LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Fraude bij Kifid

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:Valsheid in akte dus, schrijnend zichtbaar als de uitspraken tot 1 document worden samengesmeed.
De Commissie van Beroep heeft slechts 1 Secretaris, die al sinds 1999 ook aan de belangrijkste rechtsvoorganger van Kifid verbonden is. Sterker nog, de man houdt er een eigen wervings- en selectiebureau op na waar ook vacatures bij geschilleninstanties worden ingevuld. Zo wordt in 2010 voor DSI een algemeen directeur gezocht en werkt bij de Geschillencommissie een secretaris die voorheen namens AEGON optrad in rechtszaken over Vliegwiel !

De Secretaris is de spin in het web in een procedure. Deze bepaalt of een klacht voorshands in behandeling wordt genomen, zorgt voor verweer, repliek en dupliek en schrijft tot slot de concept-uitspraak. Een proces van maanden, zo niet jaren. Dan weet het doorsnee commissielid echt niet meer wat er precies tijdens een hoorzitting is gezegd, waarvan sommigen de fatale leeftijdsgrens van 70 jaar naderen.

Als dan deze Secretaris in ieder dossier cruciale documenten weglaat, is een verdenking van opzet dan vreemd? Het wordt echter pas echt raar, als deze Secretaris ook na aangifte bij Justitie nog steeds onze dossiers blijft behandelen.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Uitspraak in de zaak GC-12-F0007, anoniem gepubliceerd als GC-2014-417 op 24 november 2014: aantoonbaar pas op 17 januari 2015 echt ontvangen en meteen op 19 januari 2015 officieel beroep ingesteld. Op 11 maart 2015 afgewezen door de Secretaris wegens overschrijding van de beroepstermijn van 6 weken, en meteen bezwaar aangetekend.

Naar aanleiding van dit bezwaar verzoekt de Beroepscommissie om aanvulling met inhoudelijke gronden.
Het aangekondigde verweer van Achmea blijft uit, en kort voor de hoorzitting op 6 juli 2015 blijkt in deze zaak slechts de termijnoverschrijding aan de orde te komen. Na betaling van € 500.

Hoorzittingen die echter af en toe chaotisch verlopen, omdat niet iedereen over dezelfde processtukken blijkt te beschikken!
Reden om nadien de eerder toegezonden kopie-dossiers Geschillencommissie minutieus na te pluizen: er blijken stukken te ontbreken of juist afkomstig uit andere dossiers. In beroep CB-15-00010 over GC-12-F0007 (GC-2014-417) ontbreekt het dossier Geschillencommissie zelfs helemaal!

Na de hoorzitting wordt dit alsnog naar ons toegezonden. Tot onze stomme verbazing inclusief Verweer van 18 JUN 2015

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Het is inmiddels een jaar geleden dat ik werd opgeschrikt door een brief van de Voorzitter Geschillencommissie Kifid.

Gemakshalve gecombineerd, maar richting Aangeslotenen uitgesplitst, een brief die we in een aantal gevallen pas tegenkwamen na onze laatste proceshandeling of zelfs pas nu ontdekken in het kopie-dossier bij de Commissie van Beroep!

Of helemaal niet bestaat en waar ons helemaal niet de gelegenheid is geboden om te reageren, maar waar wel een frauduleuze afwijzing op wordt gebaseerd! Excuses niet aanvaard, eerst de echte 'fouten' corrigeren!

