de doeken doen wat er werkelijk speelt.

Mijn steeds fellere kritiek op die opmerkelijke draai van Kifid in 2014 met ook meerdere herstelverzoeken, leverde mij een eerste waarschuwing op van de algemeen Voorzitter Geschillencommissie op 3 juli 2015.

Directe aanleiding van mijn uitsluiting nu vormt mijn medewerking aan Vara’s Kassa eind januari 2016, waarvoor ik een groot aantal voorbeelden heb aangeleverd ter verbetering van de laagdrempeligheid bij Kifid. En toen bleef het stil, totdat Kifid in één van die dossiers een stok dacht te vinden om te slaan: ik zou mij ten onrechte nog steeds hebben voorgedaan als gemachtigde, ondanks een volgens Kifid rechtsgeldige schikkingsovereenkomst met Achmea. Op bevel van Kifid buiten mij om.

Vanaf het moment dat Kifid mij vroeg om al dan niet in te stemmen met royement van die procedure (hé, waar kennen we die advocaat ook al weer van?) heb ik meermalen een kopie van die schikking opgevraagd en telkens in steeds hardere bewoordingen mijn twijfels geuit over de rechtsgeldigheid vanwege de mogelijk ontbrekende handtekening van de echtgenote. Hondsbrutale ongefundeerde beschuldigingen van mij richting (medewerkers van) Kifid natuurlijk, maar het laat zich raden dat ik nooit een rechtsgeldig door beiden ondertekende vaststellingsovereenkomst heb mogen zien! Voor zover die al bestaat...

Mijn verweer van 17 maart 2016 tegen de uitsluiting is helaas totaal aan dovemansoren gericht geweest. Het maakt niet uit, Barbertje moest hangen, per 21 maart 2016. Let wel: dit zijn de hoogste rechters in ons land! En dat onder meer mijn cliënt gewoon nog recht heeft op tenminste 80% schadevergoeding, in dit geval maar liefst ca. € 30.000? Dat vertaalt Kifid als volgt:
De reden waarom u de beschikking wenst te krijgen over de vaststellingsovereenkomst is kennelijk, zo begrijpen wij, hierin gelegen dat u meent aan de hand daarvan eventueel aanspraak te kunnen maken op een extra betaling door de heer [naam].
(pagina 2, 1e alinea laatste volzin)

Nee Kifid, Consumentenbescherming! Paradoxaal genoeg blijkt nu uit diezelfde definitieve uitsluiting dat mijn cliënte als 2e contractant en 2e klager de schikking inderdaad niet heeft ondertekend, maar dat is volgens Kifid totaal niet relevant:
Voor zover zou moeten worden aangenomen dat de heer [naam] daarbij mede optrad ten behoeve van zijn echtgenote, moet worden aangenomen dat de heer [naam] ook ten behoeve van zijn echtgenote optrad toen hij het geschil met Levob beëindigde door het sluiten van de vaststellingsovereenkomst.
(pagina 2, 2e alinea laatste volzin) Hoezo 1:88 BW?
Laatst gewijzigd door ClaimConcept op 15 nov 2016 09:35, 1 keer totaal gewijzigd.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Kifid dupeert klagers met uitsluiting ClaimConcept

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

De Ombudsman/Voorzitter Geschillencommissie Kifid begeeft zich als kersverse raadsheer bij de Hoge Raad met dit doofpotgedrag op bijzonder glad ijs. De kennisgeving aan mijn cliënten is al minstens even dubieus:
Vergoeding werkzaamheden Terpstra?
Nu de heer Terpstra niet langer bevoegd is om als uw gemachtigde bij Kifid op te treden, kan ik mij voorstellen dat u zich afvraagt wat dat betekent voor de door u eventueel aan de heer Terpstra te betalen vergoeding. Kifid kan zich daarover niet uitlaten. Ik raad u aan om daarover zo nodig advies in te winnen.

