LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Hof Amsterdam blijft tegenstribbelen tegen Hoge Raad

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
peewee
Berichten: 2195
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Hof Amsterdam blijft tegenstribbelen tegen Hoge Raad

Ongelezen bericht door peewee »

Wie mocht denken dat er in de aandelenlease-affaire (in ieder geval voor degene die deelnamen na een advies door een onbevoegde (verzekerings) tussenpersoon) oplossingen in zicht waren na de duidelijke uitspraken van de Hoge Raad van 2 september jl., heeft wederom de bewuste tegenwerking door het Hof Amsterdam onderschat.
Twee dagen geleden een arrest van dit Hof waarin het de uitspraken van de Hoge Raad opzijschuift en toch vasthoudt aan het eigen gefabriceerde Hof model.

Hans2
Berichten: 617
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Hof Amsterdam blijft tegenstribbelen tegen Hoge Raad

Ongelezen bericht door Hans2 »

peewee schreef:Wie mocht denken dat er in de aandelenlease-affaire (in ieder geval voor degene die deelnamen na een advies door een onbevoegde (verzekerings) tussenpersoon) oplossingen in zicht waren na de duidelijke uitspraken van de Hoge Raad van 2 september jl., heeft wederom de bewuste tegenwerking door het Hof Amsterdam onderschat.
Twee dagen geleden een arrest van dit Hof waarin het de uitspraken van de Hoge Raad opzijschuift en toch vasthoudt aan het eigen gefabriceerde Hof model.
Jammer dat peewee de link naar de uitspraak niet plaatste. Deze is hier te lezen.

Henk Toeter
Berichten: 659
Lid geworden op: 23 jun 2017 10:50

Re: Hof Amsterdam blijft tegenstribbelen tegen Hoge Raad

Ongelezen bericht door Henk Toeter »

'Tegenstribbelen' nog wel. Uw woordkeuze geeft aan dat u niet op zoek bent naar een onafhankelijk oordeel maar naar iemand die u gelijk geeft. Los van het feit of u dat ook echt hebt.

N0lan
Berichten: 26
Lid geworden op: 07 mei 2014 10:04

Re: Hof Amsterdam blijft tegenstribbelen tegen Hoge Raad

Ongelezen bericht door N0lan »

Henk Toeter schreef:'Tegenstribbelen' nog wel. Uw woordkeuze geeft aan dat u niet op zoek bent naar een onafhankelijk oordeel maar naar iemand die u gelijk geeft. Los van het feit of u dat ook echt hebt.
Meneer Toeter, heeft u de uitspraak gelezen?
Er valt weinig anders uit het arrest te halen dan dat het hof lijnrecht ingaat tegen de Hoge Raad.

Het hof overweegt bijvoorbeeld:

"De door de Hoge Raad gegeven invulling van de billijkheidscorrectie leidt ertoe dat afnemers die bewust, met het oog op het verkrijgen van financieel voordeel, een risicovol product hebben afgenomen de volledige inleg, rente en kosten terugkrijgen, vermeerderd met wettelijke rente, en niet hoeven te delen in het ontstane koersverlies. Die uitkomst vindt het hof te verregaand en maatschappelijk niet wenselijk, omdat het geen recht doet aan de individuele verantwoordelijkheid van de betrokken consumenten."


Wat geeft het hof het recht om ons hoogste rechtscollege zo de maat te nemen?
Deze uitspraak is uitzinnig. En druist in tegen hoe ons hele rechtssysteem is opgezet.

Het hof Amsterdam is er blijkbaar nogal veel aan gelegen om hun eigen modelletje in stand te houden. Dat model was op haar beurt weer een manier om de mensen die de Duisenbergregeling te karig vonden aan de haren weer terug in die regeling te slepen.

sylvesterb
Berichten: 5049
Lid geworden op: 26 apr 2015 10:52

Re: Hof Amsterdam blijft tegenstribbelen tegen Hoge Raad

Ongelezen bericht door sylvesterb »

N0lan schreef: Er valt weinig anders uit het arrest te halen dan dat het hof lijnrecht ingaat tegen de Hoge Raad.
Klopt en met een goede argumentatie.

Als jij weet dat je een risico product afneemt om snel geld te verdienen moet je niet achteraf gaan zeuren dat je risico hebt gelopen. Ben je een argeloze consument die zich niet goed heeft laten informeren is de situatie anders.