Het voornemen van de Voorzitter Geschillencommissie Kifid in de brieven gedateerd 17 juli 2014:
Onlangs heeft de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening (hierna: de Commissie van Beroep) de uitspraak gedaan die u als bijlage bij deze brief aantreft. Daarin heeft de Commissie van Beroep aanwijzingen gegeven voor de (inhoudelijke) beoordeling van zaken over effecten lease. Die aanwijzingen houden met name in dat voor het bepalen van (de omvang van) de schadevergoedingsplicht de rechtspraak van de overheidsrechter moet worden gevolgd. Die rechtspraak, met name te kennen uit enkele uitspraken van de Hoge Raad van 5 juni 2009 (ECLI:NL:HR:2009:BH2815, BH2811 en BH2822), houdt samengevat in dat schadevergoeding alleen een percentage (in beginsel tweederde deel) van de restschuld kan betreffen. Betaalde rente komt uitsluitend voor vergoeding in aanmerking indien reeds bij het aangaan van de overeenkomst kon worden vastgesteld dat de rente een onaanvaardbaar zware last voor het gezinsinkomen zou zijn.
De nieuwe kleren van de keizer. De Beroepscommissie slaat namelijk een flink aantal stappen over die juist uit diezelfde uitspraken van 5 juni 2009 volgen, en waarvan Kifid eerder dus helemaal niet afweek (zie GC-2014-06 > GHCB-2014-035):
4.2.4 Dat klemt te meer omdat Aangeslotene het product voor een breed publiek beschikbaar heeft gesteld en het niet rechtstreeks, doch via tussenpersonen heeft aangeboden. Zodoende heeft Aangeslotene zich voor de kwaliteit van de informatieverstrekking ten dele afhankelijk gemaakt van die tussenpersonen.
Een lijn over slechte, onjuiste, onvolledige of zelfs verboden advisering en andere rechtshandelingen verboden in de Wet toezicht effectenverkeer (Wte). Uitgelokt door de verkoopstructuur van Aangeslotenen.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:De nieuwe kleren van de keizer. De Beroepscommissie slaat namelijk een flink aantal stappen over die juist uit diezelfde uitspraken van 5 juni 2009 volgen, en waarvan Kifid eerder dus helemaal niet afweek (zie GC-2014-06 rov. 4.2.4).
Een lijn over slechte, onjuiste, onvolledige of zelfs verboden advisering en andere rechtshandelingen verboden in de Wet toezicht effectenverkeer (Wte). Uitgelokt door de verkoopstructuur van Aangeslotenen.
Het is vrijwel standaard dat de schriftelijke fase wordt afgesloten met een mondelinge behandeling, zie de jongste 10-15 gepubliceerde uitspraken. Soms gaat het niet eens om geld, maar om iets simpels als het schrappen van een codering zoals in GC-2015-202. Deze uitspraak is procedureel daarom zo interessant, omdat emailverkeer na de hoorzitting is meegewogen.

Hoe anders is het bij Aandelenlease na GC-2014-06 op 6 januari 2014 en de windstilte tot 18 juli 2014/18 december 2014.

Na die aardverschuiving nergens meer een mondelinge behandeling, of überhaupt nog een antwoord op mijn inhoudelijke argumenten. En als er vanwege gestrande onderhandelingen na de schriftelijke fase alsnog een toewijzing dreigt, dan schrappen we toch gewoon de reeds aangekondigde hoorzitting?

Waardoor Kifid nog steeds niet die lastige Hofformule hoeft uit te rekenen, in uitspraak GC-2015-119:

X-W-A-B-C < Y+0,1*Y+0,15*(X-Y) = 1350- 388 -271 -0 - 100 < 559 + 55,90 +0,15*(1.350 -559)
= 591 < 733,55 = onaanvaardbaar zware last, toch? Plus ondeugdelijke verkoop door de tussenpersoon.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Kopiëren-Aanpassen-Afwijzen (x 10)
ClaimConcept schreef:Na die aardverschuiving nergens meer een mondelinge behandeling, of überhaupt nog een antwoord op mijn inhoudelijke argumenten. En als er vanwege gestrande onderhandelingen na de schriftelijke fase alsnog een toewijzing dreigt, dan schrappen we toch gewoon de reeds aangekondigde hoorzitting? Waardoor Kifid nog steeds niet die lastige Hofformule hoeft uit te rekenen, in uitspraak GC-2015-119: 591 < 733,55 = onaanvaardbaar zware last, toch?
Ik hield het niet voor mogelijk, maar het kan altijd nog bonter.