Met deze eenzijdige actie vergeet Kifid mijn voorliggende volmachten, waardoor ik nog steeds wel gewoon gemachtigd ben om bij de gewone rechter op te treden. Bovendien is de schriftelijke fase toch al zo goed als afgerond, het wachten is alleen nog op die uitspraak van de Hoge Raad waarmee ook Kifid 80-100% vergoeding plus wettelijke rente en kosten zal moeten toekennen!

hakra
Berichten: 710
Lid geworden op: 07 feb 2011 14:38

Re: Kifid dupeert klagers met uitsluiting ClaimConcept

Ongelezen bericht door hakra »

@claimconcept

uitsluiten als gemachtigde kán helemaal niet

54.3 Als aan het voornemen ten grondslag ligt dat het optreden van de vertegenwoordiger de Consument schaadt of dreigt te schaden, kan de bevoegdheid van het eerste lid niet worden uitgeoefend als de Consument zich, nadat hij van het voornemen op de hoogte is gesteld, laat weten de vertegenwoordiger te willen handhaven.

newmikey
Berichten: 4571
Lid geworden op: 04 jul 2007 15:03

Re: Kifid dupeert klagers met uitsluiting ClaimConcept

Ongelezen bericht door newmikey »

Gezien uw voortdurend gedram op dit forum kan ik me de constatering van het Kifid eigenlijk wel voorstellen dat u "zich heeft gedragen op een wijze die het belang van een door hem vertegenwoordigde consument schaadt of dreigt te schaden. " en dat u "ook na te zijn gewaarschuwd, zich tegenover medewerkers van Kifid blijft gedragen op een wijze die in het maatschappelijk verkeer onaanvaardbaar is."

U linkt zèlf naar de brief met deze tekst op uw website in bovenstaande post dus ik ga er van uit dat u ook géén bezwaar kunt hebben tegen het feit dat ik deze alinea's hier post als aanvulling op uw eigen, bijzonder selectieve, quote hierboven.

newmikey
Berichten: 4571
Lid geworden op: 04 jul 2007 15:03

Re: Kifid dupeert klagers met uitsluiting ClaimConcept

Ongelezen bericht door newmikey »

@claimconcept: Er worden me wel een aantal zaken duidelijk na wat inventief googelen, ondermeer dat u al meerdere keren gewaarschuwd was en in maart aangesproken bent op gedrag wat op z'n minst merkwaardig en op z'n ergst als grenzend aan frauduleus zou kunnen worden betiteld. Ik neem aan dat u zelf alle correspondentie openbaar maakt dus geen bezwaar kunt hebben tegen het volgende citaat uit een brief van het Kifid aan u van een maand of wat geleden met de volgende aantijging:

"Uw reactie van 15 maart jl. bevestigt voor ons de juistheid van hetgeen de heer H ons had laten weten: dat u begin 2015 met hem heeft afgerekend voor uw bemoeienissen inzake de procedures met Levob, dat hij u daarvoor een aanzienlijk bedrag in contanten heeft overhandigd en dat u op zijn verzoek een verklaring heeft afgegeven dat u inzake de procedures met Levob niets meer van hem te vorderen heeft.

Tevens is het ons duidelijk dat u op een moment dat uw relatie met de heer H al was geëindigd, tegenover Kifid herhaalde malen ten onrechte de indruk heeft gewekt dat u de heer H nog vertegenwoordigde ten einde de beschikking te krijgen over de vaststellingsovereenkomst, terwijl het u duidelijk moet zijn geweest dat dit inging tegen de uitdrukkelijke wens van de heer H . Dat u bewust ingaat tegen de wens van de heer H , blijkt ook uit de opmerking in uw reactie van 15 maart jl. dat u, hoewel de heer H persoonlijk vooral met rust gelaten wil worden, toch weer ("noodgedwongen") contact met hem hebt op genomen, om uw dossier sluitend te krijgen. Verder schrijft u dat u tegenover de heer H "(vooralsnog) inderdaad nog geen hogere vordering en geen andere verplichting [heeft] behalve het netjes afsluiten van zijn deel van het dossier, na gerechtvaardigde controle van de vermeende vaststellingsovereenkomst".