Het Hof verwacht dat deze kwestie opnieuw naar de hoge raad gaat en dat ze hun uitspraak verduidelijken, want zoals hij nu is gedaan is hij inderdaad maatschappelijk niet wenselijk.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Hof Amsterdam blijft tegenstribbelen tegen Hoge Raad

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

redhead55 schreef:
sylvesterb schreef:Als jij weet dat je een risico product afneemt om snel geld te verdienen moet je niet achteraf gaan zeuren dat je risico hebt gelopen. Ben je een argeloze consument die zich niet goed heeft laten informeren is de situatie anders.
Ik denk dat dit iets te kort door de bocht is. Anders was er destijds geen Duisenbergregeling/WCAM nodig geweest. Daarop voortbordurend is de Hof formule ontwikkeld. Maar ook die dateert van 8 jaar geleden. Sindsdien zijn er steeds meer nieuwe elementen aan het licht gekomen waarover de HR zich gebogen heeft. Er is sprake van z.g. voortschrijdend inzicht. Het Hof Amsterdam negeert dat voortschrijdend inzicht en grijpt terug naar 8 jaar geleden. Het gaat dus voorbij aan het voortschrijdend inzicht dat sindsdien is ontstaan.

Dat het Hof "verwacht" dat cassatie zal worden aangetekend is natuurlijk ook veelzeggend.
Er is cassatie aangetekend, dus de helderheid die de Hoge Raad hoopte te geven zal door de rebellie van Hof Amsterdam nog wel even op zich laten wachten. Gelukkig zijn er nog vele andere rechtbanken en gerechtshoven, zoals Hof Den Haag.

Tussenuitspraak ECLI:NL:GHDHA:2017:2530 van 12 september 2017 is wat dat betreft alleraardigst in al zijn eenvoud:
2.12 g. Een passage in het als productie 37 bij memorie van grieven overgelegde memorandum van 26 maart 2007 van Dexia, getiteld ‘De niet-aansprakelijkheid van Dexia voor gedragingen van tussenpersonen’:

“Tussenpersonen kwalificeerden onder de werking van de toenmalige Wet Toezicht Effectenverkeer 1995 (“WTE”) als cliëntenremisiers. De werkzaamheden van de tussenpersonen zijn zelden beperkt gebleven tot de werkzaamheden van een cliëntenrmissier in strikte zin, namelijk tot het aanbrengen van een cliënt bij een effecteninstelling. Doorgaans is er daarnaast sprake geweest van beleggingsadvies. (…)”.
2.13. [appellant] heeft zijn stelling dat sprake was van een individueel beleggingsadvies nader gespecificeerd door uiteen te zetten dat de overeenkomst tot stand is gekomen op advies van zijn broer die adviseur was bij Spaar Select, omdat [appellant] graag wilde sparen voor de studie van zijn kinderen. De verkoper van Spaar Select heeft hem thuis bezocht voor een adviesgesprek en presenteerde zich als deskundig adviseur op financieel gebied.
Ter onderbouwing van zijn stelling heeft [appellant] voorts een aanvraagformulier aandelenlease overgelegd met het logo van Spaar Select, waarin is vermeld: naam adviseur, en met de hand ingevuld: [broer appellant] . Daarnaast staat een stempel van Spaar Select te Boskoop met daaronder gestempeld wederom de naam [broer appellant] .

Daar komt nog bij dat op de door Dexia overgelegde kopie van de overeenkomst een stempel is geplaatst van Spaar Select, met daarin ook de naam van [broer appellant] . Zowel op het aanvraagformulier als op de overeenkomst is hetzelfde ATP-nummer van de adviseur vermeld.
In het licht van de onder 2.12. genoemde, door Dexia niet betwiste stukken ziet het hof hierin voldoende aanleiding om [appellant] , die bewijs heeft aangeboden van zijn desbetreffende stellingen voorshands geslaagd te achten in het bewijs dat hij individueel is geadviseerd door Spaar Select om de effectenleaseovereenkomst aan te gaan. Dit bewijsoordeel kan slechts voorshands zijn omdat Dexia de stellingen van [appellant] heeft weersproken en in hoger beroep tegenbewijs heeft aangeboden.
2.15. De potentiële schade dient gesteld te worden op de door [appellant] betaalde rente en eventueel in rekening gebrachte onkosten.
2.19. Gelet op hetgeen onder 2.13. is overwogen bestaat aanleiding Dexia toe te laten tot tegenbewijs tegen de voorshands bewezen stelling van [appellant] dat sprake is geweest van een individueel beleggingsadvies. Voordat het hof hiertoe overgaat zal het echter een comparitie van partijen gelasten omdat het behoefte heeft aan nadere inlichtingen hoe Dexia dit bewijs zou willen leveren. Dit tegen de achtergrond dat het hof heeft geconstateerd dat bij het hof nog een groot aantal beroepen aanhangig is in met dit geschil vergelijkbare zaken. Het komt het hof om proces-economische redenen geraden voor op de comparitie in deze zaak in meer brede zin de afwikkeling van deze effectenleasezaken aan de orde te stellen.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Hof Amsterdam blijft tegenstribbelen tegen Hoge Raad