Na een heftige discussie over een onaanvaardbaar zware last, weigerde AEGON om een reeds bestaand doorlopend krediet mee te rekenen. Op naar het Kifid dus, nog steeds hoofdzakelijk vanwege misleiding en andere verboden handelingen door AEGON's verkoopkanon Amynter Advies Compagnie. Bij de ontvangstbevestiging keurig een beschrijving van De Procedure
1. We lezen uw klacht en alle informatie die u ons heeft gestuurd.
2. Hebben we van u meer informatie nodig? Dan vragen we die aan u.
3. We vragen ook aan de financieel dienstverlener wat hij van uw klacht vindt.
4. Daarna bekijken we hoe we uw klacht behandelen:

- We gaan bemiddelen tussen u en de financieel dienstverlener.
- Of we sturen uw klacht naar de Geschillencommissie.
Na stap 2 en 3 vragen wij op 28 mei 2015 om Bemiddeling door de Ombudsman. Maar dan...

Op 28 juli 2015 volgt als donderslag bij heldere hemel Uitspraak 15.01061 van Commissie Hendrikse, rechter en hoogleraar Recht & Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Deze neemt wederom niet even de moeite om zelf een berekening te maken, maar volgt in een exacte kopie van zijn vorige uitspraken onverkort slaafs de stelling van AEGON:
4.12 In de interne klachtprocedure heeft Aegon met inachtneming van door Consument beschikbaar gestelde informatie de door het Hof Amsterdam ontwikkelde formule ter beoordeling van de vraag of sprake is van een onaanvaardbaar zware financiële last toegepast. Daaruit volgde niet dat de maandelijkse inleg ad € 113,47 voor Consument een last vormde als hiervoor bedoeld. Consument heeft geen feiten of omstandigheden aangedragen die de Commissie aanleiding geven dat de berekening op onjuiste uitgangspunten was gestoeld of op onjuiste wijze is uitgevoerd. Aldus is niet aannemelijk geworden dat bij onderzoek destijds zou zijn gebleken dat de inkomens- en vermogenspositie van Consument ontoereikend was. Dit brengt mee dat de gevorderde schade bestaande uit het saldo van inleg en opbrengsten volledig voor rekening van Consument dient te blijven.

Maar € 997,54 is toch nog altijd kleiner dan € 1.233,71 en dus ook hier een onaanvaardbaar zware last? Professor?

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Verbijsterend. Ik hield het niet voor mogelijk, maar het kan altijd nog bonter:
13 maart 2015, ClaimConcept schreef: Uitspraak GC-2014-416 deelt hetzelfde lot als uitspraak GC-2014-417: aantoonbaar pas op 17 januari 2015 ontvangen en meteen op 19 januari 2015 beroep ingesteld.
In Uitspraak CB-15-00011 op 14 augustus 2015 wordt het beroep over Uitspraak GC-2014-416 niet-ontvankelijk verklaard: het beroep was te laat en het belang te gering.

Omdat Voorzitter Salomons niet kan bewijzen dat ik de uitspraak in dossier GC-F120005 eerder dan 17 januari 2015 heb ontvangen, volstaat opeens de (anonieme) publicatie op hun website. Het zeer tijdig herstelverzoek en voorshands beroep bij Voorzitter Geschillencommissie Du Perron en Voorzitter Bestuur Hammerstein, indien die anonieme uitspraken mijn klanten zouden betreffen? Geen woord.

Inhoudelijk betreft de klacht foute advisering door Gelink, als tussenpersoon van Levob. De vordering:
Consument vordert betaalde inleg en doorhaling van de onvoorziene restschuld, begroot op €6.806,70 van de Flex-spaarrekening en €18.250,- ten aanzien van de overeenkomst Hefboom, respectievelijk €12.687,25 restschuld op die overeenkomst, en te vermeerderen met wettelijke rente en kosten.
Om onder de appelgrens van € 25.000 te kunnen blijven, wordt gemakshalve de restschuld maar even 'vergeten '...