Ook hieruit blijkt ons dat u niet optreedt ter uitvoering van enig verzoek of opdracht van de heer H . De reden waarom u de beschikking wenst te krijgen over de vaststellingsovereenkomst is kennelijk, zo begrijpen wij, hierin gelegen dat u meent aan de hand daarvan eventueel aanspraak te kunnen maken op een extra betaling door de heer H
"

Het wordt zolangzamerhand een dubieus en onfris verhaal wat enigszins doet denken aan de praktijken van dhr. F. R. van die loterijclaimconstructie die zijn miljoenen inmiddels in BV's op de Kanaaleilanden heeft geparkeerd.

En u beschuldigt een ander van twijfelachtig gedrag? Curieus.
Laatst gewijzigd door newmikey op 22 apr 2016 16:43, 1 keer totaal gewijzigd.

hakra
Berichten: 710
Lid geworden op: 07 feb 2011 14:38

Re: Kifid dupeert klagers met uitsluiting ClaimConcept

Ongelezen bericht door hakra »

@newmikey

Gezien uw voortdurend gedram op dit forum//
En u beschuldigt een ander van twijfelachtig gedrag? Curieus.//

ik mag toch hopen dat uw reacties niet een gevolg zijn van mijn simpele verwijzing. ik ben NIET ClaimConcept.

en voor de goede orde: ik reageerde alleen maar op de uitsluiting - niet op de overige inhoud!

newmikey
Berichten: 4571
Lid geworden op: 04 jul 2007 15:03

Re: Kifid dupeert klagers met uitsluiting ClaimConcept

Ongelezen bericht door newmikey »

hakra schreef:@newmikey

ik mag toch hopen dat uw reacties niet een gevolg zijn van mijn simpele verwijzing. ik ben NIET ClaimConcept.

en voor de goede orde: ik reageerde alleen maar op de uitsluiting - niet op de overige inhoud!
Mijn welgemeende excuses, de reactie was inderdaad in het geheel niet op u gericht. Zal het even aanpassen.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Kifid dupeert klagers met uitsluiting ClaimConcept

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

newmikey schreef:Gezien uw voortdurend gedram op dit forum
???
newmikey schreef:@claimconcept: Er worden me wel een aantal zaken duidelijk na wat inventief googelen, ondermeer dat u al meerdere keren gewaarschuwd was
Inventief googelen? Staat gewoon allemaal in mijn startbericht
24 maart 2016, ClaimConcept schreef:Mijn steeds fellere kritiek op die opmerkelijke draai van Kifid in 2014 met ook meerdere herstelverzoeken, leverde mij een eerste waarschuwing op van de algemeen Voorzitter Geschillencommissie op 3 juli 2015.
En meerdere keren? Nee, dat niet. Wel heb ik een aantal voorbeelddossiers aangeleverd bij Kassa, waaronder betwisting van een rechtsgeldige vaststellingsovereenkomst, een betwisting die tot mijn uitsluiting heeft geleid. @newmikey, u citeert selectief uit de uitsluitingsbrief van Kifid. Het had u gesierd ook uit mijn verweer van 15 maart 2016 te citeren:
Op basis van mijn bestaande volmacht vertegenwoordig ik volgens mij in ieder geval nog steeds mevrouw [naam] met macht van indeplaatsstelling (Bijlage 3), wat mij afgeleide zelfstandige rechten en plichten geeft (zie ECLI:NL:GHSGR:2005:AY8847 van Salomons’ eigen Gerechtshof ’s-Gravenhage op 20 december 2005, rov. 8 ). Mijn volmacht eindigt derhalve op z’n vroegst pas na haar persoonlijke herroeping (artikel 3:72 lid c BW) dan wel na gebleken rechtsgeldigheid van een door beiden ondertekende vaststellingsovereenkomst, en zelfs dat kan nog aanleiding vormen voor rechtshandelingen c.q. rechtsmaatregelen van mijn kant (artikel 3:66 lid 2 BW). Tot dan blijf ik strijden om nog tenminste € 30.000 rechtens vergoed te krijgen. En uiteraard een aanzienlijk bedrag ad de door mij betaalde € 500 behandelkosten plus 25% voor mijn inspanningen inclusief nawerk, of beter nog de toepasselijke maxima uit de vigerende reglementen.
@hakra, de zaak zal worden voorgelegd aan de civiele rechter.

hakra
Berichten: 710
Lid geworden op: 07 feb 2011 14:38

Re: Kifid dupeert klagers met uitsluiting ClaimConcept

Ongelezen bericht door hakra »

@ClaimConcept.