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:Gelukkig zijn er nog vele andere rechtbanken en gerechtshoven, zoals Hof Den Haag.
Tussenuitspraak ECLI:NL:GHDHA:2017:2530 van 12 september 2017 is wat dat betreft alleraardigst in al zijn eenvoud
En eerder al Kifid Voorzitter Commissie van Beroep Frits Salomons anno 2017, over aandelenlease:
Op pagina 19/20 Jaarverslag 2016, Kifid schreef:
Welke zaak is u in 2016 opgevallen?
‘Illustratief vond ik de zaak over enkele effectenleaseproducten, waarop een consument flink had verloren. In 2016 volgde in die zaak het oordeel, waarbij we de bank gelijk gaven: de kwestie van het meetekenen van de vrouw was verjaard. Maar op datzelfde moment was er ook een nieuwe ontwikkeling: de Hoge Raad besloot dat als je zo’n product hebt gekocht op advies van een tussenpersoon die daarvoor geen vergunning had, de bank de geleden schade moet betalen.’
Op 1 augustus 2017, Gerechtshof Amsterdam schreef:
3.69. Die uitkomst vindt het hof te verregaand en maatschappelijk niet wenselijk
3.70.2. De Hoge Raad past in het arrest Beckers/Dexia de jurisprudentie die ziet op de eigen aansprakelijkheid van een financieel adviseur (HR 6 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1725, (Van Uden c.s./NBG Finance)) via de billijkheidscorrectie toe op de aansprakelijkheid van Dexia vanwege de schending van de op haar rustende zorgplicht.
(..)
Die jurisprudentie wordt door de Hoge Raad mede gebruikt om het oordeel te motiveren dat de schending van de zorgplicht Dexia zwaar is aan te rekenen, wat als hoofdregel dient te leiden tot een afwijking van de gebruikelijke een derde/twee derde schadeverdeling tot een 0/100 verdeling.
(..)
Een ingewikkelde en risicovolle constructie komt in de bij het hof aanhangige zaken ook vrijwel niet voor
Aandelenlease/Effectenlease niet ingewikkeld? Niet risicovol?
Op 24 oktober 2017, Gerechtshof Den Bosch schreef:
3.1.a. Tussen Dexia en [geïntimeerde] is na tussenkomst van [bank] op 24 september 2002 een overeenkomst strekkende tot effectenlease - te kwalificeren als huurkoopovereenkomst - tot stand gekomen met contractnummer [contractnummer] onder de benaming WinstVerDriedubbelaar
(...)
3.10. (..) restschuld van € 18.658,84 na twee jaar
[bank], da's De Bank, ABN AMRO. Terug naar Amsterdam:
Op 1 augustus 2017, Gerechtshof Amsterdam schreef:3.70.2. bij het hof aanhangige zaken, komt evenmin voor dat een afnemer zich eigener beweging tot een tussenpersoon heeft gewend voor een op zijn specifieke situatie toegesneden (beleggings)advies en vervolgens op basis daarvan een overeenkomst van effectenlease met Dexia sluit.
(..)
In de regel benaderden de tussenpersonen de particuliere beleggers zelf, zoals ook Dexia deed.
(..)
Daarbij is nog van belang dat de grens tussen advies/aanbeveling en aanprijzingen/loftuitingen niet scherp is.
Ja gerechtshof Amsterdam, dat is nu juist het punt. Juist dáárom komt de Hoge Raad tot die 0/100 verdeling!