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:Verbijsterend. Ik hield het niet voor mogelijk, maar het kan altijd nog bonter
In Uitspraak CB-15-00010 op 19 augustus 2015 wordt het beroep over Uitspraak GC-2014-417 eveneens niet-ontvankelijk verklaard: te laat!

Omdat Voorzitter Salomons - ondanks verwoede pogingen op de hoorzitting - niet kan bewijzen dat ik de uitspraak in dossier GC-F120007 eerder dan 17 januari 2015 heb ontvangen, volstaat opeens de anonieme publicaties op de website van Kifid.

Het zeer tijdig herstelverzoek en voorshands beroep bij Voorzitter Geschillencommissie Du Perron en Voorzitter Bestuur Hammerstein, indien die anonieme uitspraken mijn klanten zouden betreffen? Geen woord.

arvandongen
Berichten: 1353
Lid geworden op: 09 mar 2011 12:03

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door arvandongen »

Omdat Voorzitter Salomons - ondanks verwoede pogingen op de hoorzitting - niet kan bewijzen dat ik de uitspraak in dossier GC-F120007 eerder dan 17 januari 2015 heb ontvangen, volstaat opeens de anonieme publicaties op de website van Kifid.
Wat mij nu verbaast, is dat je in december een persoonlijk gesprek hebt gehad met het KiFiD: de heer H. en de heer du P. Dit was n.a.v. de anonieme publicaties op 2 en 3 december. Hebben beide personen in dat gesprek dan niet mondeling bevestigd dat deze publicaties "jouw" uitspraken zijn? En dat deze uitspraken volgens postnl als afgeleverd beschouwd zijn? Dat was toch een speerpunt van dat gesprek?

Dat de uitspraken vervolgens door de KiFiD kantoororganisatie pas nagezonden worden na de fatale datum van 6 januari is een vreemde gang van zaken. Dat was niet nodig geweest.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

arvandongen schreef:Wat mij nu verbaast, is dat je in december een persoonlijk gesprek hebt gehad met de heer Hammerstein en de heer du Perron n.a.v. de anonieme publicaties op 2 en 3 december. Hebben beide personen in dat gesprek dan niet mondeling bevestigd dat het om "jouw" uitspraken gaat bij die publicaties? En dat deze uitspraken volgens postnl als afgeleverd beschouwd zijn? Dat was toch de kern van dat gesprek?
Nee, ik had een afspraak met alleen Hammerstein over de gang van zaken bij Kifid in de breedste zin van het woord.
Van intake tot Ombudsman, van Ombudsman tot Geschillencommissie, van Geschillencommissie tot Beroepscommissie.
Van Directie tot Klachtencoördinator, van procedures tot Reglementen.

Zonder fysieke dossiers. Ik was dan ook hogelijk verbaasd Du Perron aan te treffen, we hebben het vervolgens over van alles en nog wat gehad. Na het gesprek heb ik deze reactie op 31 december 2014 gestuurd, bij wijze van gespreksverslag.

De uitspraken zijn door PostNL juist niet als afgeleverd beschouwd, omdat niet is getekend voor ontvangst. Alleen de afzender kan een onderzoek gelasten, vermoedelijk is de zending retour afzender gegaan.

arvandongen
Berichten: 1353
Lid geworden op: 09 mar 2011 12:03

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door arvandongen »

Duidelijk.

Je vertelt echter ook, dat je n.a.v. de publicatie op 2 december aan de bel getrokken hebt. N.a.v. de publicatie op 3 december nogmaals bij het KiFiD aan de bel getrokken. Plus later het persoonlijk gesprek.