Ben (zeer) benieuwd naar de opvatting daarover van de rechter.

de uitsluitingsgrond vindt (mijns inziens) geen enkele steun in het recht en suggereert willekeur.

temeer niet omdat dezelfde uitsluitingsgronden NIET van toepassing zijn op de advocatuur - zie verderop
in art 54 - en dan is het "meten met 2 maten".

Joepie Joepie
Berichten: 1170
Lid geworden op: 09 dec 2013 15:30

Re: Kifid dupeert klagers met uitsluiting ClaimConcept

Ongelezen bericht door Joepie Joepie »

Ik heb ook zo'n brief van KiFiD gehad en proef daarin dat zij minder bewijzen hebben dan waar consumenten ten opzichten van proffesionele commerciële instellingen in formele procedures over moeten beschikken.

Het gaat over mogelijk benadelen van consumenten, dus een waarschuwing is misschien op zijn plaats, maar mag ik zelf kiezen wie te vertrouwen? Door uitsluitsel worden consumenten onomstotelijk benadeeld...

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Kifid dupeert klagers met uitsluiting ClaimConcept

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Joepie Joepie schreef:Ik heb ook zo'n brief van KiFiD gehad
Ik neem aan dat je deze brief van Kifid bedoelt?
Dit besluit is gebaseerd op artikel 54.2 van het Reglement Ombudsman en Geschillencommissie financiële dienstverlening respectievelijk artikel 22.2 van het Reglement van de Commissie van Beroep en op hun algemene zorg voor een goed verloop van de procedures bij Kifid.
Reglementen van 1 oktober 2014 resp. 1 oktober 2015 en dus niet van toepassing, waarover ik als formeel verweer aan bestuursvoorzitter Hammerstein onder meer het volgende schreef:
De klacht van de heer [naam] en mevrouw [naam]-van [naam] is bij Kifid ingediend op 8 november 2011 met een vordering van € 31.807. Het toepasselijk reglement is derhalve Reglement Ombudsman & Geschillencommissie Financiële Dienstverlening Versie 1.02 van 6 oktober 2011 respectievelijk Reglement Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening Versie 3 van 9 maart 2010.
Let wel, meneer Hammerstein is zo'n beetje de hoogste rechter in ons land!
hakra schreef:de uitsluitingsgrond vindt (mijns inziens) geen enkele steun in het recht en suggereert willekeur. temeer niet omdat dezelfde uitsluitingsgronden NIET van toepassing zijn op de advocatuur - zie verderop in art 54 - en dan is het "meten met 2 maten".

Advocaten staan onder wettelijk tuchtrechtelijk toezicht, over hen moet worden geklaagd bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De 2 maten hier is dat Kifid het initiatief neemt tot uitsluiting, iets wat bij een advocaat niet mogelijk is.

Overigens zou een dergelijke klacht volstrekt kansloos zijn geweest, ook een advocaat heeft de plicht een dossier ordentelijk af te ronden. Zeker waar het 2 contractanten betreft met 2 afzonderlijke volmachten en waarvan in ieder geval de 2e contractant niet getekend heeft voor een schikkingsovereenkomst. Voor zover die al bestaat...

Joepie Joepie
Berichten: 1170
Lid geworden op: 09 dec 2013 15:30

Re: Kifid dupeert klagers met uitsluiting ClaimConcept

Ongelezen bericht door Joepie Joepie »

Ik ben benieuwd wie er gaat "winnen"...