Ook bij de onaanvaardbaar zware last staat de zwartwit standaardverdeling 33/67 van dat vermaledijde Hofmodel Amsterdam reeds geruime tijd onder druk, getuige deze reeds aangehaalde uitspraak dd 24 oktober 2017 van gerechtshof Den Bosch
Op 24 oktober 2017, Gerechtshof Den Bosch schreef:3.11. De omstandigheid dat [geïntimeerde] bij het aangaan van de overeenkomst een bijstandsuitkering genoot is naar het oordeel van het hof, bezien in samenhang met haar leeftijd, haar status als alleenstaande, haar negatieve draagkracht en haar negatieve vooruitzichten, van voldoende gewicht om een afwijking van de algemene formule te rechtvaardigen. Alle omstandigheden in aanmerking genomen moet Dexia naar het oordeel van het hof, op grond van het bepaalde in artikel 6:101 BW, 9/10 gedeelte van de restschuld en de betaalde termijnen voor haar rekening nemen.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Hof Amsterdam blijft tegenstribbelen tegen Hoge Raad

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

WinstVerdrieTdubbelaar van Dexia (vh AEGON) via ABN ARMO. Minister van Financiën van 1994 tot 2007: Gerrit Zalm
24 oktober 2017, Gerechtshof Den Bosch schreef:
3.1.a. Tussen Dexia en X is na tussenkomst van [bank] op 24 september 2002 een overeenkomst strekkende tot effectenlease tot stand gekomen onder de benaming WinstVerDriedubbelaar
[bank], da's De Bank, ABN AMRO, zo valt te lezen in de nu bevestigde uitspraak van rechtbank Limburg op 23 september 2015
23 september 2015, Rechtbank Limburg kanton Maastricht schreef:
2.1. Tussen Dexia en X is na tussenkomst van ABN AMRO op 24 september 2002 een overeenkomst strekkende tot effectenlease tot stand gekomen onder de benaming WinstVerDriedubbelaar
[url=http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:4618]24 okt 2017, Gerechtshof Den Bosch[/url] schreef:
3.10. (..) restschuld van € 18.658,84 na twee jaar
(...)
3.11. De omstandigheid dat [geïntimeerde] bij het aangaan van de overeenkomst een bijstandsuitkering genoot is naar het oordeel van het hof, bezien in samenhang met haar leeftijd, haar status als alleenstaande, haar negatieve draagkracht en haar negatieve vooruitzichten, van voldoende gewicht om een afwijking van de algemene formule te rechtvaardigen.
Bij een contract van die omvang is het slachtoffer ook nog ca € 100 x 24 = € 2.400 aan spaargeld kwijt.
Dexia's WinstVerdrieTdubbelaar via ABN ARMO, aan een alleenstaande bijstandsmoeder... Terug naar Amsterdam
1 augustus 2017, Hof Amsterdam schreef:
3.70.1. (..) Het kan zijn dat de afnemers die via een tussenpersoon zonder vergunning een overeenkomst van effectenlease met Dexia hebben gesloten niet onjuist zijn geadviseerd en/of juist beter geïnformeerd leaseovereenkomsten hebben gesloten dan de afnemers waarbij geen tussenpersoon was betrokken.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Hof Amsterdam blijft tegenstribbelen tegen Hoge Raad

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Het is sinds de Hoge Raad over aandelenlease via tussenpersonen constant stuivertje wisselen
1 aug 2017, Gerechtshof Amsterdam schreef:
3.69. Die uitkomst vindt het hof te verregaand en maatschappelijk niet wenselijk
(..)
3.70.2 ingewikkelde en riscovolle constructie komt bij het hof vrijwel niet voor (???)
(..)
evenmin dat een afnemer zich eigener beweging tot een tussenpersoon heeft gewend voor een op zijn specifieke situatie toegesneden (beleggings)advies en vervolgens op basis daarvan een overeenkomst van effectenlease met Dexia sluit.
(..)
In de regel benaderden de tussenpersonen de particuliere beleggers zelf, zoals ook Dexia deed.
(..)
Daarbij is nog van belang dat de grens tussen advies/aanbeveling en aanprijzingen/loftuitingen niet scherp is.
Ja gerechtshof Amsterdam, dat is nu juist het punt. Juist dáárom komt de Hoge Raad tot die 0/100 verdeling!