Hebben alle medewerkers van het KiFiD in alle gevallen jouw directe vraag ontweken of die uitspraken bij "jouw" dossiers behoorden? Dat kunnen ze toch gewoon zien in hun administratiesysteem en aan je vertellen?


Dat ontslaat het Kifid er niet van om de uitspraken deugdelijk te verzenden natuurlijk. Je loopt alleen risico als je het op de spits drijft. Het reglement stelt 6 weken na VERZEND-datum. Niet ONTVANGST-datum. Het KiFiD kan de verzenddatum bewijzen. Het KiFiD lijkt ook van mening te zijn dat je het zeker wist dat de gepubliceerde uitspraken bij jouw zaken behoorden en dat je daardoor (bewijsbaar) inhoudelijk op de hoogte geweest zou zijn.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Hoewel ik al veel correspondentie toon, is er uiteraard nog veel meer.

Tot 17 juli 2014 wist ik mijn zaken bij Kifid tot een goed einde te brengen. Dan schrijft Du Perron mij hoogstpersoonlijk als donderslag bij heldere hemel dat zijn Geschillencommissie een radicale koerswijziging wil doorvoeren, maar dat ik eerst nog 3 maanden de tijd krijg om mijn visie te geven.

Ik heb sindsdien uitsluitend rechtstreeks naar Du Perron gereageerd. Er is menig bericht de deur uitgegaan, waarbij ik telkens heb betoogd dat eerst de misleidende advisering van de tussenpersoon moet worden beoordeeld zoals Kifid dit tot 1 juli 2014 deed, geheel conform de Hoge Raad op 5 juni 2009. Die stap wil Kifid voortaan overslaan en alleen inleg vergoeden als sprake was van een onaanvaardbaar zware last. Wat overigens bij mevrouw H ook het geval was, zoals ik op 30 september 2014 aan Du Perron heb laten weten. Wordt in de uitspraak niet genoemd...

Halverwege december 2014 heb ik hierover nog gecorrespondeerd met Achmea op uitnodiging van diezelfde club. Hoewel Achmea uiteraard mijn visie van een onaanvaardbaar zware last afwijst, wordt met geen woord over een uitspraak in dat dossier gerept. Ieder bericht gaat in CC heel Kifid door, maar iedereen zwijgt.

arvandongen
Berichten: 1353
Lid geworden op: 09 mar 2011 12:03

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door arvandongen »

Helaas een zeer ontwijkend antwoord, beste Claimconcept!

De vraag was:
Hebben alle medewerkers van het KiFiD in alle gevallen jouw directe vraag ontweken of die uitspraken bij "jouw" dossiers behoorden? Dat kunnen ze toch gewoon zien in hun administratiesysteem en aan je vertellen?

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

arvandongen schreef:Hebben alle medewerkers van het KiFiD in alle gevallen jouw directe vraag ontweken of die uitspraken bij "jouw" dossiers behoorden?
Ja.

arvandongen
Berichten: 1353
Lid geworden op: 09 mar 2011 12:03

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door arvandongen »

Dat is niet zo mooi.

De "radicale koerswijziging" die prof du P. van het KiFiD heeft aangekondigd op 17 jun 2014....is daarvan aan jou de reden bekendgemaakt?