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Kifid dupeert klagers met uitsluiting ClaimConcept

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Kifid heeft het jaarverslag 2015 gepubliceerd en belooft beterschap!
‘Kifid wil meer compassie tonen voor mensen met klachten over de financiële dienstverlening. Wij willen in onze klachtenprocedure sturend en actiever optreden. En we willen de werkelijke klacht boven water krijgen’, zegt Bas de Groot, algemeen directeur van Kifid. ‘Tegelijkertijd blijven wij geheel onafhankelijk en onpartijdig; we zijn geen belangenvertegenwoordiger’.
Dat laatste kan ik geheel beamen, althans waar het de Consument betreft.

In het jaarverslag wordt op pagina 25 ook melding gemaakt van één van mijn uitspraken:
Klager over effectenleaseproduct mag toch door.

Mijn naam wordt uiteraard niet vermeld, noch het feit dat ik maar liefst vijf jaar strijd tegen met name Kifid zelf heb moeten voeren over deze materie. Ik heb Kifid klem gezet, en niet alleen hier, maar de tol daarvoor is nog steeds onverteerbaar. Bijklussende rechters, advocaat van de duivel.

En de belofte? Zie alle vorige jaarverslagen...

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: Kifid dupeert klagers met uitsluiting ClaimConcept

Ongelezen bericht door felixbeijer »

Er zijn minder subtiele meningen inzake het KifiD.

http://daskapital.nl/2016/06/zelfpijpen ... ituut.html


ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Kifid dupeert klagers met uitsluiting ClaimConcept

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Deze vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Onlangs zijn een aantal klachten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid toch gewoon in behandeling genomen, echter wel meteen gevolgd door een brief dat deze heer Terpstra niet kan optreden als gemachtigde. Zoek maar een ander of zoek het lekker zelf uit, zo luidt het devies van Kifid.

Kostenverhogend en/of van de regen in de drup, maar volgens Kifid alles beter dan de streken van een sinds 2011 door de wol geverfde oude rot in het vak. Daar sta je dan als (gemachtigde van een) onwetende medecontractant die nog € 30.000 tegoed heeft van Achmea, waar alleen manlief op eigen houtje heeft getekend voor een veel te magere schikking.

Tja, of daar sta je dan als jonge vrouw van bijna 17 die volgend jaar mogelijk niet verder kan studeren omdat het aangeprezen studieplan Aegon Vliegwiel uit 2000 een klein vermogen heeft gekost. Of als lid van Payback/Spirit/Beursklacht met een Meeus SprintPlan waarover tot 2012 gewoon niet alleen collectief maar ook individueel is onderhandeld, onderhandelingen die Aegon tegenover Kifid doodleuk ontkent/verzwijgt waardoor deze doe-het-zelf-klager niet-ontvankelijk wordt verklaard. Of waar Aegon standaard - om te bepalen of sprake was van een onaanvaardbaar zware last - in de overigens onwerkbare formule van gerechtshof Amsterdam doodleuk de niet onaanzienlijke leasesom weglaat. Geen strobreed in de weg, rara hoe kan dat?

Of als Nederlandse exploitant van een sinds 1999 failliet Belgisch café, waar Dexia in 2002 op basis van originele inkomensgegevens een betalingsregeling aanbood omdat ze geen cent te makke hadden? Nooit de originelen afgeven, want ze mogen nu anno 2016 een officieel Biljet van Proces uit 1998 aanleveren, iets wat de Nederlandse Belastingdienst alleen nog vanaf 2004 heeft en de Belgische fiscus al helemaal niet kent. Of die timmerman van 65, die zijn vrouw onlangs heeft mogen vertellen dat zijn beoogde pensioen bij Achmea in rook is opgegaan: van Kifid nooit meer iets vernomen.

Wie houdt er vinger aan de pols?