Gelukkig zijn er nog andere rechters, zo is Hof Den Haag op 12 september 2017 alleraardigst in al zijn eenvoud
2.12 g. Een passage in het als productie 37 bij memorie van grieven overgelegde memorandum van 26 maart 2007 van Dexia, getiteld ‘De niet-aansprakelijkheid van Dexia voor gedragingen van tussenpersonen ’:
In dit Memorandum van 26 maart 2007, [b]Dexia zélf[/b] schreef:Tussenpersonen kwalificeerden onder de werking van de toenmalige Wet Toezicht Effectenverkeer 1995 (“WTE”) als cliëntenremisiers. De werkzaamheden van de tussenpersonen zijn zelden beperkt gebleven tot de werkzaamheden van een cliëntenremissier in strikte zin, namelijk tot het aanbrengen van een cliënt bij een effecteninstelling. Doorgaans is er daarnaast sprake geweest van beleggingsadvies. (…)
2.13. [appellant] heeft zijn stelling dat sprake was van een individueel beleggingsadvies nader gespecificeerd door uiteen te zetten dat de overeenkomst tot stand is gekomen op advies van zijn broer die adviseur was bij Spaar Select, omdat [appellant] graag wilde sparen voor de studie van zijn kinderen. De verkoper van Spaar Select heeft hem thuis bezocht voor een adviesgesprek en presenteerde zich als deskundig adviseur op financieel gebied.
Ter onderbouwing van zijn stelling heeft [appellant] voorts een aanvraagformulier aandelenlease overgelegd met het logo van Spaar Select, waarin is vermeld: naam adviseur, en met de hand ingevuld: [broer appellant] . Daarnaast staat een stempel van Spaar Select te Boskoop met daaronder gestempeld wederom de naam [broer appellant] .

Daar komt nog bij dat op de door Dexia overgelegde kopie van de overeenkomst een stempel is geplaatst van Spaar Select, met daarin ook de naam van [broer appellant] . Zowel op het aanvraagformulier als op de overeenkomst is hetzelfde ATP-nummer van de adviseur vermeld.
In het licht van de onder 2.12. genoemde, door Dexia niet betwiste stukken ziet het hof hierin voldoende aanleiding om [appellant] , die bewijs heeft aangeboden van zijn desbetreffende stellingen voorshands geslaagd te achten in het bewijs dat hij individueel is geadviseerd door Spaar Select om de effectenleaseovereenkomst aan te gaan.
Onlangs volgt ook Rechtbank Gelderland op 13 december 2017 wel weer gewoon het oordeel van de Hoge Raad
13 dec 2017, Rechtbank Gelderland schreef:2.1. Uit tussenvonnis vloeit voort dat Dexia onverkort verplicht is het door [Rechtspersoon A] ten gevolge van het sluiten van de effectenleaseovereenkomsten geleden nadeel te vergoeden. Gelet op de arresten van de Hoge Raad van 2 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2012 en ECLI:NL:HR:2016:2015 moet worden vastgesteld dat de billijkheid eist dat de vergoedingsplicht van Dexia tegenover [Rechtspersoon A] geheel in stand blijft (..)
2.2. Hieruit volgt dat schadeverdeling op grond van eigen schuld van [Rechtspersoon A] niet meer aan de orde is. Het op dit onderdeel door Dexia gevoerde betoog, waarbij wel met eigen schuld rekening wordt gehouden, wordt verworpen.
Dexia moet dus de volledige schade vergoeden, plus wettelijke rente vanaf de dag van elke betaling. En Hof Amsterdam?
13 dec 2017, Rechtbank Gelderland schreef:2.1 (...) en hieraan doet niet af dat het gerechtshof te Amsterdam een afwijkend standpunt inneemt.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Hof Amsterdam blijft tegenstribbelen tegen Hoge Raad

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Of neem ook [url=shttp://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2017:10970]Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 11 december 2017[/url] in een zaak tegen Defam, over een Spaarkrediet van het Amsterdams Financieel Advies Bureau AFAB. Een combi van een lening met beoogde aflossing door effectenlease.