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

De (1e) brief van prof. du P. dd 17 juli 2014 met de volgende uitleg:
Onlangs heeft de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening (hierna: de Commissie van Beroep) de uitspraak gedaan die u als bijlage bij deze brief aantreft. Daarin heeft de Commissie van Beroep aanwijzingen gegeven voor de (inhoudelijke) beoordeling van zaken over effecten lease. Aan de nu bekend gemaakte uitspraak van de Commissie van Beroep acht de Geschillencommissie zich gebonden. Daarom is zij voornemens bij inhoudelijke beoordeling van geschillen over effectenlease de door de Commissie van Beroep gegeven aanwijzingen te gaan volgen
Welke aanwijzingen gaf nu die Commissie van Beroep op 1 juli 2014 onder voorzitterschap van een raadsheer(vrouw) van Gerechtshof Amsterdam? Nadat desbetreffende klacht al niet-ontvankelijk was verklaard en dus niet inhoudelijk werd beoordeeld, tot slot toch nog snel even deze sneaky 'overweging ten overvloede ':
4.14.3 Wat betreft het beroep van de consument op schending van de bijzondere zorgplicht door Dexia, staat voorop dat Dexia niet heeft bestreden dat zij haar zorgplicht heeft geschonden. Partijen verschillen van mening in hoeverre Dexia gehouden is de door de consument gestelde schade te vergoeden. Bij de beoordeling van dit geschilpunt zijn leidend de arresten van de Hoge Raad van 5 juni 2009 en 29 april 2011. Samengevat weergegeven komt het erop neer dat de consument in beginsel tweederde gedeelte van de restschuld voor haar rekening dient te nemen en dat de door de klant betaalde rente niet voor vergoeding in aanmerking komt, tenzij de aandelenleaseovereenkomst naar redelijke verwachting een onaanvaardbaar zware last op de klant legt.
Obiter Dictum, slechts de halve waarheid. In mijn reactie van 30 september 2014 heb ik uitvoerig betoogd waarom Kifid tot 1 juli 2014 de Hoge Raad van 5 juni 2009 juist keurig volgde, aangaande de aansprakelijkheid van bank/verzekeraars voor hun tussenpersonen. Een visie die thans weer voorligt aan diezelfde Hoge Raad.

Geen woord hierover in deze eerste uitspraak na 17 juli 2014, mijn reactie van 30 september 2014 wordt volledig genegeerd. Een uitspraak die we ook zeker nog niet hadden verwacht, omdat de zaak was aangehouden vanwege een nog te nemen beslissing van Du Perron over de gevraagde hoorzitting...

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

De (1e) brief van prof. du P. dd 17 juli 2014 met de volgende uitleg:
Onlangs heeft de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening (hierna: de Commissie van Beroep) de uitspraak gedaan die u als bijlage bij deze brief aantreft.

Met die brief is iets merkwaardigs aan de hand. Gedateerd 17 juli 2014, worden een aantal soortgelijke brieven bezorgd op 18 juli 2014. De meegestuurde uitspraak van de Commissie van Beroep is geprint vanaf de uitsprakenpagina op de website van Kifid. Hoeveel tijd zou prof. du P. dan hebben gehad voor analyse, overleg, personaliseren, uitprinten en ondertekenen van zijn brief? Verdomd weinig, zo blijkt uit de documenteigenschappen van de gepubliceerde uitspraak.

Moneyman
Berichten: 30282
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door Moneyman »

Dat de uitspraak van de uitsprakenpagina is gedownload en verzonden, wil uiteraard niet zeggen dat diezelfde uitspraak niet al eerder in het bezit was. Zo simpel is het.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:De (1e) brief van prof. du P. dd 17 juli 2014 met de volgende uitleg:
Onlangs heeft de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening (hierna: de Commissie van Beroep) de uitspraak gedaan die u als bijlage bij deze brief aantreft.

Met die brief is iets merkwaardigs aan de hand. Gedateerd 17 juli 2014, worden een aantal soortgelijke brieven bezorgd op 18 juli 2014. De meegestuurde uitspraak van de Commissie van Beroep is geprint vanaf de uitsprakenpagina op de website van Kifid. Hoeveel tijd zou prof. du P. dan hebben gehad voor analyse, overleg, personaliseren, uitprinten en ondertekenen van zijn brief? Verdomd weinig, zo blijkt uit de documenteigenschappen van de gepubliceerde uitspraak.
Moneyman schreef:Dat de uitspraak van de uitsprakenpagina is gedownload en verzonden, wil uiteraard niet zeggen dat diezelfde uitspraak niet al eerder in het bezit was. Zo simpel is het.