Ik sta nog steeds pal achter de grondbeginselen van Kifid, ondanks dat daar het spel niet altijd even eerlijk wordt gespeeld. Kortgeleden heb ik daarover uitvoerig verbeterpunten mogen aangeven aan het Ministerie van Financiën, nu alleen de resultaten nog van onderzoeksbureau Kwink. Ondanks mijn conflict met Kifid meen ik dat dit voor vele gedupeerden vaak toch de beste route is. Naar de ‘duurdere’ kantonrechter - waar ik gewoon wel openlijk mag optreden – of naar de rechtbank met verplichte advocaat, dat kan daarna altijd nog. Vroeg of laat zal Kifid zich toch aan wet, regelgeving en jurisprudentie moeten houden, aan mij de taak om dit zo goed mogelijk te verwoorden. Dat u vervolgens af en toe als veredelde postbode mag optreden, dat zal toch niet het grootste probleem zijn. Op naar 2 september 2016!

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Kifid dupeert klagers met uitsluiting ClaimConcept

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

28 aug 2016, ClaimConcept schreef:Deze vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Onlangs zijn een aantal klachten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid toch gewoon in behandeling genomen, echter wel meteen gevolgd door een brief dat deze heer Terpstra niet kan optreden als gemachtigde. Zoek maar een ander of zoek het lekker zelf uit, zo luidt het devies van Kifid.

Kostenverhogend en/of van de regen in de drup, maar volgens Kifid alles beter dan de streken van een sinds 2011 door de wol geverfde oude rot in het vak. Daar sta je dan als (gemachtigde van een) onwetende medecontractant die nog € 30.000 tegoed heeft van Achmea, waar alleen manlief op eigen houtje heeft getekend voor een veel te magere schikking.
(..)
Op naar 2 september 2016!
Met mijn berekening van € 30.000 was ik nog aan de zuinige kant: inclusief wettelijke rente en kosten heeft klaagster zelfs nog recht op een slordige €45.000 vergoeding! Bestuur, Klachtencoördinator, Directie, Voorzitter Commissie van Beroep en Voorzitter Geschillencommissie: niemand die even de moeite neemt om mij fatsoenlijk te antwoorden.

Beste Kifid: klagers verhuizen, scheiden en gaan dood. Met pijnlijke situaties als correspondentie buiten mij om gaat...

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Kifid dupeert klagers met uitsluiting ClaimConcept

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

27 sep 2016, ClaimConcept schreef:Met mijn berekening van € 30.000 was ik nog aan de zuinige kant: inclusief wettelijke rente en kosten heeft klaagster zelfs nog recht op een slordige €45.000 vergoeding! Bestuur, Klachtencoördinator, Directie, Voorzitter Commissie van Beroep en Voorzitter Geschillencommissie: niemand die even de moeite neemt om mij fatsoenlijk te antwoorden.
ClaimConcept mag niet optreden bij Kifid

Jelle Terpstra ( Het ClaimConcept ® sinds 2011 :wink: )

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: Kifid dupeert klagers met uitsluiting ClaimConcept

Ongelezen bericht door felixbeijer »

Claimconcept heeft ook amweb gehaald. http://amweb.nl/news-1218322/kifid-wijst

En Claimconcept kan zich bij de Nationale Ombudsman beklagen over de wijze waarop KiFiD dit heeft afgehandeld.
Deze actie van de betrokken bij KiFiD bijklussende rechters is een grote schande voor de rechtsstaat!
Middeleeuwse praktijken.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Kifid dupeert klagers met uitsluiting ClaimConcept

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

felixbeijer schreef:Claimconcept heeft ook amweb gehaald. http://amweb.nl/news-1218322/kifid-wijst

En Claimconcept kan zich bij de Nationale Ombudsman beklagen over de wijze waarop KiFiD dit heeft afgehandeld.
Deze actie van de betrokken bij KiFiD bijklussende rechters is een grote schande voor de rechtsstaat!
Middeleeuwse praktijken.
De Nationale Ombudsman behandelt geen klachten over Kifid. Verhaal halen bij het Ministerie van Financiën dan?
Indien men klachten heeft over het functioneren van medewerkers of de dienstverlening van Kifid dient men zich in eerste instantie met gebruikmaking van de klachtenregeling tot Kifid zelf te wenden. Indien men zich vervolgens niet kan vinden in de wijze van klachtafhandeling door Kifid kan men zich hierover beklagen bij de Ombudsman van Kifid.
En is de cirkel weer vierkant.

Gesloten