"It was'nt me" en "Wir haben es nicht gewusst" als verweer, beweringen waar ook dit Hof wel dwars doorheen prikt
2.1 In vervolg op het tussenarrest van 15 november 2016 hebben partijen zich uitgelaten over de advisering van [appellanten] door Afab en de consequenties daarvan voor de vergoedings-plicht van Defam, zulks in het licht van de arresten van de Hoge Raad van 2 september 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2012 en ECLI:NL:HR:2016:2015). Het hof beoordeelt deze kwestie als volgt.

verantwoordelijkheid Defam
2.2 Allereerst is in dit kader van belang dat Defam zich op het standpunt stelt dat zij niet geldt als een beleggingsonderneming als bedoeld in de Richtlijn Beleggingsdiensten (Richtlijn 93/22/EEG van 10 mei 1993) en de Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1999 (NR 1999). Zij was geen effecteninstelling en verrichtte geen effectendiensten, maar was bij de effectenleaseovereenkomst slechts betrokken als verstrekker van het krediet waarmee de effecten werden gekocht. KBW Wesselius Effectenbank N.V. (hierna: KBW) was de effecteninstelling die de effectendienstverlening verrichtte en daarvoor vergunning had. Afab was cliëntenremisier van KBW. [appellanten] heeft KBW opdracht gegeven om de effecten te kopen. Deze structuur is destijds afgestemd met de toezichthouder STE, aldus Defam.

2.3 Het hof stelt vast dat de destijds door Defam zelf verspreide berichten een ander beeld schetsen.
Oei, dan wel foei. Een ervaring die we ook zelf delen in een curieuze procedure bij Kifid over zo'n Afab/Defam Spaarkrediet

peewee
Berichten: 2195
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Hof Amsterdam blijft tegenstribbelen tegen Hoge Raad

Ongelezen bericht door peewee »

Maar ook het Hof Arnhem/Leeuwarden laat ConsumentenClaim/Leaseproces bakzeil halen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inzie ... :2018:6551

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Hof Amsterdam blijft tegenstribbelen tegen Hoge Raad

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Concreet?

peewee
Berichten: 2195
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Hof Amsterdam blijft tegenstribbelen tegen Hoge Raad

Ongelezen bericht door peewee »

ro 5.13
maar bij nadere lezing zijn hieruit waarschijnlijk geen algemene conclusies te trekken. Procedeerfoutje van de advocaat van Leaseproces/Consumentenclaim.
Te weinig bewijsstukken over het gegeven advies overlegd ! Toch vervelend voor de desbetreffende gedupeerde.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Hof Amsterdam blijft tegenstribbelen tegen Hoge Raad

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Wat de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden betreft, moet Hof Amsterdam huiswerk overdoen en de Hoge Raad gewoon volgen

Joepie Joepie
Berichten: 1170
Lid geworden op: 09 dec 2013 15:30

Re: Hof Amsterdam blijft tegenstribbelen tegen Hoge Raad

Ongelezen bericht door Joepie Joepie »

Moet zo'n rechter / hoge raad / hof niet proberen te oordelen over de waarheid, de hele waarheid en niets anders dan de waarheid?

En indien nodig om verduidelijking vragen (ipv mogelijk fout gokken)?

juwita
Berichten: 901
Lid geworden op: 01 aug 2008 13:46

Re: Hof Amsterdam blijft tegenstribbelen tegen Hoge Raad

Ongelezen bericht door juwita »

De waarheidsvinding door de rechter in een civielrechtelijke procedure is al enkele eeuwen een zwak punt.

De rechter is lijdelijk (passief) en artikel 21 Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering is voor veel rechters een soort ''dode letter'' in het wetboek.

Artikel 21 verplicht partijen om de van belang zijnde feiten volledige en naar waarheid aan te voeren. Ga er maar vanuit dat er in civielrechtelijke rechtszaken in Nederland heel wat gelogen wordt en onder-de-pet gehouden wordt.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Hof Amsterdam blijft tegenstribbelen tegen Hoge Raad

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Het recht lijkt uiteindelijk toch ook gewoon zijn beloop te krijgen?
ClaimConcept schreef:
31 aug 2018 14:13
Wat de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden betreft, moet Hof Amsterdam huiswerk overdoen en de Hoge Raad gewoon volgen
13 juli 2018, de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden schreef:In zijn arrest [B.]/Dexia oordeelde de Hoge Raad
(i) dat Dexia moest weigeren een effectenlease-overeenkomst te sluiten met een afnemer wanneer zij wist of behoorde te weten dat deze was aangebracht door een cliëntenremisier die zonder vergunning beleggingsadvies had verstrekt en
(ii) dat in een dergelijk geval de billijkheid in beginsel vereist dat de vergoedingsplicht van de aanbieder geheel in stand blijft.
1 Het hof Amsterdam past regel (ii) niet toe, omdat deze naar zijn oordeel de afdoening van de vele effectenleasezaken verder vertraagt, tot onaanvaardbaar verschil in behandeling van vergelijkbare gevallen leidt en weer nieuwe vragen oproept.
2 Hiertegen richt zich het principale cassatieberoep. Dexia stelt in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep regel (i) ter discussie.
De conclusie strekt in het principale cassatieberoep tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing en in het incidentele cassatieberoep tot verwerping.