Zo simpel is het dus niet. Volgens artikel 13.3 Reglement zend de Secretaris een afschrift aan de Ombudsman en aan de Directie. Niet naar de Geschillencommissie. Alleen op die manier is de onafhankelijkheid voor bindend advies gewaarborgd, daarbij past geen overleg achter de schermen tussen twee 'onafhankelijke' Commissies.

peewee
Berichten: 2195
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door peewee »

@Claimconcept,

Bien étonnés de se voir ensemble (envers les fraudeurs du KIFID et du pouvoir judiciaire Néerlandais) !

Bon weekend

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Met de nieuwe vereenvoudigde behandeling, ligt de macht bij Kifid nog meer dan voorheen volledig bij de Secretaris:
Na een heftige discussie over een onaanvaardbaar zware last, weigerde AEGON om een reeds bestaand doorlopend krediet mee te rekenen. Op naar het Kifid dus, nog steeds hoofdzakelijk vanwege misleiding en andere verboden handelingen door AEGON's verkoopkanon Amynter Advies Compagnie. Bij de ontvangstbevestiging keurig een beschrijving van De Procedure
1. We lezen uw klacht en alle informatie die u ons heeft gestuurd.
2. Hebben we van u meer informatie nodig? Dan vragen we die aan u.
3. We vragen ook aan de financieel dienstverlener wat hij van uw klacht vindt.
4. Daarna bekijken we hoe we uw klacht behandelen:

- We gaan bemiddelen tussen u en de financieel dienstverlener.
- Of we sturen uw klacht naar de Geschillencommissie.
Na stap 2 en 3 vragen wij op 28 mei 2015 om Bemiddeling door de Ombudsman. Maar dan...

Op 28 juli 2015 volgt als donderslag bij heldere hemel Uitspraak 15.01061 van Commissie Hendrikse, rechter en hoogleraar Recht & Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Deze neemt wederom niet even de moeite om zelf een berekening te maken, maar volgt in een exacte kopie van zijn vorige uitspraken onverkort slaafs de stelling van AEGON:
4.12 In de interne klachtprocedure heeft Aegon met inachtneming van door Consument beschikbaar gestelde informatie de door het Hof Amsterdam ontwikkelde formule ter beoordeling van de vraag of sprake is van een onaanvaardbaar zware financiële last toegepast. Daaruit volgde niet dat de maandelijkse inleg ad € 113,47 voor Consument een last vormde als hiervoor bedoeld. Consument heeft geen feiten of omstandigheden aangedragen die de Commissie aanleiding geven dat de berekening op onjuiste uitgangspunten was gestoeld of op onjuiste wijze is uitgevoerd. Aldus is niet aannemelijk geworden dat bij onderzoek destijds zou zijn gebleken dat de inkomens- en vermogenspositie van Consument ontoereikend was. Dit brengt mee dat de gevorderde schade bestaande uit het saldo van inleg en opbrengsten volledig voor rekening van Consument dient te blijven.

Maar € 997,54 is toch nog altijd kleiner dan € 1.233,71 en dus ook hier een onaanvaardbaar zware last? Professor?

Bij het onderwerp SprintPlan, The Saga Continues wees ik al op de almacht van de Secretaris:
ClaimConcept schreef:Bij Kifid blijkt de werkelijke macht niet bij de Commissieleden te liggen, maar bij de Secretaris: de brief en Hersteluitspraak wordt door haar voorzien van de digitale handtekening van Commissiedagvoorzitter prof. mr. drs. L.M. Hendrikse.
Bij de eerste de beste klacht nieuwe stijl - waar Kifid dus zonder enige kennisgeving bemiddeling door de Ombudsman afwijst en eenzijdig de vereenvoudigde behandeling toepast - komt Commissievoorzitter prof. mr. drs. L.M. Hendrikse er zelf fysiek niet meer aan te pas: de originele Uitspraak 15.01061 is alleen ondertekend door de Secretaris!

Gesloten