Overigens zou de kortste klap zijn dat de Hoge Raad zelf uitspraak doet, waarbij de beleidsbrief uit 2002 van de STE/AFM - gebaseerd op (de parlementaire totstandkoming van) de Wet toezicht effectenverkeer - leidend is:
"De cliëntenremisier mag (potentiële) klanten wel informeren over kenmerken van beleggingscategorieën (informatie over wat een aandeel is, wat een obligatie is of wat effectenleaseproducten zijn), omdat dit geen adviezen over effectentransacties of beheeractiviteiten betreffen.
De cliëntenremisier mag dus niet beroeps- of bedrijfsmatig adviseren c.q. aanprijzen om bijvoorbeeld een specifiek aandeel, een specifiek beleggingsfonds of een bepaalde obligatie of een specifiek effectenleaseproduct te kopen.
Indien de cliëntenremisier een transactiegerelateerde vergoeding (bijvoorbeeld provisie, commissie of een andersoortige vergoeding) ontvangt van de uitvoerende effecteninstelling, gaat de STE er van uit dat de cliëntenremisier beroeps- of bedrijfsmatig adviseert en derhalve vergunningplichtig is, (..)
(..) tenzij de cliëntenremisier aantoont dat hij geen adviezen over effectentransacties verstrekt aan betrokken klanten. De cliëntenremisier kan dit bijvoorbeeld aantonen door middel van schriftelijke stukken waarin aan de klant wordt gecommuniceerd dat de cliëntenremisier de klant niet mag adviseren over effectentransacties.”

Joepie Joepie
Berichten: 1170
Lid geworden op: 09 dec 2013 15:30

Re: Hof Amsterdam blijft tegenstribbelen tegen Hoge Raad

Ongelezen bericht door Joepie Joepie »

geen makkelijke bevalling...

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Hof Amsterdam blijft tegenstribbelen tegen Hoge Raad

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
31 aug 2018 14:13
Wat de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden betreft, moet Hof Amsterdam huiswerk overdoen en de Hoge Raad gewoon volgen

De Hoge Raad houdt met uitspraak HR:2018:1935 van 12 oktober 2018 zijn eerdere uitspraak HR:2016:2012 van 2 september 2016 in stand, vernietigt het arrest van gerechtshof Amsterdam van 1 augustus 2017 en verwijst het geding naar gerechtshof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing.
3.6.4 De kern van het arrest (B]/Dexia betreft de omstandigheid dat art. 41 NR 1999 Dexia verbood om een leaseovereenkomst met een afnemer aan te gaan indien zij wist of behoorde te weten dat de daarbij optredende tussenpersoon, zonder te beschikken over de daarvoor benodigde vergunning, tevens als financieel adviseur is opgetreden (zie hiervoor in 3.4.2). In zo’n geval staat niet voorop dat Dexia ten aanzien van de hier bedoelde afnemer tekortschoot in haar hiervoor in 3.3.3 en 3.3.4 genoemde zorgplicht, maar dat zij contracteerde in weerwil van een wettelijk verbod dat juist ertoe strekt om de afnemer te beschermen tegen het aangaan van een beleggingsovereenkomst na advies door een adviseur zonder de benodigde vergunning.
Het is deze laatste omstandigheid – het contracteren in weerwil van dit verbod – die Dexia bij de toepassing van art. 6:101 BW zwaar moet worden aangerekend (zie hiervoor in 3.4.4). Bij effectenleaseovereenkomsten die tot stand zijn gekomen op een wijze als hier aan de orde, is de inhoud van het advies niet meer van belang, evenmin als een eventueel eigen inzicht van de afnemer in het aan te schaffen product. Dexia had de afnemer immers hoe dan ook moeten weigeren

Gesloten